logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for link:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
englink
norchain [n]: lenke [u]
connection [n]: lenke [u], forbindelse [u]
connection [v]: koble sammen, lenke sammen
place [v]: forene, koble, forbinde
spachain [n]: eslabón [m]
connection [n]: enlace [m], conexión [f]
connection [v]: asociar, unir, enlazar
place [v]: conectar, unir, juntar
swechain [n]: länk [u]
connection [n]: länk [u], förbindelse [u]
connection [v]: koppla ihop, länka ihop
place [v]: förena, ansluta, förbinda
Synonymer:
 1. [n]: nexus, linkage [gt]
 2. [n]: linkup, tie, tie-in, fastener [gt], fastening [gt], holdfast [gt], fixing [gt]
 3. [n]: connection, connectedness, union [gt], unification [gt]
 4. [n]: connection, connexion, shape [gt], form [gt]
 5. [n]: linear unit [gt]
 6. [n]: instruction [gt], command [gt], statement [gt], program line [gt]
 7. [n]: liaison, contact, inter-group communication, channel [gt], communication channel [gt], line [gt]
 8. [n]: radio link, communication system [gt]
 9. [n]: data link, circuit [gt], electrical circuit [gt], electric circuit [gt]
 10. [v]: associate, tie in, relate, colligate, link up, connect, think [gt], cogitate [gt], cerebrate [gt]
 11. [v]: connect, tie, link up
 12. [v]: connect, link up, join, unite
 13. [v]: yoke, attach [gt]
Antonymer:
 1. [n]: disconnectedness
 2. [v]: dissociate
 3. [v]: disconnect
Avledede ord:be linked to, blink, blink a tear out of one's eye, blink away a tear, blink one's lights, blinker, blinkers, clink, clinking, cuff link, index-linked, link to, link together, link up with, linkage, linked, linking, linking verb, linkup, missing link, sausage link, slink, blinking, chain link, clinker, clinkstone, linkage editor, unlink, unlinked, blink away, blink of an eye, blinking chickweed, blinks, bobolink, chainlink fence, clinker-built, clinker block, clinker brick, cross-link, cross-linkage, cufflink, data link, enzyme-linked-immunosorbent serologic assay, eye blink, gene linkage, glinka, golf links, hyperlink, interlink, interlinking, [Vis mindre / mer]
Anagram:kiln
Eksempel:
 1. Is there a link between smoking and lung cancer?
 2. The new tunnel will link Britain and France.
 3. Please feel free to link to my page.
 4. Theres a vital link between the two.
 5. The strength of the chain is in the weakest link.
 6. Letters are a link with friends who live far away.
 7. Especially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
 8. You may link to this webpage freely.
 9. Please ensure you always include a link-back in your replies. >> in plain ASCII + number.
 10. If you enjoyed this, please give a click on the vote link!
 11. A chain fails at its weakest link.
 12. If you want to read this page later, just know that you can access it from the Help link at the very bottom of the website.
 13. We sent you an email with an activation link.
 14. What a waste it would be if Tatoeba were to link nothing but sentences.
 15. Please link this sentence to Spanish.
 16. That exercise - backs together, link arms, one bends forwards while the other stretches their back - we did that a lot as children, didnt we?
 17. A chain is no stronger than its weakest link.
 18. The new tunnel will link Great Britain and France.
 19. A link can join two pieces of chain together.
 20. Would you mind putting a link on your web page to our companys web site?
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norlink
engallmenn [?]: link
spaallmenn [?]: enlace
sweallmenn [?]: länk
Avledede ord:blinkende, blinke med blinklys, blinker, delinkvent, disiplinkvinne, flink, flinkhet, linklær, søke å bli flinkere enn, blinke, derelinkvere, klinke, blink, blinkhinne, blinking, blinklys, blinksignal, dørklinke, klinkehammer, klinkekule, klinker, flink med hendene, flink med ord
Anagram:klin
Wiki:LINK - Musikk i Finnmarks (MiF) allmennpraktiserende jazztrio som ble initiert av MiFs leder Harald Devold i 1994.
Eksempel:
 1. Scandinavian Link er, såvidt Aftenposten forstår, ett ledd i en omfattende plan som tar sikte på å knytte Europas ytterområder nærmere til SentralEuropa.
 2. Dermed synes det klart at den planlagte sykkelvei mellom Sinsen og Hjortnes, som er fullført på deler av strekningen, vil få en missing link i Torvgaten.
 3. Dersom det skal velges avgiftsform er det et flertall for bompenger, viser en telefonundersøkelse utført av IKO Marketing Link.
 4. Det er i år femte gang IKO Marketing Link A / S får gjennomført en slik undersøkelse.
 5. En av målsetningene med Scandinavian Link er å bringe Oslo innenfor denne 10timers sirkelen.
 6. En helt ny heis skal dekke en missing link og gi en sammenhengende kjede av heiser fra 200 til 1000 meters høyde.
 7. For NSB ligger det store perspektiver i Scandinavian Link.
 8. IKO Marketing Link A / S er et selskap i IKOgruppen.
 9. Ifølge prognoseinstituttet LINK, ledet av nobelprisvinner professor Klein, fungerer USAs økonomi for tiden som lokomotiv for hele verdensøkonomien, men det betyr åpenbart mindre enn sakens partipolitiske side.
 10. Informasjonssjef Odd Einar FossSkiftesvik i Norsk Industriforening for operatørselskaper kaller informasjonsverdien av den undersøkelse IKO Marketing Link har gjennomført om det norske folks syn på en rekke spørsmål i forbindelse med oljevirksomheten for tvilsom.
 11. Inntil Televerket får levert en link for å knytte de øvrige Jancoabonnentene til kanal fire er det bare Groruddalområdet og de østlige bydeler som kan glede seg over dette tilbudet.
 12. Kontorsjef Erling Ramlo viser til en undersøkelse som i forrige uke ble gjennomført av IKO Marketing Link med Sentrumsforeningen som oppdragsgiver.
 13. Nylig ble Samferdselsdepartementet orientert om den ideskisse som er utarbeidet av en gruppe bestående av ledere fra 18 av Europas største bedrifter, deriblant de svenske storbedriftene Volvo og ASEA. - Scandinavian Link er uttrykk for meget avansert tenkning, både samferdsels og næringspolitisk.
 14. Nå har Volvorepresentanter orientert de nordiske myndigheter, og det synes klart at Scandinavian Link er iferd med å forvandles fra ide til et konkret prosjekt.
 15. Prosjektet, som kalles Scandinavian Link, skal også omfatte en utvidelse av jernbaneforbindelsen mellom Skandinavia og Kontinentet.
 16. Sikkerheten i forbindelse med oljeaktiviteten er imidlertid ikke god nok, mener 40 prosent av de spurte i en større meningsmåling konsulentfirmaet IKO Marketing Link A / S har gjennomført.
 17. Undersøkelsen omfatter det norske folks oppfatning av en del sentrale oljespørsmål, og er utført av Norsk Opinionsinstitutt efter oppdrag fra konsulentfirmaet IKO Marketing Link A / S.
 18. Volvos og en del andre industrikonserners planer om en Scandinavian link, et mer effektivt transportnett mellom Paris og Skandinavia, er ikke tema på CEMTkonferansen i Oslo.
 19. The missing link mellom Gud og menneske er forlengst funnet - i Jesus Kristus - et trospostulat slik som lystprinsipp og hedonisme er det.
 20. Det var efter at vi fikk sammenkoblet våre to studioer i Sandvika og Oslo via link på Tryvannshøgda, at vi kunne planlegge et større produksjonsopplegg som dette, fremholder Winger.
 21. Kan selskapene formidle sine sendinger trådløs over link ut til publikum, uten at lovverket setter en stopper for det ?
 22. Typegodkjennelsen viser at små norske produsenter som kan tilby kvalitetsprodukter, har gode muligheter til å hevde seg internasjonalt, sier Arvid Varleite i importselskapet Bond Link Sdn Bhd.
 23. Vi arbeider konkret og aktivt med motorveiprosjektet Scandinavian Link og utvekslingsprosjektet Nordjobb.
 24. Bond Link har fått eneagenturet til å selge Simonsens automatiske mobiltelefoner i Malaysia.
 25. Bond Link vil nå bygge opp et markedsføringsnett med agenter i hver av Malaysias 13 delstater.
 26. Både det arbeidet som nå er igangsatt og denne mer langsiktige planen må også sees i sammenheng med Scandinavian Link som Volvos Pehr G. Gyllenhammar har lansert.
 27. Davids lege, dr. William T. Shearer, har fastslått at hans pasient har gitt oss the missing link som definitivt forbinder virusinfeksjoner med kreft, og dermed også nøkkelen til forståelse av denne viktige prosess.
 28. Det var før vi fikk link til Sverige.
 29. En annen siste mulighet de ca. 20 som vil lage lokalfjernsyn i Oslo har, er å sende trådløst via link.
Liknende ord:
englick
engline
engling
englint
norlik
norlin
norlind
Dine siste søk:
 1. link


