logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for nirvana:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nornirvana
engreligion [n]: Nirvana
spareligion [n]: nirvana [m]
swereligion [n]: nirvana
Synonyms:de evige jaktmarker, det hinsidige, dødsriket, eden, Guds rike, himmelen, himmelriket, paradis, valhall
Wiki:- Nirvana har flere betydninger. Nirvana er en ideell tilstand av ro, harmoni, fred, stabilitet eller glede; det som helt av seg selv er, når uro, ufred, forvirring og lidelse opphører. I de indiske religionene buddhisme, jainisme og hinduisme er nirv?na (fra sanskrit ???????, indiske pali: Nibb?na -- kinesisk: ??) bokstavelig «dø ut» eller «slukke», og er høydepunktet for yogiens streben etter frigjøring.
Example:
 1. Og nå har du tapt sitt hjerte til Nirvana.
 2. Der venter verdens største IORregistrerte regattabåt, maxirateren Nirvana, på sin skipper.
 3. Det er en person som lever high life det vil si som ikke lenger mener at Nirvana oppnåes ved å ofre ungdomsårene på å bygge kraftverk i Sibir, men heller arbeider med noe som gir størst mulig avkastning og dermed muligheter til å kjøpe vestlige ting og å sitte på diskotek i Moskva.
 4. Det gjaldt Nirvana og toeren Condor med selveste Ted Turner (fire ganger Yachtmann of the Year, som skipper Berge Vikings seilmaker, Espen Aker, er hyret ombord i denne amerikanske giganten.
 5. Flying Dutshmanseierherren fra Napolibukten 1960, vant forleden med den amerikanske Maxirateren Nirvana verdens største IORregistrerte regattaklasse i Kina Sea Race.
 6. I programmet, som ble vedtatt ved den 22. partikongress i 1961, heter det blant annet at SovjetUnionen allerede i 1970 skulle oppnå den materielle og tekniske basis for kommunismen, det Nirvana som i sin tur skulle komme innen 1980.
 7. Karma er den lov som forordner at vi må vende tilbake for å forbedre vår samvittighet og rense oss for fortidens synder, inntil vi når fullkommenheten og kan frigjøre oss fra hjulet og oppnå Nirvana, den uutsige lige salighetstilstand.
 8. Da var han i Nirvana.
 9. Dette er Nirvana, som ikke betyr en slutt på livet, men utslukning av begjæret. av begjæret.
 10. Nirvana betyr utslukning.
 11. Nirvana betyr utslukning av alle negative følelser som hat, grådighet og egoisme.
Results found in Spanish dictionary
spanirvana
engreligion [n]: Nirvana
norreligion [n]: nirvana [n]
swereligion [n]: nirvana [n]
Synonyms:beatitud, paraíso, bienaventuranza, gracia, gloria
Results found in Swedish dictionary
swenirvana
engreligion [n]: Nirvana
norreligion [n]: nirvana
spareligion [n]: nirvana [m]
Synonyms:paradis
Wiki:Denna artikel behandlar det ursprungliga, religiösa begreppet nirvana. För musikgruppen, se Nirvana (musikgrupp) och för albumet med samma namn, se Nirvana (musikalbum). För fartyget, se S/S Nirvana.
Similar words:
engNirvana
spaninguna
engnicking
engniggard
engnine
engnitrate
nornilgau
Your last searches:
 1. nirvanaLast searches

# NAL Term
1 Flag investido
2 Flag samfunnslag
3 Flag omstøte
4 Flag rolig
5 Flag porsjon
6 Flag sanction
7 Flag bryte løs
8 Flag pifia
9 Flag får ei overlates
10 Flag señal de aviso
11 Flag lokalisere
12 Flag trikse
13 Flag hallåman
14 Flag støte sammen
15 Flag genial
16 Flag skitfull
17 Flag grounding
18 Flag grannlåt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 432 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2291 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7637 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2624 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6366 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6870 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1900 - seconds.

mobiltelefon