logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for privatisere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norprivatisere
engbusiness [v]: privatize
spabusiness [v]: privatizar
swebusiness [v]: privatisera
Example:
 1. Det er merkelig at det sosialistiske studentflertall velger å privatisere deler av bedriften, sier hovedtillitsvalgt for de LO organiserte, Janne OLsen.
 2. Høyrebølgen har ført med seg en iver efter å privatisere, også på helsetjenestens område - et særlig følsomt område.
 3. Studentflertallet har satt seg som mål å privatisere deler av bedriften som bokhandel, reisebyrå og varehus innen 1. januar 1985.
 4. Arbeiderpartiet og Venstre går igjen sammen om en sterk kritikk av Høyres og Regjeringens ønsker om å privatisere visse deler av kommunenes og fylkenes virksomhet.
 5. Bakgrunnen for streiken er at det sosialistiske studentflertall i Samskipnadens hovedstyre går inn for å privatisere Samskipnadens underavdelinger til aksjeselskaper.
 6. Derfor må vi privatisere og få omsorgsarbeidet tilbake til nærmiljøet.
 7. Dertil, erklæres det, kommer fagbevegelsen til å motsette seg alle forsøk på å nedbygge eller privatisere deler av det offentlige helsevesen.
 8. Det er Universitetenes Reisebyrå, dagligvareforretningene og Universitetsbokhandelen studentene nå ønsker å privatisere.
 9. Det er heller ingen som vil privatisere viktige fellesoppgaver.
 10. Det er rimelig at industriministeren vil slippe å gå jernbyrd lenger, og søker nye utveier for å trygge de statlige bedrifter, blant annet ved å privatisere dem.
 11. Det sosialistiske studentflertall i Studentsamskipnadens hovedstyre går inn for å privatisere samskipnadens underavdelinger til aksjeselskaper.
 12. Dette arbeidet omfatter en øket innsats for å reformere lover og forskrifter, utvikle bruken av EDB og vurdere muligheten for å privatisere deler av den virksomhet som idag drives i det offentliges regi.
 13. Direktør Bayly hevder at British Gas Corporation, som den konservative regjering ønsker å privatisere igjen, oppgir alfor lave overslag over gassreservene i den britiske Nordsjøsektor.
 14. Fremfor å privatisere har man heller ønsket å forbedre den offentlige helsetjenesten.
 15. Høyrebølgen, blir det sagt, har ført med seg en iver efter å privatisere også på dette følsomme område.
 16. Lord King fremholder at selskapet nå er i en så god økonomisk situasjon at selskapets aksjer vil bli meget attraktive når det er meningen å privatisere flyselskapet om et års tid.
 17. Man kan for eksempel privatisere skifter ved at bankene i større grad trekkes inn i regnskap og booppgjør, mens Advokatforeningen kan overta arbeidet med å utstede advokatbevillinger og autorisasjoner av advokatfullmektiger.
 18. Mange har uklare forestillinger om hva det egentlig vil si å privatisere, og om hva man vil oppnå og hva privatiseringstiltak vil si i praksis.
 19. Og vil man tvinge politikerne til å privatisere oppgaver, viser det seg svært vanskelig å oppnå enighet om klare løsninger.
 20. Også godstrafikken over Kanalen ble rammet fra natt til lørdag, fordi sjømannsforbundet protesterer mot regjeringens beslutning om å privatisere Sealink, som driver rutene.
 21. Problemstillingen er ikke relevant her i landet med mindre man da først ønsker å privatisere det offentlige skoleverket.
 22. Thatcherregjeringen skal nå privatisere denne etaten som et ledd i sitt arbeide med å avmonopolisere teletjenestene i Storbritannia og legge forholdene til rette for fri konkurranse.
 23. VI vil ikke være med på en politikk som fører til at vi må bygge ned velferdssamfunnet og privatisere viktige fellesoppgaver, sa Gro Harlem Brundtland da Arbeiderpartiets landsstyre igår kom sammen til et to dagers møte i Tønsberg.
 24. Vi ønsker ikke å privatisere for privatiseringens egen skyld, men å privatisere når dette er fordelaktig.
 25. Astrid Gjertsen refererte til pågående buskagitasjon fra Arbeiderpartiet om at Regjeringen legger opp til å rasere offentlig virksomhet og privatisere hele helsevesenet.
 26. Chukakuha er også imot planene om å privatisere de statlige jernbanene, som har gått med store underskudd de siste 20 år.
 27. De LOorganiserte i Televerket har vedtatt å gå til en times politisk streik 6. mai. Streiken er en protest mot forslaget om å privatisere viktige deler av teletjenstene i Norge.
 28. Den britiske regjering bebudet ifjor å privatisere selskapet tidlig iår, men det er utsatt til man har fått en løsning på Lakerkravet.
 29. Den franske storbanken har vært nasjonalisert i lengre tid, men i den franske debatten er det nå de som går inn for at man igjen skal privatisere bankene.
Similar words:
sweprivatisera
engprivateer
spaprivatizar
sweprivatisering
norprivatisering
engprivatize
engprivate eye
Your last searches:
 1. privatisere


