logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for position:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engposition
norrank [n]: posisjon [u], stilling [u]
classification [n]: plass [u]
location [n]: posisjon [u], leie [n]
employment [n]: plass [u], ansettelse [u], befatning [u], post [u]
situasjon [n]: posisjon [u], situasjon [u], leie [n]
location [v]: plassere, sette på rett plass
sparank [n]: posición [f], rango [m]
classification [n]: puesto [m]
location [n]: posición [f]
employment [n]: puesto [m], empleo [m], posición [f]
situasjon [n]: posición [f], situación [f]
location [v]: situar, colocar
swerank [n]: position [u], ställning [u]
classification [n]: plats [u]
location [n]: position [u], läge [n]
employment [n]: plats [u], anställning [u], befattning [u], post [u]
situasjon [n]: position [u], situation [u], läge [n]
location [v]: placera, sätta på rätt plats
Synonymer:
 1. [n]: place, point [gt]
 2. [n]: military position, point [gt]
 3. [n]: view, perspective, orientation [gt]
 4. [n]: posture, attitude, bodily property [gt]
 5. [n]: status, state [gt]
 6. [n]: post, berth, office, spot, billet, place, situation, occupation [gt], business [gt], job [gt], line of work [gt], line [gt]
 7. [n]: spatial relation, relation [gt]
 8. [n]: point [gt]
 9. [n]: role [gt]
 10. [n]: placement, location, locating, positioning, emplacement, activity [gt]
 11. [n]: situation, condition [gt], status [gt]
 12. [n]: place, item [gt], point [gt]
 13. [n]: stance, posture, attitude [gt], mental attitude [gt]
 14. [n]: side, opinion [gt], view [gt]
 15. [n]: stead, place, lieu, function [gt], office [gt], part [gt], role [gt]
 16. [n]: assumption [gt]
 17. [v]: put [gt], set [gt], place [gt], pose [gt], position [gt], lay [gt]
 18. [v]: put, set, place, pose, lay, move [gt], displace [gt], lay out [rt], set down [rt], set back [rt], set up [rt], set up [rt], set down [rt], set up [rt], set up [rt], set up [rt], set out [rt], put over [rt], put back [rt], put back [rt], put off [rt], put down [rt], put away [rt], put together [rt], put on [rt], put up [rt], put down [rt], put across [rt]
Avledede ord:act in opposition to, apposition, be in a seriously difficult position, composition, decomposition, deposition, disposition, exposition, interposition, juxtaposition, key position, opposition, position oneself, predisposition, preposition, prepositional, prepositional phrase, presupposition, proposition, supposition, suppositional, take up a ... position on, appositional, imposition, indisposition, lying position, positioning, angular position, antipodal opposition, antiredeposition, ballet position, chemical decomposition reaction, cleanup position, composition board, compositional, decomposition reaction, decompositional, diametrical opposition, double decomposition, double decomposition reaction, dramatic composition, electrodeposition, favorable position, favourable position, global positioning system, gradable opposition, huygens' principle of superposition, in apposition, in opposition, literary composition, [Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. I understand your position perfectly.
 2. What position do you hold?
 3. I wouldnt like to be in his position, for all his wealth.
 4. Take a mean position in everything.
 5. The position requires applicants to be skilled in spoken English.
 6. Youre much less likely to get a good position if you dont speak English.
 7. I intend to take my position as a third party.
 8. Robert is content with his present position.
 9. He is said to have been a man of respectable position.
 10. Were I in your position, I would oppose that plan.
 11. Competition for the position is very intense.
 12. After fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.
 13. Finally she attained a position of power.
 14. He lost his position just because he refused to tell a lie.
 15. You are acting beyond your position.
 16. The minister appointed one of his cronies to a key position.
 17. The young man is quite suited for the position.
 18. The politician lost his position in the end.
 19. Proper qualifications are required for the position.
 20. There were a good many candidates for the position.
Resultater funnet i svensk ordbok
Liknende ord:
engportion
engpositive
engpostilion
engpotation
engpotion
norposisjon
norpositiv
Dine siste søk:
 1. position


Position ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) position
Gerundio: positioning
Partisipp: positioned
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  position
 • you
  position
 • he
  positions
 • we
  position
 • you
  position
 • they
  position
8. Presens perfektum
 • i
  have positioned
 • you
  have positioned
 • he
  has positioned
 • we
  have positioned
 • you
  have positioned
 • they
  have positioned
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  positioned
 • you
  positioned
 • he
  positioned
 • we
  positioned
 • you
  positioned
 • they
  positioned
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had positioned
 • you
  had positioned
 • he
  had positioned
 • we
  had positioned
 • you
  had positioned
 • they
  had positioned
4a. Presens futurum
 • i
  will position
 • you
  will position
 • he
  will position
 • we
  will position
 • you
  will position
 • they
  will position
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have positioned
 • you
  will have positioned
 • he
  will have positioned
 • we
  will have positioned
 • you
  will have positioned
 • they
  will have positioned
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would position
 • you
  would position
 • he
  would position
 • we
  would position
 • you
  would position
 • they
  would position
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have positioned
 • you
  would have positioned
 • he
  would have positioned
 • we
  would have positioned
 • you
  would have positioned
 • they
  would have positioned
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  position
 • you
  position
 • he
  position
 • we
  position
 • you
  position
 • they
  position
13. Perfektum
 • i
  have positioned
 • you
  have positioned
 • he
  have positioned
 • we
  have positioned
 • you
  have positioned
 • they
  have positioned
past
 • i
  positioned
 • you
  positioned
 • he
  positioned
 • we
  positioned
 • you
  positioned
 • they
  positioned
plu
 • i
  had positioned
 • you
  had positioned
 • he
  had positioned
 • we
  had positioned
 • you
  had positioned
 • they
  had positioned
Imperativ
bekreftende
 • you
  position!
 • we
  Let's position!
 • you
  position!
Nektende
 • you
  don't position! (do not position)!
 • you
  don't position! (do not position)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag heliotrop
2 Flag övrigt
3 Flag psychoanalyst
4 Flag ramaskri
5 Flag hjemby
6 Flag cerebrum
7 Flag grønke
8 Flag kontaktnät
9 Flag giving attention to
10 Flag forblindet av
11 Flag ses
12 Flag bitumen
13 Flag oppholdende
14 Flag filial
15 Flag seriösa
16 Flag korrektion
17 Flag slange
18 Flag rime

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 556 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8195 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1938 - sekunder.

mobiltelefon