logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for atom:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engatom
norfysikk [n]: atom [u]
spafysikk [n]: átomo [m]
swefysikk [n]: atom [u]
Synonymer:
 1. [n]: substance [gt], matter [gt]
 2. [n]: molecule, particle, corpuscle, mote, speck, material [gt], stuff [gt]
Avledede ord:anatomical, anatomist, anatomize, anatomy, atom bomb, atomic, atomic bomb, atomic energy, atomic weapon, atomics, atomize, atomizer, subatomic, haematoma, anatomic, anatomical reference, anatomical sphincter, anatomical structure, anatomise, applied anatomy, atom-bomb, atom smasher, atomic clock, atomic cocktail, atomic energy commission, atomic explosion, atomic mass, atomic mass unit, atomic number, atomic number 1, atomic number 10, atomic number 100, atomic number 101, atomic number 102, atomic number 103, atomic number 104, atomic number 105, atomic number 106, atomic number 107, atomic number 108, atomic number 109, atomic number 11, atomic number 110, atomic number 111, atomic number 112, atomic number 113, atomic number 114, atomic number 115, atomic number 116, atomic number 12, [Vis mindre / mer]
Anagram:moat
Wiki:The atom is a basic unit of matter that consists of a dense, central nucleus surrounded by a cloud of negatively charged electrons. The atomic nucleus contains a mix of positively charged protons and electrically neutral neutrons (except in the case of hydrogen-1, which is the only stable nuclide with no neutrons). The electrons of an atom are bound to the nucleus by the electromagnetic force.
Eksempel:
 1. A water molecule has two hydrogen atoms and one oxygen atom.
 2. The universe is a gigantic atom and everything is affected by it.
 3. Who first split the atom?
 4. Scientists long ago ceased to believe that the atom is the smallest unit of matter.
 5. An atom is made out of protons, neutrons and electrons.
 6. In the year 1945 the atom bomb was dropped on Hiroshima.
 7. According to Leucippus and Democritus, the atom would be indivisible. Today we know that is not true.
 8. As an atom approaches the barycenter of a forming star, it trades potential for kinetic energy: the stuff of heat.
 9. It is harder to crack a prejudice than an atom.
 10. Electrons orbit around the nucleus of the atom.
 11. There is one electron in a hydrogen atom.
 12. The levels of organization in Biology can be arranged in the following order: atom, molecule, organelle, cell, tissue, organ, system, organism, population, community, ecosystem and biosphere.
 13. Protons can be found at the nucleus of an atom.
 14. There is not a grain of dust, not an atom that can become nothing, yet man believes that death is the annihilation of his being.
 15. As science went further and further into the external world, they ended up inside the atom where to their surprise they saw consciousness staring them in the face.
Resultater funnet i norsk ordbok
noratom
engfysikk [n]: atom
spafysikk [n]: átomo [m]
swefysikk [n]: atom
Avledede ord:anatom, anatomi, anatomisk, antiatom-, atom-, atomær, atombombe, atomenergi, atomfysikk, atomisere, atomkrig, atomvåpen, mindre enn et atom, subatomær, hematom
Wiki:Innen kjemi og fysikk er et atom en submikroskopisk struktur som ikke kan deles i mindre elementer via kjemiske reaksjoner og beholde sine kjemiske egenskaper. Atomer er bestanddeler i molekyler (kjemiske stoffer). Ordet atom kommer fra det greske ordet atomos som betyr udelelig.
Eksempel:
 1. Det finnes NATOtro sirkler i Norge som helt og holdent støtter USAs militære planer, og disse har gjort mye for å kvitte seg med Norges atom og basepolitikk, hevder Tass.
 2. Aftenposten har rett i at norsk atom og basepolitikk ikke tillater atomvåpen på norsk jord i fredstid.
 3. Av moralske grunner, mente han åpenbart, ville han for sin del ikke være med på å dele ansvaret for en atom situasjon.
 4. De frigjøres når et atom brytes istykker, og strømmer dessuten i enorme mengder ut av solen, gjennom all levende og død materie - ja, tvers gjennom kloden.
 5. Den fysikk og teknikk som man bruker i denne forskningen ligger nær opp til våpenforskningen med både atom og vannstoffbomber.
 6. Egentlig er det forunderlig at det har vært mulig å holde sammen et rike som omfatter 700 millioner innbyggere, 14 anerkjente hovedsprog, et høyt antall minoritetssprog, en rekke ulike religioner, med kasteundertrykkelse, massefattigdom og alle tenkelige utviklingsnivåer fra det mest primitive til det som kjennetegner atom og satellittalderen.
