logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for splint:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engsplint
normedicine [n]: spile [u]
spamedicine [n]: tablilla [f]
swemedicine [n]: spjäla [u]
Synonyms:
 1. [n]: paring [gt], sliver [gt], shaving [gt]
 2. [n]: mechanical device [gt]
 3. [v]: treat [gt], care for [gt]
Derived terms:splinter, splinter group, splinter off, shin splints, splint bone, splintering, splinterless, splinterproof, splinters, splintery
Example:Shall I try and make a splint for it?|rotator splint.|I'll make you a splint.|Juno, find something to make a splint out of.|I think I need a splint or somethin'.|Mary, hold the splint tighter.|Now we'll get a splint.|We're gonna have to straighten it and splint it.
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norsplint
enggeneral [?]: splinter
spageneral [?]: astilla
swegeneral [?]: Splinter
Synonyms:
 1. boms, fant, fark, fattigmann, fattigmannsbarn, foreldreløs, gategutt, hjemløs, landstryker, lasaron, lassis, loffer, løsgjenger, omstreifer, slusk, tigger, tramp, uteligger, vagabond
 2. fark, fotgjenger, fusse, globetrotter, landstryker, loffer, nomade, omstreifer, peripatetiker, pilgrim, reisende, streifer, tramp, turgåer, vagabond, vandrer, vandringsmann, veifarende, wandervogel
 3. flis, spon
Derived terms:granatsplinter, splinterfritt glass, splintre, splintrende, splintres, splintring, splintret
Example:
 1. En av de få nålevende dramatikere som har tatt folkekomedien alvorlig, er Norvald Tveit, som siden 1977 har fått oppført Splint, Westlandstory og Vi som elskar mor.
 2. En splint som holdt båndet på plass var røket, men skaden er forhåpentligvis ikke uopprettelig.
 3. Han var blitt truffet av en splint i bomberegnet.
 4. Kameraten som befant seg noen meter lenger bak, ble truffet av en splint i armen, men ellers ikke påført skader.
 5. Nå er splint i kneet fjernet og Per Arne i gammel, god form igjen.
 6. Til dette er jo bare å svare at han også her begår en unnlatelsessynd ; og man fristes til å tro at bjelken i hans eget øye er så voluminøs at han ikke engang har mulighet til å registrere en eventuell splint i sin brors.
 7. Da viste det seg selvfølgelig at denne gangen var det bare ulempe med splint i bindingen, for den tok det tid å få ut !
 8. Den ene er en magnesiumfosforbombe som utvikler ekstrem hete, den andre en kombinert splint og napalmbombe.
 9. En av lastebilene som måtte settes igjen på E18, hadde fått frontruten knust av en splint.
Similar words:
engsplit
engsprint
norsplitt
spasprint
swesplinta
swesplit
swesprint
Your last searches:
 1. splintLast searches

# NAL Term
1 Flag remadura
2 Flag thinner
3 Flag emosjonell
4 Flag styling
5 Flag aterrizaje
6 Flag lukta av
7 Flag the day after tomorrow
8 Flag bli bortdovnet
9 Flag skönt
10 Flag røntgenstråler
11 Flag insinuation
12 Flag cumulus
13 Flag male
14 Flag policy
15 Flag moción
16 Flag ruste
17 Flag rable opp
18 Flag vidta motåtgärder mot

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 382 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 531 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1174 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2427 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7887 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2154 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2741 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5671 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6486 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6994 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2252 - seconds.

mobiltelefon