logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for draw:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engdraw
norinterest [n]: trekkplaster [n], attraksjon [u]
sport [n]: uavgjort kamp [u]
allmenn [v]: dra
drawing [v]: tegne, tegne
dentistry [v]: dra ut
banking [v]: ta ut
money [v]: , erholde
objects [v]: dra
disembowel [v]: ta innvollene ut, rense, skjære opp magen på
spainterest [n]: atracción [f], centro de atracción [m]
sport [n]: empate [m]
allmenn [v]: tirar, arrastrar
drawing [v]: dibujar
dentistry [v]: extraer, sacar
banking [v]: retirar
money [v]: recibir
objects [v]: tirar de
disembowel [v]: desentrañar, destripar
sweinterest [n]: dragplåster [n], attraktion [u]
sport [n]: oavgjord match [u]
allmenn [v]: dra
drawing [v]: rita, teckna
dentistry [v]: dra ut
banking [v]: ta ut
money [v]: , erhålla
objects [v]: dra
disembowel [v]: ta inälvorna ur, rensa, skära upp magen på
Synonymer:
 1. [n]: gully [gt]
 2. [n]: drawing card, attraction, attractor, attracter, entertainer [gt]
 3. [n]: standoff, tie, finish [gt]
 4. [n]: lot, object [gt], physical object [gt]
 5. [n]: playing card [gt]
 6. [n]: hook, hooking, golf stroke [gt], golf shot [gt], swing [gt]
 7. [n]: draw play, run [gt], running [gt], running play [gt], running game [gt]
 8. [n]: draw poker, poker [gt], poker game [gt]
 9. [n]: haul, haulage, pull [gt], pulling [gt]
 10. [v]: pull, force, move [gt], displace [gt], pull down [rt], pull off [rt], pull up [rt], pull out [rt], pull along [rt], pull in [rt], pull back [rt]
 11. [v]: reap, derive [gt], gain [gt]
 12. [v]: trace, line, describe, delineate, mark [gt]
 13. [v]: make, create by mental act [gt], create mentally [gt]
 14. [v]: pull, pull out, get out, take out, remove [gt], take [gt], take away [gt], withdraw [gt]
 15. [v]: represent [gt], interpret [gt]
 16. [v]: take out, remove [gt], take [gt], take away [gt], withdraw [gt], draw out [rt]
 17. [v]: describe, depict, set forth [gt], expound [gt], exposit [gt]
 18. [v]: choose [gt], take [gt], select [gt], pick out [gt]
 19. [v]: arouse [gt], elicit [gt], enkindle [gt], kindle [gt], evoke [gt], fire [gt], raise [gt], provoke [gt]
 20. [v]: puff, drag, inhale [gt], inspire [gt], breathe in [gt]
 21. [v]: travel [gt], go [gt], move [gt], locomote [gt]
 22. [v]: withdraw, take out, draw off, remove [gt], take [gt], take away [gt], withdraw [gt]
 23. [v]: cast, move [gt], go [gt]
 24. [v]: get, effect [gt], effectuate [gt], set up [gt]
 25. [v]: change [gt], alter [gt], modify [gt]
 26. [v]: remove [gt], take [gt], take away [gt], withdraw [gt]
 27. [v]: write [gt], compose [gt], pen [gt], indite [gt], draw up [rt]
 28. [v]: create [gt]
 29. [v]: close [gt], shut [gt]
 30. [v]: be [gt]
 31. [v]: necessitate [gt], ask [gt], postulate [gt], need [gt], require [gt], take [gt], involve [gt], call for [gt], demand [gt]
 32. [v]: quarter, draw and quarter, kill [gt]
 33. [v]: pull, move [gt], displace [gt]
 34. [v]: absorb, suck, imbibe, soak up, sop up, suck up, take in, take up, draw in [rt], draw in [rt], suck in [rt]
 35. [v]: attract, pull, pull in, draw in, pull [gt], draw [gt], force [gt]
 36. [v]: string, thread, arrange [gt], set up [gt]
 37. [v]: pull back, stretch [gt]
 38. [v]: guide, run, pass, pass over [rt], pass around [rt]
 39. [v]: tie, equal [gt], match [gt], equalize [gt], equalise [gt], equate [gt]
 40. [v]: change shape [gt], change form [gt], deform [gt]
 41. [v]: thin [gt]
 42. [v]: steep [gt], infuse [gt]
 43. [v]: disembowel, eviscerate, remove [gt], take [gt], take away [gt], withdraw [gt]
 44. [v]: shape [gt], form [gt]
 45. [v]: localize [gt], localise [gt]
Antonymer:
 1. [v]: push
 2. [v]: deposit
 3. [v]: repel
Avledede ord:be drawn to, chest of drawers, draw a bird's-eye view of something, draw a distinction, draw aside, draw attention to, draw away, draw back, draw in, draw lots, draw out, draw straws, draw the outline of, draw tight, draw up, drawback, drawbridge, drawer, drawers, drawing, drawing room, drawl, drawling, drawn, drawstring, fine-draw, fine-drawn, horse-drawn, long-drawn-out, overdraw, pastel drawing, redraw, wash drawing, withdraw, withdrawal, withdrawal symptoms, withdrawn, bank withdrawal, cutaway drawing, draw a bead on, draw a blank, draw a line, draw and quarter, draw close, draw near, draw off, draw play, draw poker, draw rein, draw the line, [Vis mindre / mer]
Anagram:ward
Eksempel:
 1. Please draw a hundred thousand yen from the bank.
 2. There is no need to draw a hasty conclusion.
 3. I draw for a hobby.
 4. I would like to consider the implications we can draw from the application of Emmets theory to chemistry.
 5. Please draw water from the well.
 6. Why does it draw out lunch every day?
 7. We have to draw a line somewhere.
 8. We must draw attention to the distribution of this form in those dialects.
 9. The baseball game ended in a draw.
 10. Some of the students like to draw pictures.
 11. The game resulted in a draw.
 12. The game ended in a draw with a score 6-6.
 13. The movie was a big draw at the box office.
 14. The boat was seen to draw apart from the others.
 15. Now draw some out and take it to the master of the banquet.
 16. Let the tea draw for ten minutes.
 17. This chimney has begun to draw badly.
 18. These things are much better spoken about face to face so that we can draw diagrams and demonstrate timings on logic analyzers and oscilloscopes where necessary.
 19. Lets draw lots to decide who goes first.
 20. May I draw the curtains?
Liknende ord:
engdrab
engdrag
engdram
engdrawl
engdrawn
engdray
nordra
Dine siste søk:
 1. draw