Privatisere was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) privatisere
Gerundio: privatiserende
Past participle: privatisert
Indikative
1. Present
 • jeg
  privatiserer
 • du
  privatiserer
 • han
  privatiserer
 • vi
  privatiserer
 • dere
  privatiserer
 • de
  privatiserer
8. Perfect
 • jeg
  har privatisert
 • du
  har privatisert
 • han
  har privatisert
 • vi
  har privatisert
 • dere
  har privatisert
 • de
  har privatisert
2. Imperfect
 • jeg
  privatiserte
 • du
  privatiserte
 • han
  privatiserte
 • vi
  privatiserte
 • dere
  privatiserte
 • de
  privatiserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde privatisert
 • du
  hadde privatisert
 • han
  hadde privatisert
 • vi
  hadde privatisert
 • dere
  hadde privatisert
 • de
  hadde privatisert
4a. Future
 • jeg
  vil/skal privatisere
 • du
  vil/skal privatisere
 • han
  vil/skal privatisere
 • vi
  vil/skal privatisere
 • dere
  vil/skal privatisere
 • de
  vil/skal privatisere
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha privatisert
 • du
  vil/skal ha privatisert
 • han
  vil/skal ha privatisert
 • vi
  vil/skal ha privatisert
 • dere
  vil/skal ha privatisert
 • de
  vil/skal ha privatisert
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle privatisere
 • du
  ville/skulle privatisere
 • han
  ville/skulle privatisere
 • vi
  ville/skulle privatisere
 • dere
  ville/skulle privatisere
 • de
  ville/skulle privatisere
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha privatisert
 • du
  ville/skulle ha privatisert
 • han
  ville/skulle ha privatisert
 • vi
  ville/skulle ha privatisert
 • dere
  ville/skulle ha privatisert
 • de
  ville/skulle ha privatisert
Imperative
Affirmative
 • du
  privatiser!
 • vi
  La oss privatisere!
 • dere
  privatiser!
Negative
 • du
  ikke privatiser! (privatiser ikke)!
 • dere
  ikke privatiser! (privatiser ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag illsint
2 Flag flertallsbeslutning
3 Flag fotogen
4 Flag baste og binde
5 Flag granne
6 Flag vara tillgänglig
7 Flag beardless
8 Flag injuria
9 Flag grounding
10 Flag calé
11 Flag learn
12 Flag fördöma
13 Flag kvittra
14 Flag tertiær
15 Flag underlig
16 Flag inni
17 Flag pulmonary
18 Flag distressing

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 335 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2209 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 591 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1249 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4103 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4981 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5242 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4349 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4972 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8814 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1666 - seconds.

mobiltelefon