logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for forby:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norforby
engrettsvitenskap [v]: disallow, proscribe [formal]
nekte [v]: forbid, prohibit [formal], enjoin
forby [v]: forbid, prohibit [formal], enjoin
sparettsvitenskap [v]: denegar, no sancionar, proscribir
nekte [v]: prohibir, vedar
forby [v]: prohibir, vedar
swerettsvitenskap [v]: förbjuda
forby [v]: förvägra
Synonymer:
 1. avskjære, avsperre, avstenge, barrikadere, blokkere, hindre, lukke, obstruere, sperre, stanse, stenge, stoppe
 2. avverge, begrense, boikotte, forebygge, forhindre, forpurre, forstyrre, hemme, innskrenke, motarbeide, motvirke, nekte, oppholde, sabotere, sette en stopper for, sinke, sjenere, utelukke, vegre
Eksempel:
 1. De som kjemper for å fryse fast atomvåpenarsenalet på det nåværende nivå, hevder at både USA og Sovjet allerede har nok atomvåpen til å ødelegge hverandre, og ønsker derfor å forby utprøving, produksjon og utplassering av flere atomvåpen på begge sider.
 2. Det samvirke som bare bygger på fellesskap i anskuelser og interesser kan en ikke forby.
 3. Kongen kan av militære grunner eller av hensyn til den offentlige sikkerhet innskrenke eller forby adgangen til luftfart innenfor visse områder...
 4. Kunne man tenke seg enighet om å forby utplassering av raketter som er utstyrt for å skyte mer enn en type ladning ? spør Holst troskyldig.
 5. Men likevel florerer salget av ulovlige voldsfilmer som aldri før, fordi sentrale myndigheter har somlet med å opprette et kontrollorgan med myndighet til å forby utleie / salg av videogrammer som de mener gjør bruk av utilbørlige voldsskildringer.
 6. Arbeidstilsynet har forgjeves i fem år forsøkt å skaffe seg hjemmel til å forby eller å innføre restriksjoner på bruken av en rekke helsefarlige kjemiske stoffer, sier overlege Hans H. Tjønne til Aftenposten.
 7. Den enkleste måten å få bukt med uvesenet på, er å forby bruken av veiledende pris som sammenligningspris.
 8. Det blir vanskelig å forby skøytetak i turrenn.
 9. En manglende vilje til å forby den omfangsrike import og salg av råvarer for hurtigviner gjennom tilfeldige forretningsmessige foretagender, er i strid med vår alminnelige og tradisjonelle alkoholpolitikk, sier overlege Olaf Gjerløw Aasland i Statens edruskapsdirektorat.
 10. En sentral instans bør gis klar hjemmel til å forby norske skip å anløpe ømfintlige områder i konkrete situasjoner.
 11. Er vi ikke kommet vel langt i offentlig detaljstyring og inngrep i den frie konkurranse når myndighetene finner det nødvendig å gripe inn og forby en munter kinoreklame for sorbits ?
 12. Et slikt organ må ha myndighet til å forby utleie / salg av videogrammer som de mener gjør bruk av utilbørlige voldsskildringer, sier gruppen.
 13. Hvis du starter å forby ting, hvis du slår en ring om en liten gruppe og sier at dette er islam, vi er de sanne troende, da er du ingen muslim.
 14. Hvorfor kan man så ikke forby f. eks. stålkanter alt i vinter, Ivar Formo ?
 15. Inntil så kan skje, må Regjeringen kunne forby norske skipsanløp i såkalte farlige områder, sier han.
 16. Japan er i likhet med Norge med i det såkalte Cocomsamarbeidet, som går ut på å begrense og delvis forby eksport av høyteknologiske produkter til Warszawapaktlandene og Kina, sier byråsjef Aage J. Strupe i Handelsdepartementet.
 17. Kommuner kan ikke på egen hånd forby samhandel med andre land.
 18. Nu kan ingen forby NRK å spille plater så lenge gjeldende avgifter blir betalt, men skulle Birgitte Grimstad kunne nedlegge forbud, må i all rettferdighet også en for eksempel anonym annenfiolinist kunne gjøre det.
 19. Vi har lenge vært klar over helsefaren til disse og andre stoffer og har ønsket i tråd med praksis fra andre land, å få hjemmel til å forby bruken av giftige stoffer og stille krav til brukeren.
 20. Vi kan ikke forby det, og de færreste som bruker alkohol blir misbrukere.
 21. 43 prosent av alle personer mellom 15 og 80 år ville forby alt salg av krigsleketøy.
 22. Advokat Diegernes sier til Aftenposten at han ikke ser noen grunn til å forby grupperinger som ytrer seg innenfor lovens ramme, men i det øyeblikk drapstrusler blir fremsatt, er man straks over i det kriminelle.
 23. Advokaten ber namsretten forby Weekend å trykke nye artikler som bygger på eller bringer sitater fra Jens Bjørneboes efterlatte, uferdige utkast til selvbiografi, Med horn og hale - det var smerten verdt.
 24. Aksjonen mot cruisefartøyene i Miami begrunnes med at Norge er en av de tre nasjoner som nekter å bøye seg for den internasjonale hvalfangstkommisjonens vedtak om å forby fortsatt kommersiell hvalfangst fra og med 1986.
 25. Alt i alt har Prisdirektoratet ikke funnet at det er grunnlag for å forby bruken av veiledende videresalgspriser.
 26. At jeg ellers vil forby nynorskfolk å benytte riksmålsformer, er en påstand langt over grensen til det absurde.
 27. Biografbyrået skal kunne forby både visning og videoutleie av film.
 28. Birgitte Grimstad kan ganske enkelt ikke forby at platene blir spilt.
 29. Blir loven om å forby alkoholskjenking til ungdom under 21 år innført i alle stater, regner man med å kunne spare 1250 unge liv hvert år og unngå mange alvorlige personskader.
 30. Bondelagsformannen mener at man bør ta opp spørsmålet om å forby bruk av monofilamentgarn.
Liknende ord:
engforay
engforty
norforbi
engfoamy
engfob
engfoggy
engfolly
Dine siste søk:
 1. forby