Link ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) link
Gerundio: linking
Partisipp: linked
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  link
 • you
  link
 • he
  links
 • we
  link
 • you
  link
 • they
  link
8. Presens perfektum
 • i
  have linked
 • you
  have linked
 • he
  has linked
 • we
  have linked
 • you
  have linked
 • they
  have linked
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  linked
 • you
  linked
 • he
  linked
 • we
  linked
 • you
  linked
 • they
  linked
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had linked
 • you
  had linked
 • he
  had linked
 • we
  had linked
 • you
  had linked
 • they
  had linked
4a. Presens futurum
 • i
  will link
 • you
  will link
 • he
  will link
 • we
  will link
 • you
  will link
 • they
  will link
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have linked
 • you
  will have linked
 • he
  will have linked
 • we
  will have linked
 • you
  will have linked
 • they
  will have linked
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would link
 • you
  would link
 • he
  would link
 • we
  would link
 • you
  would link
 • they
  would link
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have linked
 • you
  would have linked
 • he
  would have linked
 • we
  would have linked
 • you
  would have linked
 • they
  would have linked
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  link
 • you
  link
 • he
  link
 • we
  link
 • you
  link
 • they
  link
13. Perfektum
 • i
  have linked
 • you
  have linked
 • he
  have linked
 • we
  have linked
 • you
  have linked
 • they
  have linked
past
 • i
  linked
 • you
  linked
 • he
  linked
 • we
  linked
 • you
  linked
 • they
  linked
plu
 • i
  had linked
 • you
  had linked
 • he
  had linked
 • we
  had linked
 • you
  had linked
 • they
  had linked
Imperativ
bekreftende
 • you
  link!
 • we
  Let's link!
 • you
  link!
Nektende
 • you
  don't link! (do not link)!
 • you
  don't link! (do not link)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag antyde
2 Flag manilla
3 Flag magknip
4 Flag laity
5 Flag kidnapper
6 Flag puzzle
7 Flag be foldable
8 Flag forsythia
9 Flag landing
10 Flag sammanstöta
11 Flag embozado
12 Flag sladder
13 Flag convulsión
14 Flag rödblond
15 Flag siden da
16 Flag renovación de una suscripción
17 Flag senna
18 Flag forknytt

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1782 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6783 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1634 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2241 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5170 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.2216 - sekunder.

mobiltelefon