logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for grad:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norgrad
engallmenn [n]: degree
temperatur [n]: degree
sysselsetting [n]: rank
posisjon [n]: grade
geometri [n]: degree
skoler - universitet [n]: degree
allmenn [n]: pitch, level, intensity
nivå [n]: extent, degree
spaallmenn [n]: grado [m]
temperatur [n]: grado [m]
sysselsetting [n]: rango [m]
posisjon [n]: grado [m]
geometri [n]: grado [m]
skoler - universitet [n]: título [m]
allmenn [n]: tono [m]
nivå [n]: grado [m], punto [m], nivel [m]
sweallmenn [n]: grad
Synonymer:
 1. ansats, beslag, bise, bord, bredd, brem, brett, bryn, egg, fals, fas, fold, frise, grense, hjørne, kant, linning, list, marg, rabatt, rand, rein, ripe, side, søm
 2. avskygning, avvik, differanse, distinksjon, divergens, forandring, forskjell, gap, nyanse, overgang, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, variasjon
 3. avstand, bredde, dimensjon, dybde, flatemål, forhold, hulmål, høyde, lengde, lengdemål, mengde, mål, omfang, porsjon, skala, størrelse, tykkelse
 4. begrensning, domensjon, format, innhold, kaliber, kapasitet, område, proporsjon, register, rekkevidde, spenn, spennvidde, utbredelse, vidde, volum
 5. etasje, fase, klasse, nivå, plan, stadium, trinn
Avledede ord:andre grads, annengradslikning, breddegrad, degradere, degradering, doktorgrad, første grads, fullmakt på titulær grad, grad-, gradbetegnelse, gradient, gradskive, gradvis, gradvis avvikle, gradvis minske, gradvis overgang, i høy grad, i høyeste grad, i så høy grad, i hvilken grad, kløyvd ryggrad, lengdegrad, offiser med høyeste grad, ryggrad, ryggrads-, ryggradløst, ryggradløst dyr, til en viss grad, tredjegrads, være kuldegrader, gradbøye, grade, gradere, graduere, av høyeste grad, delt inn i grader, gradestokk, gradvis framrykning, komprimeringsgrad, oppgradere, stigningsgrad, akademisk grad, bachelorgrad, kandidatgrad, lisensiatgrad, magistergrad, mastergrad, universitetsgrad, gjennomsnittsgrad, oppgraderte
Anagram:drag, gard
Wiki:Ordet grad kommer fra latin gradus som kan oversettes med skritt eller trinn. Grad kan referere til - en enhet for vinkelmåling - en enhet for temperaturmåling - en av flere betydninger i matematikk - en akademisk grad eller tittel - et symbol brukt i vitenskap og matematikk - en militær grad - en skriftgrad brukt i typografi - et adjektivs grad. Ordet grad brukes også innen - medisin til å angi intensiteten til en brannskade/forbrenning (fra «første grad» til «tredje grad») - Frimureri.
Eksempel:
 1. Du kan stole på ham til en viss grad, men ikke helt.
 2. Når folk begynner å sammenligne seg med dem som allerede er vellykket, har det en demotiverende effekt i høy grad.
 3. Folk begynner ofte å sammenligne seg med dem som allerede er vellykket, som har en demotiverende effekt i stor grad.
 4. Til en viss grad sykkelen gjenspeiler eierens personligheten.
 5. Norsk, svensk og dansk er i høy grad innbyrdes forståelige.
 6. I store grad har den menneskelige aktiviteten medvirket til at forrykke naturens balanser.
 7. Disse problemene henger i høy grad sammen.
Resultater funnet i svensk ordbok
swegrad
engallmenn [n]: degree
temperatur [n]: degree
sysselsättning [n]: rank
position [n]: grade
geometri [n]: degree
skoler - universitet [n]: degree
allmenn [n]: pitch, level, intensity
nivå [n]: extent, degree
norallmenn [n]: grad
spaallmenn [n]: grado [m]
temperatur [n]: grado [m]
sysselsättning [n]: rango [m]
position [n]: grado [m]
geometri [n]: grado [m]
skoler - universitet [n]: título [m]
allmenn [n]: tono [m]
nivå [n]: grado [m], punto [m], nivel [m]
Synonymer:
 1. plan
 2. spännvidd, storlek, proportion, utsträckning, vidd
 3. stånd, ställning, status, klass
 4. vinglig
 5. etapp, skede, fas, arena
 6. omfattning, mån, omfång, utbredning, extension, prolongation
Avledede ord:andra gradens, andragradsekvation, avmagrad, belägrad, besegrad, bli besegrad, breddgrad, degradera, degradering, doktorsgrad, första gradens, fullmakt på titulär grad, grad-, gradbeteckning, gradient, gradskiva, gradvis, gradvis avveckla, gradvis minska, gradvis övergång, i hög grad, i högsta grad, i så hög grad, i vilken grad, kluven ryggrad, lagrad, längdgrad, långfingrad, officer med högsta graden, ryggrad, ryggrads-, ryggradslös, ryggradslöst djur, till en viss grad, tredje gradens, uthungrad, vara köldgrader, uppgradera, gradera, gradering, i liten grad, obesegrad
Anagram:drag, gard
Eksempel:
 1. Det där är i hög grad en viljesak.
 2. Engelska är, som du vet, i högsta grad ett levande språk.
 3. Engelska är, som ni vet, i högsta grad ett levande språk.
Liknende ord:
enggrab
enggrade
enggram
enggrand
enggray
enggrid
norgrad-
Dine siste søk:
 1. gradSiste søk

# Land Term
1 Flag inherere
2 Flag sägen
3 Flag rättfärdigad
4 Flag skifferlera
5 Flag sömmerska
6 Flag rispapper
7 Flag monsun
8 Flag etse
9 Flag representativ
10 Flag man
11 Flag diskrepans
12 Flag canto
13 Flag dispepsia
14 Flag slavish
15 Flag roulett
16 Flag rollmops
17 Flag personen det gjelder
18 Flag hjälpreda

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 421 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 574 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2473 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7955 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2196 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2784 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5716 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6531 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7038 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2205 - sekunder.

mobiltelefon