logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for sysselsatt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsysselsatt
engwork [a]: busy, occupied
person [a]: busy, engaged
spawork [a]: ocupado, atareado
person [a]: ocupado
swework [a]: sysselsatt
Synonyms:aktiv, nyttig
Example:
 1. Et flertall av de som er sysselsatt i næringer der..., fordi ordene Et flertall av de... fortsettes med en relativsetning.
 2. Et flertall av de som er sysselsatt i næringer der....
 3. Et flertall av dem som er sysselsatt i næringer...
 4. Et flertall av oss som er sysselsatt i næringer der...
 5. Det er bedre å bli sysselsatt ved arbeidsmarkedstiltak enn å gå hjemme, og det er klart at Regjeringens økte bevilgninger bedrer situasjonen i arbeidsmarkedet, sier LOformann Tor Halvorsen til Aftenposten, som også gleder seg over nedgangen i arbeidsledigheten.
 6. Vi regner med at 1520 nordmenn vil bli sysselsatt i Botswana i forbindelse med prosjektet, som starter 1. oktober.
 7. 15. september iår var bare 6100 mennesker sysselsatt i nybygging av skip og borerigger i Norge.
 8. 29 er sysselsatt som følge av Rettedalpakken, og uten disse sysselsettingsmidlene ville arbeidsløsheten i kommunen ha oversteget ti prosent.
 9. 29 innsatte er allerede på plass og sysselsatt med forskjellige arbeidsoppgaver.
 10. 400 ansatte er sysselsatt med denne idag.
 11. 60 000 mennesker er sysselsatt på land med foredling og omsetning av hvalkjøtttet.
 12. 650 ungdommer er iår sysselsatt med Rettedalmidler, men fra 1. oktober vil det bare være igjen nok til å sysselsette 200 unge.
 13. 84) 3 / 4 av norsk næringsliv er sysselsatt i små og mellomstore bedrifter, disse vil ikke en gang ha råd til å betale inngangsbilletten til TVreklame med de budsjetter de vanligvis opererer med.
 14. Alle tegn tyder på at en synkende andel av den yrkesaktive befolkningen vil være sysselsatt i industriell virksomhet.
 15. Andre soldater bygger broer, veier og et stort antall er sysselsatt i jordbruket.
 16. Antall personer sysselsatt ved arbeidsmarkedstiltak blir anslått til 25 00026 000 - dvs. til rundt 1,5 pst. Den reelle arbeidsløshet kan følgelig anslås til rundt 5,7 pst.
 17. Arbeidsmarkedstiltakene gjenopptas på nyåret, og innen utgangen av januar regner Arbeidsdirektoratet med at omkring 40 000 vil være sysselsatt gjennom tiltakene.
 18. Bare 40005000 arbeidere og funksjonærer er idag sysselsatt i nybygging av skip.
 19. Ca 50 personer vil være sysselsatt med byggingen.
 20. Ca. 50 personer vil være sysselsatt med byggingen.
 21. Da undersøkelsen ble utført halvannet år senere, var 71 prosent sysselsatt, mens 16 prosent var arbeidsløse.
 22. Danielsen håpet at man på denne måten spesielt kunne klare å få sysselsatt ledig ungdom.
 23. Dataselskapets 32 ansatte er hovedsakelig sysselsatt med å bygge opp produksjonslinjer for informasjon, som Holli beskriver det.
 24. De fleste i offshore er sysselsatt med inspeksjon og vedlikeholdsprosjektene.
 25. De fleste var selvsagt i oljefylket Rogaland, hvor 23 000 er sysselsatt i oljevirksomhet.
 26. De østlandske torskespisere er oftest sysselsatt i handel, kontor eller servicearbeid.
 27. Dessuten er det ikke behov for det enorme apparat på 22 000 mennesker som er sysselsatt i Pentagon.
 28. Det er til nå resultatet av den arbeidsinnsatsen som 100 av de til enhver tid ca. 600 arbeidsledige som er sysselsatt i Oslo gjennom den såkalte Rettedalpakken, har utført for kommunens vedlikeholdsetat.
 29. Det foreligger ennå ikke statistikk over hvor mange som var sysselsatt ved hjelp av offentlige arbeidsmarkedstiltak i oktober.
 30. Det kjempestore konsernet - som til tider har sysselsatt bortimot en million amerikanere på en gang - var inntil 1980årene amerikanernes private telefonselskap.
Results found in Swedish dictionary
swesysselsatt
engwork [a]: busy, occupied
person [a]: busy, engaged
norwork [a]: sysselsatt
spawork [a]: ocupado, atareado
person [a]: ocupado
Synonyms:aktiv, igång, nyttig
Derived terms:sysselsatthet
Similar words:
norsysselsette
norsysselsatthet
swesysselsatthet
swesysselsätta
norsynsett
norsysselløs
norsysselsetting
Your last searches:
 1. sysselsattLast searches

# NAL Term
1 Flag colcha
2 Flag physical therapist
3 Flag colour
4 Flag batallón
5 Flag understödja
6 Flag barómetro aneroide
7 Flag sierra de dos manos
8 Flag signet
9 Flag levemente
10 Flag otre
11 Flag barnefødsel
12 Flag impress upon
13 Flag forhindring
14 Flag logge
15 Flag mekanisering
16 Flag julenissen
17 Flag barn født utenfor ekteskap
18 Flag cirkus

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 913 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1040 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1683 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2994 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8992 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2670 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3265 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6187 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7002 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7579 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2388 - seconds.

mobiltelefon