 7. Feltet var på seks, Alberinus nektet plent å komme seg over 3. hinder og Little Atom forsvant ut i periferien.
 8. Han er sivilingeniør fra Lund Tekniske Høyskole og kommer fra ASEA Atom AB i Västerås.
 9. I Asker Samfunnshus fredag 23. mars skal Asker Storband presentere Frode Thingnæs suite Atom, skrevet til minne om vår kjære Svein Erik Gaardvik, som døde ifjor.
 10. La meg samtidig understreke at Norges Fredslag kritiserer SovjetUnionen for dens stadige utplasseringer av nye atom rakettter.
 11. Midt i den store samling av advarsler mot atom og miljøkatastrofer, får man øye på et ukamuflert forsvar for ytringsfriheten.
 12. NATOs medlemmer er ikke forpliktet til å ha atomvåpen og viser til Norge og Danmarks atom og basepolitikk.
 13. Og kan han fortelle oss om han synes det er bedre for de europeiske NATOlandene å bli totalutslettet av atom våpen enn å komme under russisk okkupasjon ?
 14. Også Knut Frydenlund, nåværende formann i Stortingets forsvarskomite, understreket at Norge har full styring og kontroll med alliert aktivitet på norsk jord, i overensstemmelse med vår atom og basepolitikk.
 15. Våre allierte kjenner til vår erklærte atom og basepolitikk.
 16. Det foreligger ingen planer om å endre norsk atom og basepolitikk.
 17. Atom som konvensjonelle våpen er døde ting og i seg selv ufarlige.
 18. Atomallergien, eller atomredselen som den også er kalt, kan ha sitt utspring i en vag følelse at alt som har med atom å gjøre, er av det onde.
 19. De selvpålagte restriksjoner i vår atom og basepolitikk er det beste eksempel på dette.
 20. Den nye sonen er atom våpen fri, ikke atomfri.
 21. Den voldsomme diskusjonen om atom og sikkerhetspolitikk og tvisten med USA det siste halvår, har fullstendig overskygget en helomvending i den økonomiske politikk som man skal lete lenge efter i land som det er naturlig å sammenligne New Zealand med.
 22. Den åtte år gamle vallaken Little Atom starter så ofte at programmet så å si aldri greier å være a jour.
 23. Det blir ikke bedre av at han i utenriksdebatten sammenlignet soneideen med våre reservasjoner når det gjelder atom og basepolitikken.
 24. En som derimot skuffet noen 101. gang ut var Little Atom, som riktignok nok en gang gikk i pengene, men utenfor trippelspillet.
 25. Et av ansiktene viser et nødlidende uland, et annet viser en av verdens store industrinasjoner, som skyter ut sine egne satellitter og har en stor atom og dataindustri.
 26. Island fikk angivelig beskjed om at Norge prinsipielt ikke ville motsette seg en slik utplassering, men at det ville kreve norsk godkjennelse basert på en selvstendig vurdering av den aktuelle situasjon i full overssenstemmelse med norsk atom og basepolitikk.
 27. Little Atom.
 28. NATOs strategi forutsetter at atom maktene aldri vil bekrefte eller benekte at krigsfartøyer medbringer kjernefysiske våpen.
Resultater funnet i svensk ordbok
sweatom
engfysikk [n]: atom
norfysikk [n]: atom
spafysikk [n]: átomo [m]
Avledede ord:anatom, anatomi, anatomisk, atom-, atomär, atombomb, atomenergi, atomfysik, atomisera, atomkrig, atomvapen, mindre än en atom, subatomär
Anagram:ta om, mota
Wiki:En atom, från grekiskans ??????, átomos, vilket betyder ""odelbar"", är den minsta enheten av ett grundämne som definierar dess kemiska egenskaper. Namnet skapades eftersom den antika atomteorin såg atomen som odelbar, men sedan länge vet man att så inte är fallet. En atom består av positivt laddade protoner, neutrala neutroner, samt negativt laddade elektroner.
Liknende ord:
noratom-
sweatom-
engat
engatoll
engatomic
engatony
norat
Dine siste søk:
 1. atomSiste søk

# Land Term
1 Flag stång
2 Flag porto
3 Flag ankomma
4 Flag sufferer
5 Flag tapar
6 Flag falsificar
7 Flag velmakt
8 Flag high wall
9 Flag småaktig
10 Flag estos
11 Flag zafarse
12 Flag acontecimiento
13 Flag hålla kvar
14 Flag toxicómano
15 Flag rush by
16 Flag misdemeanor
17 Flag competitor
18 Flag glosa

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 130 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 281 0 2022-10-17 23:14:50
röja 928 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2111 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7317 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1883 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2470 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6209 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1702 - sekunder.

mobiltelefon