logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for good:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
enggood
norallmenn [a]: bra
ferdighet [a]: bra, dyktig
moral behavior [a]: rettferdig, rettsinnet, hederlig
child [a]: lydig, snill, veloppfostret
health [a]: bra
person [a]: god, snill
oppførsel [a]: velvillig oppførsel, godhjertet, vennlig, godmodig, godsinnet
allmenn [n]: godt [invariable]
benefit [n]: gagn [n]
advantage [n]: fordel [u], gagn [n]
moral [n]: godhet [u]
people [n]: gode [p]
spaallmenn [a]: bueno
ferdighet [a]: bueno
moral behavior [a]: recto, probo, virtuoso
child [a]: bueno, obediente, bien educado
health [a]: bueno
person [a]: bueno
oppførsel [a]: benigno, bondadoso, generoso, complaciente
allmenn [n]: bien [m]
benefit [n]: bien [m]
advantage [n]: bien [m]
moral [n]: bien [m]
people [n]: buenos [mp]
sweallmenn [a]: bra
ferdighet [a]: bra, duktig
moral behavior [a]: rättfärdig, rättsinnig, hederlig
child [a]: lydig, snäll, väluppfostrad
health [a]: bra
person [a]: god, snäll
oppførsel [a]: välvillig, godhjärtad, vänlig, godmodig, godsint
allmenn [n]: gott [invariable]
benefit [n]: gagn [n]
advantage [n]: fördel [u], gagn [n]
moral [n]: godhet [u]
people [n]: goda [p]
Synonymer:
 1. [adj]: bang-up [st], bully [st], corking [st], cracking [st], dandy [st], great [st], groovy [st], keen [st], neat [st], nifty [st], not bad [st], peachy [st], slap-up [st], swell [st], smashing [st], good enough [st], goodish [st], hot [st], redeeming [st], satisfactory [st], acceptable [st], solid [st], superb [st], well-behaved [st], well behaved [st], best [rt], better [rt], favorable [rt], favourable [rt], good [rt], obedient [rt], respectable [rt]
 2. [adj]: full, ample [st]
 3. [adj]: angelic [st], angelical [st], beatific [st], saintlike [st], saintly [st], sainted [st], goody-goody [st], redemptive [st], redeeming [st], saving [st], white [st], worthy [st], upstanding [st], solid [st], good [rt], moral [rt], right [rt], righteous [rt], virtuous [rt], worthy [rt]
 4. [adj]: estimable, honorable, respectable, reputable [st]
 5. [adj]: beneficial, advantageous [st]
 6. [adj]: nice [st]
 7. [adj]: just, upright, righteous [st]
 8. [adj]: adept, expert, practiced, proficient, skillful, skilful, skilled [st]
 9. [adj]: complete [st]
 10. [adj]: dear, near, close [st]
 11. [adj]: dependable, safe, secure, sound [st]
 12. [adj]: right, ripe, opportune [st]
 13. [adj]: well, fortunate [st]
 14. [adj]: effective, in effect, in force, operative [st]
 15. [adj]: pleasing [st]
 16. [adj]: serious, intellectual [st]
 17. [adj]: sound, healthy [st]
 18. [adj]: beneficial, salutary, healthful [st]
 19. [adj]: genuine [st], echt [st]
 20. [adj]: unspoiled, unspoilt, fresh [st]
 21. [adj]: discriminating [st]
 22. [n]: advantage [gt], vantage [gt]
 23. [n]: goodness, morality [gt]
 24. [n]: goodness, quality [gt]
 25. [n]: commodity, trade good, artifact [gt], artefact [gt]
 26. [adv]: well
 27. [adv]: thoroughly, soundly
Antonymer:
 1. [adj]: bad
 2. [adj]: evil
 3. [n]: evilness ,evil
 4. [n]: badness ,bad
 5. [adv]: ill
Avledede ord:a good friend, be a good reason for, be in good spirits, be no good, be on good terms with, bulk goods, certificate of good health, do good, do-gooder, dry goods, fairly good, for goodness sake, for your own good, get good vibes, get good vibrations, give a good reason for, good afternoon, good behavior, good buy, good evening, good fortune, Good Friday, good luck, good manners, good morning, good nature, good night, good sense, good will, good wishes, goodby, good-by, goodbye, good-bye, good-for-nothing, good-hearted, good-humored, good-looking, good-natured, good-naturedness, goodness, goods, goods sold in a men's outfitter's store, good-tempered, goodwill, goody, goody-goody, have a good cry, have a good time, in a good mood, [Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. You are saying you intentionally hide your good looks?
 2. Thats a good idea!
 3. How are you? Did you have a good trip?
 4. Why does one say Good day when the day is not good?
 5. The good life is one inspired by love and guided by knowledge.
 6. If you know that something unpleasant will happen, that you will go to the dentist for example, or to France, then that is not good.
 7. It is good to have ideals... dont you think?
 8. The police are really good at understanding Someone stole my credit card and ran up a lot of charges. Its a lot harder to get them to buy into Someone stole my magic sword.
 9. Take good care of yourself.
 10. If only wed stop trying to be happy we could have a pretty good time.
 11. I think it is good that books still exist, but they do make me sleepy.
 12. Its a good deal.
 13. Its too good to be true.
 14. If you see a man approaching you with the obvious intention of doing you good, you should run for your life.
 15. No news is good news.
 16. Hes a good person.
 17. For once in my life Im doing a good deed... And it is useless.
 18. This will be a good souvenir of my trip around the United States.
 19. Tea with ice isnt good without sugar.
 20. I have a feeling youll be a very good lawyer.
Liknende ord:
enggoad
enggold
enggoods
enggoody
enggoof
norgod
norgold
Dine siste søk:
 1. goodSiste søk

# Land Term
1 Flag pour
2 Flag sunken
3 Flag spåkvinne
4 Flag se på
5 Flag genesis
6 Flag skattlegge
7 Flag emanar de
8 Flag smed
9 Flag newspaper
10 Flag pleat
11 Flag brown-nose
12 Flag forankre
13 Flag som medfører utlevering
14 Flag undanhålla
15 Flag brystholder
16 Flag fordon
17 Flag anemone
18 Flag vannvei

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2603 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8192 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1771 - sekunder.

mobiltelefon