Draw ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) draw
Gerundio: drawing
Partisipp: drawn
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  draw
 • you
  draw
 • he
  draws
 • we
  draw
 • you
  draw
 • they
  draw
8. Presens perfektum
 • i
  have drawn
 • you
  have drawn
 • he
  has drawn
 • we
  have drawn
 • you
  have drawn
 • they
  have drawn
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  drew
 • you
  drew
 • he
  drew
 • we
  drew
 • you
  drew
 • they
  drew
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had drawn
 • you
  had drawn
 • he
  had drawn
 • we
  had drawn
 • you
  had drawn
 • they
  had drawn
4a. Presens futurum
 • i
  will draw
 • you
  will draw
 • he
  will draw
 • we
  will draw
 • you
  will draw
 • they
  will draw
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have drawn
 • you
  will have drawn
 • he
  will have drawn
 • we
  will have drawn
 • you
  will have drawn
 • they
  will have drawn
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would draw
 • you
  would draw
 • he
  would draw
 • we
  would draw
 • you
  would draw
 • they
  would draw
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have drawn
 • you
  would have drawn
 • he
  would have drawn
 • we
  would have drawn
 • you
  would have drawn
 • they
  would have drawn
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  draw
 • you
  draw
 • he
  draw
 • we
  draw
 • you
  draw
 • they
  draw
13. Perfektum
 • i
  have drawn
 • you
  have drawn
 • he
  have drawn
 • we
  have drawn
 • you
  have drawn
 • they
  have drawn
past
 • i
  drew
 • you
  drew
 • he
  drew
 • we
  drew
 • you
  drew
 • they
  drew
plu
 • i
  had drawn
 • you
  had drawn
 • he
  had drawn
 • we
  had drawn
 • you
  had drawn
 • they
  had drawn
Imperativ
bekreftende
 • you
  draw!
 • we
  Let's draw!
 • you
  draw!
Nektende
 • you
  don't draw! (do not draw)!
 • you
  don't draw! (do not draw)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag betning
2 Flag vermouth
3 Flag grogrunn
4 Flag a pedazos
5 Flag vike
6 Flag maraña
7 Flag estar al acecho de
8 Flag prestamista
9 Flag eske
10 Flag formar
11 Flag innpassere
12 Flag topplager
13 Flag wallet
14 Flag herstammende
15 Flag gledende
16 Flag utånde
17 Flag stalk
18 Flag empeñarse por

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 565 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 703 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1338 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2613 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8202 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2322 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2914 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5829 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6650 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7177 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1972 - sekunder.

mobiltelefon