logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for grant:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
enggrant
noruniversitet [n]: stipendium [n]
schools [n]: stipendium [n]
bestow [v]: skjenke, gi, tildele, donere
spauniversitet [n]: beca universitaria [f]
schools [n]: beca [f]
bestow [v]: otorgar, conceder, conferir, dar
sweuniversitet [n]: stipendium [n]
schools [n]: stipendium [n]
bestow [v]: skänka, ge, tilldela, donera
Synonymer:
 1. [n]: aid [gt], economic aid [gt]
 2. [n]: subsidization, subsidisation, allotment [gt], apportionment [gt], apportioning [gt], allocation [gt], parceling [gt], parcelling [gt], assignation [gt]
 3. [n]: assignment, transferred property [gt], transferred possession [gt]
 4. [n]: Grant, Duncan Grant, Duncan James Corrow Grant, painter [gt]
 5. [n]: Grant, Cary Grant, actor [gt], histrion [gt], player [gt], thespian [gt], role player [gt]
 6. [n]: Grant, Ulysses Grant, Ulysses S. Grant, Ulysses Simpson Grant, Hiram Ulysses Grant, President Grant, general [gt], full general [gt], President of the United States [gt], United States President [gt], President [gt], Chief Executive [gt]
 7. [n]: concession, contract [gt]
 8. [n]: right [gt]
 9. [v]: allow, give [gt]
 10. [v]: award, give [gt]
 11. [v]: concede, yield, agree [gt], hold [gt], concur [gt], concord [gt]
 12. [v]: accord, allot, give [gt]
 13. [v]: give
 14. [v]: concede, yield, cede, give [gt]
 15. [v]: deed over, give [gt], gift [gt], present [gt]
Antonymer:[v]: deny
Avledede ord:emigrant, flagrant, fragrant, grant access to, grant extended credit, grant inspection of, grant permission to, granting, immigrant, immigrant worker, integrant, migrant, take for granted, vagrant, flagrantly, adi granth, block grant, cary grant, direct-grant school, duncan grant, duncan james corrow grant, fragrant agrimony, fragrant bedstraw, fragrant cliff fern, fragrant orchid, fragrant shield fern, fragrant sumac, fragrant water lily, fragrant wood fern, fragrant woodsia, grant-in-aid, grant wood, granted, grantee, granter, granth, granth sahib, granting immunity, grantor, grantor trust, hiram ulysses grant, immigrant class, land grant, migrant shrike, president grant, short-spurred fragrant orchid, sir frederick grant banting, taken for granted, transmigrante, ulysses grant, [Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. Even if I grant that what you say is true, it is no excuse.
 2. God grant that you come home safe and sound.
 3. I will grant that you are right on this point.
 4. We would appreciate it if you grant us this concession.
 5. Are you able to grant us a special discount of 5% for 50 sets of the product?
 6. Octal paid a large grant for the researchers to carry out some market research.
 7. We would be prepared to grant you a special discount of 5% for the quantity of 10 sets of STL#3456.
 8. I got a grant for my tuition.
 9. We will grant you a special discount of 5% provided that you could guarantee placing regular orders.
 10. We would like to know if you can grant us a special discount.
 11. He will grant permission for you to go out.
 12. He found it difficult to live on his student grant.
 13. If feeling sick of the world could by itself grant saintliness, I dont see how I could avoid canonization.
 14. To grow the commons of free knowledge and free culture, all users contributing to Tatoeba project are required to grant broad permissions to the general public to re-distribute and re-use their contributions freely, as long as the use is attributed and the same freedom to re-use and re-distribute applies to any derivative works.
 15. If you hurry, you can grant your luggage and get into the plane.
 16. This study grant was given to me by the departmental council.
 17. The bank refused to grant me the loan.
 18. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them.
 19. Positive feelings grant good health.
 20. I proudly grant you this.
Liknende ord:
enggraft
enggrand
enggrunt
norgran
norgranat
norgrann
norgraut
Dine siste søk:
 1. grant


Grant ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) grant
Gerundio: granting
Partisipp: granted
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  grant
 • you
  grant
 • he
  grants
 • we
  grant
 • you
  grant
 • they
  grant
8. Presens perfektum
 • i
  have granted
 • you
  have granted
 • he
  has granted
 • we
  have granted
 • you
  have granted
 • they
  have granted
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  granted
 • you
  granted
 • he
  granted
 • we
  granted
 • you
  granted
 • they
  granted
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had granted
 • you
  had granted
 • he
  had granted
 • we
  had granted
 • you
  had granted
 • they
  had granted
4a. Presens futurum
 • i
  will grant
 • you
  will grant
 • he
  will grant
 • we
  will grant
 • you
  will grant
 • they
  will grant
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have granted
 • you
  will have granted
 • he
  will have granted
 • we
  will have granted
 • you
  will have granted
 • they
  will have granted
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would grant
 • you
  would grant
 • he
  would grant
 • we
  would grant
 • you
  would grant
 • they
  would grant
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have granted
 • you
  would have granted
 • he
  would have granted
 • we
  would have granted
 • you
  would have granted
 • they
  would have granted
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  grant
 • you
  grant
 • he
  grant
 • we
  grant
 • you
  grant
 • they
  grant
13. Perfektum
 • i
  have granted
 • you
  have granted
 • he
  have granted
 • we
  have granted
 • you
  have granted
 • they
  have granted
past
 • i
  granted
 • you
  granted
 • he
  granted
 • we
  granted
 • you
  granted
 • they
  granted
plu
 • i
  had granted
 • you
  had granted
 • he
  had granted
 • we
  had granted
 • you
  had granted
 • they
  had granted
Imperativ
bekreftende
 • you
  grant!
 • we
  Let's grant!
 • you
  grant!
Nektende
 • you
  don't grant! (do not grant)!
 • you
  don't grant! (do not grant)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag dressing table
2 Flag stige av et tog
3 Flag rapacious
4 Flag scary
5 Flag tia
6 Flag tacón ancho
7 Flag rön
8 Flag emascular
9 Flag beholde noen i syne
10 Flag fall ill
11 Flag tidal wave
12 Flag raja
13 Flag figurar
14 Flag vrida nacken av
15 Flag dimittere
16 Flag philosophize
17 Flag omedveten om
18 Flag ficción

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1496 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1614 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2210 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3410 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9624 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3209 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3965 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6690 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7411 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8087 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2573 - sekunder.

mobiltelefon