logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for dybde:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
nordybde
engallmenn [n]: depth, deepness
spaallmenn [n]: profundidad [f]
sweallmenn [n]: djuphet
Synonymer:avstand, bredde, dimensjon, flatemål, forhold, grad, hulmål, høyde, lengde, lengdemål, mengde, mål, omfang, porsjon, skala, størrelse, tykkelse
Avledede ord:liten dybde, i dybden
Wiki:Dybde er et spesialtilfelle av lengde. Begrepet blir brukt når en vil fremheve at lengden angir avstanden til en overflate. Begrepet kan også brukes abstrakt.
Eksempel:
 1. På 40tallet hadde bildene mine stor skarphetsdybde, men svært lite menneskelig dybde, mente han senere.
 2. Komposittmaterialer er dog også utsatt for sprekkdannelser, men inntil en viss dybde kan man faktisk bare slipe sprekkene bort med et sandpapir.
 3. Med tiden vil det dannes et krater større enn Omdalsvannet og med en dybde på 70 meter rett ved boligområdene våre, sier Ragnhild Rabbe.
 4. Bare kunsten kan gi virkeligheten den dybde som gjør den - virkelig.
 5. Boken var skrevet på engelsk og amerikanerne fornemmet med det samme, fortellingenes dybde og charme.
 6. Borehullet 29 / 91 ble boret til en dybde på 4678 meter på en tidligere uboret forkastningsblokk i den sydvestlige del av Hildområdet.
 7. Brønnen ble boret på blokk 7120 / 10 til en dybde på 1975 meter.
 8. Brønnen ble boret til en dybde på 2547 meter uten at det ble påvist hydrokarboner.
 9. Cindy Haug formådde riktignok ikke å gi bildet av ung lede og desperasjon noen nye trekk eller utvidet dybde, men hun klarte - tross alt - å gjøre skriket hørbart, slik at man fornemmet hjelpeløsheten og angsten bak leden, selvsentreringen og oppgivelsen ; i siste instans selve håpløsheten.
 10. De har med sine typeportretter fått et eiendommelig historiskverdig uttrykk, med Picassostil i penselstrøkene og dybde i flaten, takket være en artistisk utnyttelse av de kasserte radiatorrastre.
 11. Den er hundre meter lang og har gode 25 meters dybde nedfor seg.
 12. Den kvalitative latter, den som rommer mange fasetter, den som like mye er å le med som av, krever holdning og dybde i spillet.
 13. Den tradisjonelle evne til å true en angripers styrkekonsentrasjoner i noen dybde med fly og artilleri for å hindre et tidlig gjennombrudd, er imidlertid ikke lenger troverdig nok, og vil nå bli søkt styrket.
 14. Denne brønnen ble boret til en dybde på 2884 meter.
 15. Der eksplosjonen skjedde er det et krater på tre meters dybde og fire meter i diameter.
 16. Derefter ble massen fjernet i 40 centimeters dybde, et system av kummer og vanntilførsel ble gravet ned, og den såkalte traubunn ble drenert på nytt.
 17. Derimot trenger frø som erter og bønner 510 cm avstand og ca. 2 cm dybde i jordsmonnet.
 18. Dessuten fikk Strindheim mange gratischwnser fordi Eik opererte praktisk talt uten dybde og sikring i forsvar.
 19. Det er et mykt og rolig mulm, med dybde, ikke minst takket være den tekstile stofffornemmelsen.
 20. Det er funnet olje og gass under havbunnen på Færøyene efter boringer i 2100 meters dybde foretatt av danske og færøyiske vitenskapsmenn.
 21. Det er vanskelig å si noe sikkert om hvorvidt problemet er øket i omfang og dybde, men det er forsåvidt mindre interessant når man ser de skremmende tall som idag legges på bordet.
 22. Det er vel heller slik at det er dybde bak dem, og at de kan få forskjellige perspektiver for de enkelte leserne.
 23. Det gav forestillingen dybde.
 24. Det gir spennende farvekombinasjoner, og dybde i bildene.
 25. Det gjenspeiler mye som er fint og verdifullt, og kan skape en dybde i sinnet og en evne til opplevelse som andre, kanskje mer overfladiske mennesker, mangler.
 26. Det ligger i klart vann i en dybde på ca. 45 meter, og hittil er bare en del av kjølen, laget av gran, og noe av kledningen gravet ut av bunnslammet.
 27. Dette fordi forfatteren Vallejo bruker dette aspekt ikke for å farvelegge sin anklage, men for å gi den dybde og almengyldighet.
 28. Dette innebærer at man dekker områder med en maksimal radius på omkring 3500 meter fra plattformen dersom reservoarets dybde er på ca. 3300 meter fra havflaten.
 29. Disse glimt - som fra München i 1930årene - er i utperget grad med fordi de gir beretningen dybde.
Liknende ord:
nordyade
nordybde
engdye
engdyke
engdyne
nordyd
nordykke
Dine siste søk:
 1. dybdeSiste søk

# Land Term
1 Flag fremmende
2 Flag sindicato
3 Flag beautiful
4 Flag ubetydelighet
5 Flag må illa
6 Flag handskrift
7 Flag cartomancia
8 Flag broderi
9 Flag blåkveite
10 Flag solcell
11 Flag rettvist
12 Flag etterligne
13 Flag data
14 Flag inconvenience
15 Flag vasektomi
16 Flag Skotska högländerna
17 Flag ranchägare
18 Flag zombi

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 385 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 535 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1178 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2432 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7894 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2158 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2745 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5675 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6491 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6999 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1823 - sekunder.

mobiltelefon