logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for henlede:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norhenlede
engallmenn [v]: draw
spaallmenn [v]: dibujar
sweallmenn [v]: rita
Anagram:helende
Eksempel:
 1. I den forbindelse finner jeg grunn til å henlede oppmerksomheten på bestemmelsen i paragraf 29 i Lov om Leger, som fastsetter at legen ikke må la hensyn til sparsomhet gå ut over det faglig forsvarlige.
 2. Jeg vil særlig henlede oppmerksomheten på de åpne turneringene i tiden 8.16. august, der vi fremdeles kan ta imot deltagere.
 3. Vi dro opp i stillaset med vår protest til minne om Hiroshima og for å henlede oppmerksomheten på prøvesprengningene.
 4. Den 30. januar vil Den internasjonale lepradag bli markert i de land der spedalskhet er et helseproblem, men også en rekke andre land bruker dagen på forskjellige måter til å henlede oppmerksomheten på at det ennå finnes bortimot 20 millioner spedalske i verden.
 5. Den Norske Helsingforskomite vil særlig henlede oppmerksomheten på Helsingforsavtalens artikkel 1, punkt VII.
 6. Dessuten må det være lov til å henlede oppmerksomheten på det faktum at maratondistansen fullføres av hundretusener av løpere i alle aldersgrupper i løpet av en sesong.
 7. Efter å ha lest R. Gulengs artikkel Fordømmelsene i Zola Buddsaken i Aftenposten 18. mai, vil jeg gjerne henlede oppmerksomheten på det faktum at grunnlaget for bestemmelsen om at sydafrikanske idrettsutøvere ikke skal ha anledning til å delta i internasjonale konkurranser, er at sport og idrett skal skape samhold og harmoni mellom folkeslagene, og det ville derfor være paradoksalt hvis et land som praktiserer apartheid skulle få anledning til å delta.
 8. Han innrømmet dette, men sa i retten at han gjorde det i et forsøk på å henlede betjentens oppmerksomhet på seg, og derved å ha handlet i rent nødverge.
 9. Hensikten er naturligvis gjennom informasjonen å henlede oppmerksomheten på de fohold som forårsaker drukningsulykker, eksempelvis alkoholbruk og uvettig båtkjøring.
 10. I anledning av min artikkel 3. februar om Norsk språkråd som et overflødig organ prøver Aksel Lydersen i sitt svar 22. februar å henlede oppmerksomheten på at språkrådet har medvirket til betydelige sprogpolitiske saneringer.
 11. I dag og flere mandager fremover i år presenterer Knut Borge og Per Husby Jazzpanorama i P1, og vi skal også henlede oppmerksomheten på et interessant TVprogram onsdag klokken 22.50, der fjernsynets Istvan Korda Kovacs presenterer sin landsmann, bassisten Aladar Pege, som i de siste år har oppnådd den internasjonale oppmerksomhet han fortjener.
 12. Jeg synes det er viktigere å henlede alle unge kollegers oppmerksomhet på denne stilistiske journalist av nasjonalt og internasjonalt format.
 13. Jeg vil ikke unnlate å henlede oppmerksomheten på Lov om yrkesskadetrygd.
 14. Jeg ønsker med mitt grunngitte spørsmål å henlede Regjeringens oppmerksomhet på dette, sier Frank Gundersen.
 15. La meg da i denne forbindelse henlede oppmerksomheten på forholdene i Stockolmsområdet den gang man hadde samme diskusjon vedrørende Bromma versus andre alternativer i vårt granneland.
 16. Og vi vil dennegang spesielt henlede oppmerksomheten på forskjellige prisbelønninger som skatteobjekt.
 17. Utspillet fra sognepresten må sees som et rent personlig bidrag til alkoholdebatten i kommunen, men hans intensjoner er likevel å henlede oppmerksomheten på et reelt samfunnsproblem som også preger en formelt sett tørrlagt kommune.
 18. Vi ser oss nødt til å henlede oppmerksomheten på enda et innslag fra årets 1. mai. Dette for å antyde at sprog og billedbruken fortsatt varierer noe innen bevegelsen.
 19. Vi vil gjerne henlede din oppmerksomhet mot personen Vladimir Albrecht og hans skjebne.
 20. Arrangørene har gjort sitt beste for å henlede lokalbefolkningens oppmerksomhet på hva som skal foregå, blant annet med store plakater langs hovedveien fra Duluth.
 21. Barnets far, Harald Johnstad, som bor i Chicago, understreker overfor Aftenposten at han i lys av den debatt som er ført om den såkalte Risksaken den senere tid, mener det er riktig å henlede myndighetenes og offentlighetens oppmerksomhet på den skjebne han er blitt til del.
 22. De implisserte politikere anmodes på det sterkeste om å vise seriøs vilje og forståelse i denne aktuelle saken, så en på ny kan henlede oppmerksomheten mot Stortingsmelding nr. 83, og ellers de partipolitiske programfestede tiltak for vern og miljøforbedringer, og herunder ivareta de rekreasjons og sosiale aspekter som i denne sammenheng berøres.
 23. Den 23. oktober innledet hun en sultestreik for å henlede oppmerksomheten på den vanskelige situasjonen for alle som har omsorg for familiemedlemmer i eget hjem.
 24. Den skal visstnok henlede oppmerksomheten på at brevet ennå ikke har utspilt sin rolle og at det å sende en hilsen er en myk verdi å ta vare på.
 25. Et møte mellom Dørum og Kristiansen ville dessuten kunne henlede oppmerksomheten på at sentrumsvelgerne synes å ha et reelt valg mellom disse to kandidatene.
 26. Fra regjeringspartiene ble det direkte og indirekte rettet kritikk mot den aksjonsuke vesttysk fagbevegelse arrangerer for å henlede oppmerksomheten på arbeidsløsheten.
 27. Lars Velsand selv fremholder at han ikke har ønsket å peke på et regjeringssamarbeide med Arbeiderpartiet som noen aktuell mulighet, men å henlede oppmerksomheten på hvilke problemer de tre regjeringspartier kan komme opp i dersom Høyre gir politiske konsesjoner til Fremskrittspartiet.
 28. Madonna ønsker selv å henlede oppmerksomheten mot en helt annen film som hun har rolle i, og som får premiére iår.
 29. Men det gjør man jo ikke uten at man vil henlede oppmerksomheten på utvilsommme likehetspunkter.
 30. Som eksempel på denne type vil vi henlede oppmerksomheten på boken Befolkningsutviklingen, 212 sider forfattet av et offentlig utvalg som konkluderer med at vi her i landet bør bli flere i fremtiden enn vi nå er.
Liknende ord:
norhenlede
norhelende
norhellende
norhende
norhengende
norhenved
engheaded
Dine siste søk:
 1. henlede


