logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for lean:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
englean
norbody [a]: mager, tynn, slank, sped, smal, smal kropp
food [a]: mager
tree [v]: lene seg, bøye seg
støtte [v]: lene seg
spabody [a]: delgado, flaco
food [a]: magro
tree [v]: inclinarse
støtte [v]: apoyarse
swebody [a]: mager, tunn, slank, späd, smal, smärt
food [a]: mager
tree [v]: luta sig, böja sig
støtte [v]: luta sig
Synonymer:
 1. [adj]: thin, anorexic [st], anorectic [st], bony [st], cadaverous [st], emaciated [st], gaunt [st], haggard [st], pinched [st], skeletal [st], wasted [st], deep-eyed [st], hollow-eyed [st], sunken-eyed [st], gangling [st], gangly [st], lanky [st], lank [st], spindly [st], rawboned [st], reedy [st], reedlike [st], twiggy [st], twiglike [st], scarecrowish [st], scraggy [st], boney [st], scrawny [st], skinny [st], underweight [st], weedy [st], shriveled [st], shrivelled [st], shrunken [st], withered [st], wizen [st], wizened [st], slender [st], slight [st], slim [st], svelte [st], slender-waisted [st], slim-waisted [st], wasp
 2. [adj]: skimpy, insufficient [st], deficient [st]
 3. [adj]: unprofitable [st]
 4. [n]: tilt, list, inclination, leaning, position [gt], spatial relation [gt]
 5. [v]: tilt, tip, slant, angle, bend [gt], flex [gt], tip over [rt], tip over [rt], lean against [rt], lean on [rt]
 6. [v]: put [gt], set [gt], place [gt], pose [gt], position [gt], lay [gt]
 7. [v]: tend, be given, incline, run, be [gt]
 8. [v]: trust [gt], swear [gt], rely [gt], bank [gt]
 9. [v]: list, move [gt]
Antonymer:[adj]: rich
Avledede ord:Chilean, clean, clean off, clean out, clean up, clean-cut, cleaner, cleaner's, cleaning, cleaning lady, cleaning out, cleaning up, cleaning woman, cleanliness, cleanness, cleanse, cleanser, clean-shaven, cleansing, cleanup, dry cleaner's, dry-clean, dry-cleaning, gleaner, gleaning, herculean, lean against, lean back, lean on, lean over, lean over backwards to, lean to, lean toward, lean towards, lean upon, leaning, lean-to, oleander, run a vacuum cleaner, spring-cleaning, unclean, uncleanness, vacuum cleaner, vacuum-clean, window-cleaner, cleanly, dry-cleaner, oleanders, uncleanliness, aeschylean, [Vis mindre / mer]
Anagram:lane, elan, lena
Eksempel:
 1. Dont lean against the wall.
 2. John is as lean as a wolf.
 3. If you want to avoid cholesterol, eat lean meat with no fat.
 4. Dont lean against this wall.
 5. All I could mumble in response was that when I was a man of fifty, my mother would lean out of the window when I left and remind me not to drive too fast.
 6. Dont lean too much on others.
 7. You lean on your parents too much. You must be more independent.
 8. Dont lean on my chair.
 9. Dont lean on my desk.
 10. I lean toward accepting the proposal.
 11. He has a strong shoulder for you to lean on.
 12. He is as lean as a wolf.
 13. He is tall and lean.
 14. Her husband is a nice-looking man who is a little on the lean side.
 15. She ate only lean meat.
 16. Dont lean on your friends for help.
 17. Please dont lean out of the window when were moving.
 18. Mary has a lean body.
 19. Yea, would to God, I were among the roses, That lean to kiss you as you float between While on the lowest branch a bud uncloses A bud uncloses, to touch you, my queen.
 20. Emphasizing its postural lean characteristic, the term ‘tango apilado’ has often been used as a synonym for tango milonguero.
Liknende ord:
englea
englead
engleaf
engleak
engleap
englearn
norlen
Dine siste søk:
 1. leanSiste søk

# Land Term
1 Flag plagiaria
2 Flag befullmäktigat ombud
3 Flag frånsägning
4 Flag bedårande
5 Flag u-hjelp
6 Flag jordfeste
7 Flag garve
8 Flag göra ett hack i
9 Flag bedøve noen med ett slag
10 Flag brissel
11 Flag afflict
12 Flag golv
13 Flag underhånds
14 Flag papp
15 Flag fönsterbräda
16 Flag stenbräcka
17 Flag månatlig
18 Flag avsjelet

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 420 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 572 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1215 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2470 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7949 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2193 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2782 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5714 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6529 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7036 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1661 - sekunder.

mobiltelefon