logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for reaksjon:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norreaksjon
enganswers [n]: reaction
chemistry [n]: reaction
spaanswers [n]: reacción [f]
chemistry [n]: reacción [f]
sweanswers [n]: reaktion
Synonyms:effekt, følge, gjøre susen, innflytelse, inntrykk, innvirkning, konsekvens, påvirkning, resultat, ringvirkning, spor, verdi, virkning, vits
Derived terms:kjedereaksjon, naturlig reaksjon, reaksjonær, reaksjonsevne, som reaksjon, spontan reaksjon
Anagrams:kreasjon
Wiki:Reaksjon kan referere til: - Virkning (kausalitet) Innen naturvitenskap - Kjemisk reaksjon, prosess hvor stoffer danner nye forbindelser - Eksoterm reaksjon, kjemisk reaksjon som «frigir» energi - Endoterm reaksjon, kjemisk reaksjon som absorberer energi - Kjernereaksjon, kjernefysisk prosess der en atomkjerne og en annen atomkjerne eller subatomær partikkel inerakterer - Kjernefysisk fisjon, tunge atomkjerner spaltes til lettere kjerner - Kjernefysisk fusjon, flere atomkjerner smelter sammen - Nukleær kjedereaksjon, selv-formerende antall av kjernereaksjoner Innen politikk - Politisk reaksjon, politisk ståsted vender seg mot sider av samfunnsutviklingen Innen biologi - Allergen respons (allergi), forandring i kroppens reaksjonsmåte - Emosjon, evaluerende reaksjoner på stimuli - Reaksjonsevne, evnen til å oppfatte og tolke signaler riktig og hurtig.
Example:
  1. Motstand mot endringer er først og fremst en reaksjon på måten man blir behandlet på.
  2. Har du sett Marias reaksjon da hun la merke til edderkoppen?
Similar words:
norredaksjon
swereaktion
norrefusjon
norremisjon
norrefraksjon
norrelasjon
norreduksjon
Your last searches:
  1. reaksjonLast searches

# NAL Term
1 Flag scamp
2 Flag activismo
3 Flag dispendioso
4 Flag bestyrka
5 Flag skatteterskel
6 Flag rampljus
7 Flag stamp as
8 Flag ansa
9 Flag gjennomsiktighet
10 Flag water conduit
11 Flag derechista
12 Flag i forveien
13 Flag volatilizar
14 Flag stridsvagn
15 Flag gallo joven
16 Flag universal
17 Flag atomizer
18 Flag ord skrevet på samme måte

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 226 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1871 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 510 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1171 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4005 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4882 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5124 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4241 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4874 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8632 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1162 - seconds.

mobiltelefon