logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for oppruste:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noroppruste
enggeneral [v]: rearm
spageneral [v]: rearmar
swegeneral [v]: återrusta
Example:
 1. Vi har ikke økonomisk mulighet til å oppruste fylkesveinettet, og det er jo ille at bedrifter skal føle seg tvunget til å komme med utspill som dette.
 2. Bystyret skal onsdag behandle forslaget om å oppruste hovedstadens tilfluktsrom for 150 millioner kroner.
 3. Den sittende regjering anstrenger seg for å oppruste og styrke næringslivet.
 4. Det er paradoksalt å forslå filmgruppen nedlagt nettopp i dagens medieutvikling hvor alle grunner taler for at vi bør oppruste og stimulere vår norske filmproduksjon, sa kunstnerisk leder i Filmgruppe 1, Hans Otto Nicolayssen.
 5. Englund opplyste at hans forbund har arrangert en rekke fagkurs for 290 ansatte i jernvarehandelen for å oppruste bransjens kompetanse i montering av sikringsutstyr.
 6. Han sa ellers at det ville være riktig å oppruste Norges Skogeierforbund som organisasjon.
 7. Helt sikker i sin sak ser det likevel ikke ut til at han er, for i neste avsnitt åpner han for muligheten av at Høyre og Arbeiderpartiet kan være enige om å oppruste konvensjonelt for å minske behovet for atomvåpen.
 8. Hovedspørsmålet ble derfor for alle grupper hvordan oppruste Norge som TVprogramskapende nasjon.
 9. Ifølge Oslos tekniske etater vil det bli like dyrt å overføre Bekkelaget til VEASsystemet som å oppruste Bekkelaget.
 10. Men Løvaas understreket at den finske stat på sin side har stilt stedet med bygninger til disposisjon og dels investert 12 millioner mark i å oppruste stedet så det ble brukbart til formålet.
 11. Men han ble snart klar over Løkke Gårds charme og tradisjonsrike miljø, og satset på å oppruste denne sjeldne trebygningen, opprinnelig fra 1700tallet.
 12. Men selv om Høyre og Arbeiderpartiet var enige om å oppruste konvensjonelt for å minske behovet for atomvåpen, er det vesentlig uenighet om hvordan det konvensjonelle forsvar skal være.
 13. Nye maskiner til 1,2 millioner kroner er innkjøpt for å oppruste denne del av virksomheten, og bedriften vil om et par år ha 90 ansatte.
 14. På Telemark - siden har det dessuten vært utført et omfattende arbeide med å oppruste veien med sikt på at den fra nyttår skal bli tillatt for 10 tonns akseltrykk.
 15. Samfunnets bidrag i så måte kan være å legge forholdene best mulig til rette, slik at man får mer tid og ressurser forøvrig til så å si å oppruste foreldreoppgaven.
 16. Vedtektene bestemmer at overskudd av driften bare skal brukes til å oppruste Norefjell som rekreasjonsområde.
 17. Venstre sier nei til kjøp av nye ubåter og ønske heller å oppruste de vi har av Kobbenklassen.
 18. Helsevesenet burde anerkjenne at adferdsproblemer hos barn er mye mer vanlig enn fysiske, medisinske problemer idag, og snarest ta konsekvensene av det ved å oppruste helsestasjonene så de kan tilby hjelp i større grad når psykologiske og mentalhygieniske problemer melder seg.
 19. Blant annet er vi i ferd med å oppruste internt.
 20. Den går ut på å oppruste Mosseveien og Europaveien slik at veisystemet kan avvikle trafikken frem til en eventuell Mosseveitunnel står ferdig.
 21. Derfor vil Kirke og undervisningsdepartementet bl.a. oppruste opplæringen i morsmål i hele skoleverket.
 22. Derfor vil den franske regjering også oppruste undervisningen i historie og andre humanistiske fag.
 23. Det gjøres mye for å oppruste østre bydel.
 24. Direktør Finstad fremholder at toppbelastningen i kuldeperioder nå er et problem for Lysverkene og at det kreves store investeringer både til å oppruste elforsyningen og til bygge ut kapasiteten.
 25. Et eget selskap, Frya Flyplass A / S som stiftes i disse dager, skal imidlertid arbeide med å oppruste flyplassen med tanke på bl.a. ruteflyvning.
 26. Et eventuelt Norolbygg her vil passe godt inn i kommunens forsøk på å oppruste den østre del av sentrum.
 27. Folk er også opptatt av å oppruste den videregående skole, la hun til.
 28. Framfor å oppruste industriens evne til å slå i gjennom på eksportmarkedene har den norske debatten for ofte gått på hvordan det alminnelige arbeidsliv skal beskytte seg mot oljevirkningene.
 29. Idag er yngre kunsthistorikere opptatt av å avmystifisere faget og å oppruste undervisningen i bildet.
 30. Mange røster taler for at man bør oppruste hele opplæringssystemet for førerprøven for å motvirke trafikkulykkene, sier Olderskog.
Similar words:
noroppruste
noropprette
engoperate
engoppose
engopposite
engoppress
engoppressed
Your last searches:
 1. oppruste


Oppruste was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) oppruste
Gerundio: opprustende
Past participle: opprustet
Indikative
1. Present
 • jeg
  oppruster
 • du
  oppruster
 • han
  oppruster
 • vi
  oppruster
 • dere
  oppruster
 • de
  oppruster
8. Perfect
 • jeg
  har opprustet
 • du
  har opprustet
 • han
  har opprustet
 • vi
  har opprustet
 • dere
  har opprustet
 • de
  har opprustet
2. Imperfect
 • jeg
  opprustet
 • du
  opprustet
 • han
  opprustet
 • vi
  opprustet
 • dere
  opprustet
 • de
  opprustet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde opprustet
 • du
  hadde opprustet
 • han
  hadde opprustet
 • vi
  hadde opprustet
 • dere
  hadde opprustet
 • de
  hadde opprustet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal oppruste
 • du
  vil/skal oppruste
 • han
  vil/skal oppruste
 • vi
  vil/skal oppruste
 • dere
  vil/skal oppruste
 • de
  vil/skal oppruste
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha opprustet
 • du
  vil/skal ha opprustet
 • han
  vil/skal ha opprustet
 • vi
  vil/skal ha opprustet
 • dere
  vil/skal ha opprustet
 • de
  vil/skal ha opprustet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle oppruste
 • du
  ville/skulle oppruste
 • han
  ville/skulle oppruste
 • vi
  ville/skulle oppruste
 • dere
  ville/skulle oppruste
 • de
  ville/skulle oppruste
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha opprustet
 • du
  ville/skulle ha opprustet
 • han
  ville/skulle ha opprustet
 • vi
  ville/skulle ha opprustet
 • dere
  ville/skulle ha opprustet
 • de
  ville/skulle ha opprustet
Imperative
Affirmative
 • du
  opprust!
 • vi
  La oss oppruste!
 • dere
  opprust!
Negative
 • du
  ikke opprust! (opprust ikke)!
 • dere
  ikke opprust! (opprust ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag zarpar
2 Flag ansett
3 Flag zoclo
4 Flag rehabilitering
5 Flag rake veien
6 Flag gledesstrålende
7 Flag akryl-
8 Flag búho
9 Flag återställd
10 Flag aluminum
11 Flag prosodi
12 Flag avsondre
13 Flag scoff
14 Flag typografisk
15 Flag revne
16 Flag prisa
17 Flag kutte opp
18 Flag supplier

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 685 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1804 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6796 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1643 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2249 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5177 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5986 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6437 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5433 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5959 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1723 - seconds.

mobiltelefon