Henlede ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) henlede
Gerundio: henledende
Partisipp: henledet
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  henleder
 • du
  henleder
 • han
  henleder
 • vi
  henleder
 • dere
  henleder
 • de
  henleder
8. Presens perfektum
 • jeg
  har henledet
 • du
  har henledet
 • han
  har henledet
 • vi
  har henledet
 • dere
  har henledet
 • de
  har henledet
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  henledet
 • du
  henledet
 • han
  henledet
 • vi
  henledet
 • dere
  henledet
 • de
  henledet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde henledet
 • du
  hadde henledet
 • han
  hadde henledet
 • vi
  hadde henledet
 • dere
  hadde henledet
 • de
  hadde henledet
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal henlede
 • du
  vil/skal henlede
 • han
  vil/skal henlede
 • vi
  vil/skal henlede
 • dere
  vil/skal henlede
 • de
  vil/skal henlede
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha henledet
 • du
  vil/skal ha henledet
 • han
  vil/skal ha henledet
 • vi
  vil/skal ha henledet
 • dere
  vil/skal ha henledet
 • de
  vil/skal ha henledet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle henlede
 • du
  ville/skulle henlede
 • han
  ville/skulle henlede
 • vi
  ville/skulle henlede
 • dere
  ville/skulle henlede
 • de
  ville/skulle henlede
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha henledet
 • du
  ville/skulle ha henledet
 • han
  ville/skulle ha henledet
 • vi
  ville/skulle ha henledet
 • dere
  ville/skulle ha henledet
 • de
  ville/skulle ha henledet
Imperativ
bekreftende
 • du
  henled!
 • vi
  La oss henlede!
 • dere
  henled!
Nektende
 • du
  ikke henled! (henled ikke)!
 • dere
  ikke henled! (henled ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag octogenario
2 Flag tio
3 Flag teknisk
4 Flag bonsai
5 Flag etymolog
6 Flag bring
7 Flag konserveringsmiddel
8 Flag innhegne
9 Flag clericalism
10 Flag blande
11 Flag trabar una batalla
12 Flag subside
13 Flag bilge
14 Flag distinctness
15 Flag slutlig
16 Flag enamorado
17 Flag cerdas
18 Flag skåle

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 907 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1034 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1680 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2991 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8987 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2667 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3260 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6184 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6996 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7575 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1796 - sekunder.

mobiltelefon