logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for polyfoni:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norpolyfoni
engmusic [n]: polyphony
spamusic [n]: polifonía [f]
swemusic [n]: polyfoni
Wiki:Polyfoni (fra gresk «flerklang») er en betegnelse på en flerstemmig musikalsk satsteknikk, hvor enkeltstemmene er likeverdige. Polyfone musikkstykker er svært horisontale, og enkeltstemmene streber etter uavhengighet på en slik måte, at de på samme tid gjerne har forskjellige rytmer og melodiske motbevegelser. Polyfon musikk hadde sitt høydepunkt i renessansen og barokken, men er også gjenopplivet i samtidsmusikken.
Example:
  1. Hans lære vil utvilsomt fortsatt være kontroversiell, men gjennom forfølgelsene vil Unification Church trolig fremstå som et livskraftig samfunn i tidens kristne polyfoni.
  2. I Johann Sebastian Bachs polyfoni fant han eksempler på det mest fullkomne satstekniske mesterskap.
  3. Jeg har ikke dermed tatt stilling til enkelthetene i de teologiske posisjoner, men omtaler dette i mangel av et bedre ord som den kristne polyfoni.
  4. Men det er naturligvis stor forskjell på å registrere dette i enkeltverken, og som her å få hans billedunivers samlet og anlysert ut fra musikkens elementer klang, komposisjon, polyfoni.
  5. Også i Bachs Magnificat kom korklangen godt frem, men syngemåten synes her noe tung for de lange melismene og den gjennomsiktige polyfoni.
  6. Polyfoni er et musikalsk begrep som betegner at flere stemmer klinger sammen.
Results found in Swedish dictionary
swepolyfoni
engmusic [n]: polyphony
normusic [n]: polyfoni
spamusic [n]: polifonía [f]
Similar words:
engpolygon
norpolygon
swepolygon
engpole on
engpolyphony
norpolygami
norpolymorf
Your last searches:
  1. polyfoniLast searches

# NAL Term
1 Flag lejongap
2 Flag not a single
3 Flag katolicism
4 Flag niter
5 Flag hold
6 Flag peregrinación
7 Flag sminka
8 Flag stretchy
9 Flag barbacana
10 Flag uppsnappande
11 Flag calypso
12 Flag domsrätt
13 Flag trial
14 Flag bud
15 Flag certificado de baja
16 Flag registrado
17 Flag forbrukning
18 Flag shoulder pad

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 663 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1741 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6754 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1622 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2226 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5154 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5960 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6411 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5414 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5934 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2197 - seconds.

mobiltelefon