logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for fri:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norfri
engallmenn [a]: free
utsikt [a]: unobstructed, unimpeded, unhindered, clear, unrestricted
oppdrag [a]: exempt, excused, released
handel [a]: loose
gratis [a]: free, gratis, gratuitous, free of charge, for nothing
ekteskap [v]: propose, pop the question
rettsvitenskap [v]: acquit [law]
spaallmenn [a]: libre
utsikt [a]: claro, sin obstrucciones, libre, sin estorbos
oppdrag [a]: exento, libre, dispensado
handel [a]: suelto
gratis [a]: gratis, gratuito, sin cargo
ekteskap [v]: pedir la mano, ofrecer matrimonio, declararse
rettsvitenskap [v]: absolver, exonerar
sweallmenn [a]: fri
ekteskap [v]: fria
Synonymer:
 1. autonom, bred, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, myndig, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, åpen
 2. barbarisk, hemningsløs, i vilden sky, lavtstående, naturlig, primitiv, rabiat, , tøylesløs, ubehersket, ubendig, ukultivert, umiddelbar, uordnet, usivilisert, usjenert, ustyrlig, utemmet, vill, vilter
 3. i tillegg, kostnadsfritt, portofritt, på kjøpet, som gave, uten kostnad, vederlagsfritt, vedlagt
 4. verne
Avledede ord:Afrika, afrikansk, kjøre på frihjul, arbeidsfri, av fri vilje, avgiftsfri, bakteriefri, befri, befri fra, befri fra syre, befriet, befriet fra, befriende, befrier, befrielse, benfri, blendefri, bli frisk og sterk, bryte seg fri, damefrisør, luktfri, feilfri, plettfri, fordomsfri, fordomsfrihet, forfriskninger, fritidsaktivitet, friste, fristende, fristelse, fristerinne, fritte, fri-, fri assosiasjon, fri virksomhet, fri høyde, fribord, fribåren, fribryting, frieri, frittgående, frigi, frigid, frigiditet, frigjort, frigivelse, frigivelsesbrev, frigjørelse, frihandel, frihandels-, [Vis mindre / mer]
Wiki:Fri kan vise til: - Frieri, det å be om en persons hånd i giftemål. - Frihet, det å være fri - Ferie, det å ha fri fra jobb eller skole. - Fri - En samling, album av Kikki Danielsson.
Eksempel:
 1. Eldreomsorgen går heller ikke fri, sier Ivar Leveraas.
 2. Fri rett til å drepe uverdige liv.
 3. Fri utveksling av tanke og meninger er en av de mest dyrebare menneskerettigheter lyder sitatet fra den franske menneskerettighetserklæring av 1789, som sveitseren Werner Jeker har trukket frem på sin plakat.
 4. Gi meg fri.
 5. Gud fri deg, Herre !
 6. I en levende organisme er en fri strøm av orgonenergi en betingelse for sunnhet, skriver Ola Raknes i sin bok om Reich.
 7. MORs og alle kvinners tilgjengelighet illustrerer Else Michelet med en stor pupp og et digert øre, puppen til trøst og øret til lytting, alle får sitt, intet kjønn går fri.
 8. Med sin kulturelle bakgrunn reagerte han i det heile mot at kona etter kvart ville vere meir fri og sjølstendig, og at det ho gjorde nå, var beint fram eit opprør som han verken kunne forstå eller godta.
 9. Norsk skipsfart er helt avhengig av fri adgang til de internasjonale varetransporter world wide.
 10. On Stage er hentet fra to konserter i 1982, og sporene er velsignet fri for alle forserte virkemidler.
 11. Regjeringen forsøker å fortelle at det skal bli mulig å fortsette som privatpraktiserende lege eller fysioterapeut, men i forslaget til lovtekst fremgår det klart at det ikke vil bli mulig i fremtiden å drive noe som engang minner om fri yrkesutøvelse.
 12. Sannheten skal gjøre dere fri, sier han.
 13. Siste kapitel var titelen på en kortfilm produsert av Fri Mediagruppe - omhandlende en forfatterinnes arbeide med å oppklare omstendighetene omkring et mord begått i Oslo i 1930årene.
 14. Suddeutsche Zeitung skriver i en kommentar onsdag at i 1944 bestod den tyske shizofreni i det faktum at man måtte ønske seg sitt eget nederlag og fiendens seier, hvis man ville sikre en mulighet for at en ny moral og en fri sivilisasjon skulle utvikle seg i Tyskland.
 15. Superklassen - IOR kl. 1 og 2 har kommet fri fra starten.
 16. Synge, gråte, drømme, le og være fri i denne sjofle verden, se den slik den er og refse den ved egen røst.
 17. Troen må bli fri fra et autoritært kristendomssyn og få utvikle seg og vokse med tiden mot en ny religiøs bevissthet der mennesker bruker sin fornuft og kjenner sin selvstendighet, heter det.
