logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for ansettelse:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
noransettelse
engsysselsetting [n]: place, position, job
foretak [n]: job, employment
spasysselsetting [n]: puesto [m], empleo [m], posición [f]
foretak [n]: empleo [m], trabajo [m]
swesysselsetting [n]: anställning
Synonymer:arbeid, bane, befatning, beskjeftigelse, bransje, erverv, fag, geskjeft, gjerning, handling, håndverk, jobb, kall, levebrød, levevei, løpebane, næring, oppgave, praksis, profesjon, stilling, sysselsetting, verv, virke, yrke
Wiki:Ansettelse er en lovregulert form for avtalemessig forhold mellom to parter om utførelse av arbeid. Den ene parten (arbeidstakeren) selger sin egen arbeidskraft mot betaling , og den andre parten (arbeidsgiveren) kjøper denne arbeidskraften. Ansettelsen gir arbeidskjøperen disposisjonsrett over arbeidsselgerens tid (arbeidstiden), og gir arbeidsselgeren en garanti for en viss kompensasjon (lønn).
Eksempel:
 1. Stilling ledigannonsene avspeiler Norges begrensede faglige ressurser innen oljevirksomheten enten det gjelder utbygging eller drift. i tillegg til ansettelse av norske eksperter må derfor selskaper som f.eks. Statoil, hente store grupper av eksperter i form av konsulenter fra utlandet.
 2. Såvidt vites gjorde hun ingen anvendelse av sin eksamen, men fikk ansettelse som folkeskolelærerinde i Kristiania hvor hun døde ugift i 1906.
 3. Det er full enighet i landsstyret om at vi ikke ønsker noe menighetsblad, og at det er faglige, journalistiske vurderinger som skal legges til grunn for ansettelse av redaktør, sa partiets leder Theo Koritzinsky på en pressekonferanse i Oslo efter landsstyremøtet i helgen.
 4. Det kan i sin tur også bety ansettelse av flere vaktmestere, og uten å ha finregnet på det, utelukker jeg ikke at det kan komme opp i millionbeløp når også ombygging skal skje innen 1987, fremholder Røllheim.
 5. Er det riktig at folk som søker ansettelse i reisebyråer har et romantisk syn på byråene og mulighetene for å oppleve verdensomspennende reiser ?
 6. Hva i all verden kan få en skuespiller med fast ansettelse ved et av Osloteatrene til å droppe sommerferien for å skrangle rundt i en gammel sirkusvogn ?
 7. Ny buss, nye rullestoler, ansettelse av aktivitetsleder pluss ombygging av fysioterapiavdelingen.
 8. Akk, lite aner de fleste entusiaster hvor lite sånne vikariater betyr, i vurderingen, når det er spørsmål om fast ansettelse.
 9. Alle de 120 ansatte i den danske fabrikken vil få tilbud om ansettelse i Norsk Hydro.
 10. Alle de 50 som Raufoss Ammunisjonsfabrikker ansatte midlertidig før jul, får fast ansettelse samtidig som bedriften tar inn 25 nye produksjonsarbeidere.
 11. Ansettelse av 400 000 nye personer i det offentlige, eller ledighetstrygd.
 12. Ansettelse av fire aktivitetskontakter i Oslo by for å stimulere nærområdeaktiviter, spesielt for barn, barneskiskoler og friluftsskoler.
 13. Avtalen sikrer riktignok at de jordmødre som har et arbeidsforhold til kommunen får ansettelse og fast lønn, men avtalen sikrer ikke ansettelse på full tid.
 14. Bedre oppsigelsesvern for sjøfolk og ansettelse i rederiet er hovedpunktene i forslaget til endringer i sjømannsloven og sjødyktighetsloven, som er fremlagt i statsråd.
 15. Bedriften har dessuten tilbudt de oppsagte på Norlett i Askim ny ansettelse i Sarpsborg, påpeker MVL.
 16. Bondeviks ansettelse av Finn Andersen er en tilsvarende styrking av statsrådens stab.
 17. Byrået har fire ansatte, som er tilbudt ansettelse i NSB.
 18. Både DNNutvalget, som står bak søknaden, og de 38 oppsagte og permitterte, viser til at stortingsgarantien om arbeid fortsatt gjelder til de kan få ansettelse i ilmenittsmelteverket.
 19. Båre når det gjelder synet på ansettelse av kvinnelige prester er Stortinget delt.
 20. Da gjenstår vanlig ansettelse og da kommer lovens strenge oppsigelsesfrister til anvendelse, og det vil som oftest si en måned.
 21. Dahl er også aktuell for fast ansettelse dersom han søker.
 22. De ansatte har også lønnsforhold som kompenserer for tidsbegrenset ansettelse.
 23. De er tilnærmet garantert udødelighet og de ansatte varig ansettelse.
 24. De fleste klagene har dreid seg om likestilling ved ansettelse og om generell forskjellsbehandling mellom kvinner og menn.
 25. De siste fyller ikke kravene til ansettelse.
 26. De som skal innstille noen til en ansettelse, klamrer seg ofte til bordbenet, tør ikke slippe seg ut på den egne vurderingens farlige gulv.
 27. De to norske geologene i firmaet er ifølge servicefirmaets representant fornøyd med sitt lønnsnivå, og man vurderer ansettelse av ytterligere tre norske geologer.
 28. De to talsmenn for PFF bemerker at man like gjerne kunne gi alle sammen fast kommunal ansettelse, i stedet for det system man nå ser konturene av.
 29. Den inneholder et forslag om ansettelse av 30 vaskehjelper, sier sykehusdirektør Solbjørg Wisnes til Aftenposten.
 30. Den teknikken behersker Olav Aass godt efter snart 50 års ansettelse i bedriften.
Liknende ord:
noransettelse
noranseelse
noranmeldelse
noransette
noranskuelse
enganisette
noranelse
Dine siste søk:
 1. ansettelseSiste søk

# Land Term
1 Flag trykke flat
2 Flag träffsäker
3 Flag a veces
4 Flag postinero
5 Flag abad
6 Flag arbeta
7 Flag sjanker
8 Flag tilmåle
9 Flag være dårligere enn
10 Flag skrämd
11 Flag sanera
12 Flag foredling
13 Flag kornblixtar
14 Flag reklamagent
15 Flag nasjonalist
16 Flag være skadeglad over
17 Flag parkway
18 Flag svindel

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 432 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2291 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7639 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2624 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6871 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.0957 - sekunder.

mobiltelefon