Forby ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) forby
Gerundio: forbyende
Partisipp: forbudt
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  forbyr
 • du
  forbyr
 • han
  forbyr
 • vi
  forbyr
 • dere
  forbyr
 • de
  forbyr
8. Presens perfektum
 • jeg
  har forbudt
 • du
  har forbudt
 • han
  har forbudt
 • vi
  har forbudt
 • dere
  har forbudt
 • de
  har forbudt
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  forbød
 • du
  forbød
 • han
  forbød
 • vi
  forbød
 • dere
  forbød
 • de
  forbød
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde forbudt
 • du
  hadde forbudt
 • han
  hadde forbudt
 • vi
  hadde forbudt
 • dere
  hadde forbudt
 • de
  hadde forbudt
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal forby
 • du
  vil/skal forby
 • han
  vil/skal forby
 • vi
  vil/skal forby
 • dere
  vil/skal forby
 • de
  vil/skal forby
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha forbudt
 • du
  vil/skal ha forbudt
 • han
  vil/skal ha forbudt
 • vi
  vil/skal ha forbudt
 • dere
  vil/skal ha forbudt
 • de
  vil/skal ha forbudt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle forby
 • du
  ville/skulle forby
 • han
  ville/skulle forby
 • vi
  ville/skulle forby
 • dere
  ville/skulle forby
 • de
  ville/skulle forby
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha forbudt
 • du
  ville/skulle ha forbudt
 • han
  ville/skulle ha forbudt
 • vi
  ville/skulle ha forbudt
 • dere
  ville/skulle ha forbudt
 • de
  ville/skulle ha forbudt
Imperativ
bekreftende
 • du
  forby!
 • vi
  La oss forby!
 • dere
  forby!
Nektende
 • du
  ikke forby! (forby ikke)!
 • dere
  ikke forby! (forby ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag aquellas
2 Flag set right
3 Flag moneda de diez centavos
4 Flag tener cita
5 Flag subskribent
6 Flag look-alike
7 Flag procaz
8 Flag appellere
9 Flag appeal
10 Flag metylalkohol
11 Flag festligheter
12 Flag snot
13 Flag retrospection
14 Flag skrot
15 Flag klirring
16 Flag prelle
17 Flag sprudlande
18 Flag computar

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1500 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1617 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2216 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3412 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9625 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3212 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3971 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6694 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7417 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8091 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1929 - sekunder.

mobiltelefon