 18. Under hele den tidsutvikling vi gjennemløper med nasjonalsocialistiske fremstøt selv i våre nordiske land, og med alle forsøk på opløsning og illoyalitet innenfra... foretrekker jeg endelig en gang å være fri mann igjen og kunne si min mening helt ut og kunne arbeide for å slå ned de åndsretninger som jeg mener er destruktive, uten å ha en organisasjonsmessig forpliktelse til å samle de mange uensartede.
 19. Vi fikk fri engelsktimen idag, vi.
 20. Vi kommer til å bli fri, i SydAfrika og overalt ellers i verden, sier håpets og fredens mann, biskop Desmond Tutu.
 21. Vi tror derimot at det å møte meningsytringer om politikk, moral og religion med straff rett og slett er farlig fordi det strider mot demokratiets grunnleggende ide om fri meningsbrytning.
 22. Vi vil gjerne ha en åpen og fri debatt om pressens oppgaver.
 23. Den polske nasjonalforsamling fattet i formiddag vedtak om at alle politiske fanger skal settes fri.
 24. Adam Michnik, som var en av stifterne av den polske opposisjonsgruppen KOR, ble lørdag satt fri fra fengslet.
 25. Den demokratiske presidentkandidaten Jesse Jackson reiste igår kveld tilbake til USA fra Cuba, i følge med 48 fanger som det kubanske regimet hadde gått med på å sette fri.
 26. Femten ungdommer trengte seg torsdag kveld inn på det sovjetiske ambassadeområdet i Stockholm under parolen Slipp Rudolf Hess fri !
 27. Amerikanerne sier de er ute på et korstog for fri og rettferdig handel.
 28. Bare fredag og søndag fri, beretter Tom.
 29. Boken var pent innbundet som en skolebok, og lå oppslått som om noen hadde lagt lekselesingen ut i det fri, sier Ingeborg Solli.
 30. Da bevilget vi oss fri i to dager og fikk anledning til å ta noen forfriskende bad, forteller Øistein Vogt, som beskriver årets møte med Hans Hellighet ved audiensen som mer avslappet enn tidligere.
Resultater funnet i svensk ordbok
swefri
engallmenn [a]: free
utsikt [a]: unobstructed, unimpeded, unhindered, clear, unrestricted
uppdrag [a]: exempt, excused, released
handel [a]: loose
gratis [a]: free, gratis, gratuitous, free of charge, for nothing
norallmenn [a]: fri
spaallmenn [a]: libre
utsikt [a]: claro, sin obstrucciones, libre, sin estorbos
uppdrag [a]: exento, libre, dispensado
handel [a]: suelto
gratis [a]: gratis, gratuito, sin cargo
Synonymer:
 1. oberoende
 2. outhyrd, singel, tillgänglig, vakant
 3. frisinnad, fritänkande
 4. vag, slapp, separat, obunden, lyste
 5. lös
 6. invändningsfri, ostörd
 7. obegränsad
 8. fritt, naturlig
 9. självgående, fristående, autonom, självbestämmande
Avledede ord:Afrika, afrikansk, åka på frihjul, arbetsfri, av fri vilja, avgiftsfri, bakteriefri, befria, befria från, befria från syre, befriad, befriad från, befriande, befriare, befrielse, benfri, bländfri, bli frisk och stark, bli friställd, bryta sig fri, chicorée frisée, damfrisör, damfrisörska, felfri, fläckfri, fördomsfri, fördomsfrihet, förfriskningar, fri-, fri association, fri företagsamhet, fri höjd, fria, fria till, fribord, friboren, fribrottning, fridfull, fridsam, frieri, frigående, frige, frigid, frigiditet, frigiven, frigivning, frigivningsbrev, frigörelse, frihandel, frihands-, [Vis mindre / mer]
Liknende ord:
engfrig
engfry
norfr
norfra
norfri-
swefri-
swefria
Dine siste søk:
 1. friSiste søk

# Land Term
1 Flag ankomma på någon
2 Flag ubicarse
3 Flag turulato
4 Flag om en liten stund
5 Flag traditionalism
6 Flag hevet
7 Flag escoger como víctima
8 Flag end of work
9 Flag roughly
10 Flag quitarse
11 Flag pretérito
12 Flag frise
13 Flag animadversión
14 Flag myldre
15 Flag limpiador
16 Flag helende
17 Flag smekte
18 Flag kamuflasje

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 423 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 575 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2475 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7958 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2197 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2786 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5718 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6535 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7041 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1685 - sekunder.

mobiltelefon