logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for temperament:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engtemperament
norcharacter [n]: temperament [n], lynne [n], natur [u], sinnelag [n], legning [u]
spacharacter [n]: humor [m], genio [m], temperamento [m]
swecharacter [n]: temperament [n], lynne [n], natur [u], sinnelag [n], läggning [u]
Synonyms:
 1. [n]: disposition, nature [gt]
 2. [n]: emotionality [gt], emotionalism [gt]
 3. [n]: adjustment [gt], registration [gt], readjustment [gt]
Derived terms:temperamental, temperamentally, equal temperament
Wiki:In psychology, temperament refers to those aspects of an individual's personality, such as introversion or extroversion, that are often regarded as innate rather than learned. A great many classificatory schemes for temperament have been developed; none, though, has achieved general consensus in academia. Historically, the concept of temperament was part of the theory of the four humours, with their corresponding four temperaments.
Example:
 1. Nancy has a very lively and sweet temperament.
 2. Solvency is entirely a matter of temperament and not of income.
 3. Success often depends on ones temperament.
 4. The sexes differ, not only in stature and muscular force, but perhaps even more decisively in temperament, and this must early have given rise to a corresponding division of labour.
 5. Only individuals with an aberrant temperament can in the long run retain their self-esteem in the face of the disesteem of their fellows.
 6. Tom certainly has the right temperament for the job.
 7. A work of art is the unique result of a unique temperament.
 8. Some people have a calm temperament or exude courtesy.
 9. Liisa and Markku are entirely different in temperament and constantly at sixes and sevens.
 10. I was told there is a difference between temper and temperament. How can one explain this difference?
 11. What a temperament! If I didnt know he was Norwegian, I would think he was Italian.
Results found in Norwegian dictionary
nortemperament
engkarakter [n]: temper [informal], short-tempered character
spakarakter [n]: temperamento [m], genio [m]
swekarakter [n]: temprament
Synonyms:
 1. attrå, begeistring, begjær, brann, elskov, fanatisme, fyrighet, glød, henførelse, hengivelse, hengivenhet, ild, intensitet, kjærlighet, kåthet, lidenskap, lyst, pasjon, patos, sanselighet, sinnsbevegelse, varme, ømhet
 2. egenart, karakter, personlighet, preg, sinn, særpreg, type, vesen
 3. gemytt, humør, lynne, sinnelag
Derived terms:hett temperament, temperamentsfull, temperamentsfullt, voldsomt temperament
Example:
 1. Den entusiastiske, stilige unge flyverhelten var forandret til en slapp og fet mann, som tydelig hadde problemer med å styre sitt temperament.
 2. En frisk jente, utadvendt, har bestemt vilje, et kraftig temperament, er lojal og en fornøyelse å være sammen med.
 3. Kunst er et hjørne av virkeligheten sett gjennom et temperament, sa Emile Zola.
 4. Lewis er følsom og intelligent og har en artists temperament, lyder attesten fra Robertson.
 5. Running er full av temperament, og trioen låter tett og intens.
 6. Stol på dine barn og Gud Fader, sier mamma, spilt med temperament og smerte av Monna Tandberg.
 7. Ytre likhet med motivet er en regel, enten han tegner i skissens raske form eller han dveler lenger ved papiret, og alltid tolket gjennom et vennlig og elskverdig temperament.
 8. Det er klart at embedet vil kreve hardt arbeide og tålmodighet og at det blir en påkjenning både for humør og temperament.
 9. Gro er også litt fjern, men hun har temperament.
 10. Hans musikalske temperament er vel balansert mellom det emosjonelle og det intellektuelle, og han er uhyre mottagelig og beundringsverdig fleksibel.
 11. Jeg har kjempet med et ustyrlig temperament.
 12. Jeg tror mennesker med følsomme og tandre sinn - og med et innadvendt temperament er mere utsatte enn andre, sier Svein Haugsgjerd.
 13. Jeg vet at jeg har et temperament som ikke er det beste, og at det kan gi seg utslag i ukontrollerte utbrudd.
 14. Når Kirsti fikk rollen som alle barns eventyrheltinne, var det nettopp fordi hun har så mye temperament og godt humør.
 15. Riktignok er det in å være heftig akkurat nu, men for meg er det et spørsmål om temperament.
 16. Sydamerikanere er kjent for sitt temperament.
 17. Så nå blir det latinsk temperament i Grieghallen ?
 18. Tross et meget alvorlig ytre er han en stor humorist, påstår professor Ole Myrvoll selv idag, og dette, sammen med hans stoiske ro og temperament kom vel med i Korvaldregjeringen.
 19. ALLE gode angrepsspillere har temperament.
 20. Adelsohn har på sin side et hissig temperament foruten at hans utenrikspolitiske uttalelser ikke alltid synes å være like gjennomtenkte.
 21. Antagelig er han ikke den flinkeste i verden til å tøyle sitt temperament.
 22. At kunnskap er makt, det vet vi, men jeg spør meg selv om det ikke er penger som er makt idag, avfyrer hun med temperament, tenner en sigarett og summer seg litt før hun fortsetter.
 23. Barnet har sin fars øyne og sin mors kinnben, og har allerede lagt for dagen et kraftig temperament og mange smil, heter det.
 24. Bjørn Sundquist som også bruker en syngende dialekt fra enda lenger nord, viste fart og temperament som unge Bjerke.
 25. Da nøden var størst, har prinsen innenfor slottets murer lettet på lokket for sitt galliske temperament, og på den måten - efter en sur og sammenbitt stund sluppet ut dampen.
 26. De våger å vise følelser og har temperament.
 27. Den poetiske stilen, som antyder mer enn den tvinger seg på, tiltaler det latinske temperament, sier Mino Bruschi og sender et hengivent blikk bort på sin venn.
 28. Den ro og varme han omga seg med, skjulte aldri et ekte og sterkt engasjement og det temperament som følger dette.
 29. Dermed regnet Piontek med å ha bedre kontroll over Elkjærs fryktede temperament.
 30. Det er et spørsmål om temperament.
Results found in Swedish dictionary
swetemperament
engkaraktär [n]: temperament, disposition, constitution
norkaraktär [n]: temperament
spakaraktär [n]: humor [m], genio [m], temperamento [m]
Synonyms:kynnen, sinnesstämning, lynne, sinnelag
Derived terms:temperamentsfull
Wiki:Temperament kallades i äldre psykologi arten av en människas personlighet eller sinnesstämning.
Similar words:
spatemperamento
swetemprament
engtemperamental
spatemperamental
engtemperate
nortemperert
spatemporalmente
Your last searches:
 1. temperamentLast searches

# NAL Term
1 Flag pegasus
2 Flag Marseilles
3 Flag descocada
4 Flag makker
5 Flag details view
6 Flag super
7 Flag løsrive
8 Flag fiffig
9 Flag kritle
10 Flag obscen
11 Flag koppel
12 Flag generativ
13 Flag empuje
14 Flag teknologisk
15 Flag al por mayor
16 Flag forskrift
17 Flag psykiatrisk sykehus
18 Flag patinadora

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 96 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 251 0 2022-10-17 23:14:50
röja 900 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2084 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7251 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1851 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2444 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5362 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6181 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6672 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1906 - seconds.

mobiltelefon