logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for objektiv:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norobjektiv
engdom [a]: objective, unbiased
oppførsel [a]: disinterested, objective
optikk [n]: objective
spadom [a]: objetivo, imparcial
oppførsel [a]: imparcial, objetivo
optikk [n]: objetivo [m]
swedom [a]: objektiv
Synonymer:
 1. allmengyldig, beskrivende, faktisk, fordomsfri, gjengivende, lidenskapsløs, nøktern, realistisk, reell, saklig, sann, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelig, virkelighetsnær, vitenskapelig
 2. beviselig, bevist, korrekt, riktig, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, vitnefast
 3. brennglass, brille, fiskeøye, forstørrelsesglass, kikkert, kontaktlinse, linse, makrolinse, mikroskop, monokkel, periskop, prisme, speil, stjernekikkert, teleobjektiv, teleskop
Avledede ord:objektivitet, teleobjektiv, vidvinkelobjektiv, zoomobjektiv, objektivere
Wiki:Se også Objektivitet. Et objektiv, er et rør med to eller flere linseelementer som er montert på et kamera eller andre optiske apparater. Objektivets oppgave er å bryte lysstrålene som sendes mot kameraet fra motivet slik at de avtegner et bilde på filmen eller en digital bildebrikke.
Eksempel:
 1. I Gudbrandsdalen er tatt med et Minolta HiMatic 9, 45 mm objektiv.
 2. Nektelsen fungerer som en straff for noe jeg ikke er opplyst om at er ulovlig, en straff jeg er pålagt av fengselsmyndighetene, uten mulighet for å forklare meg, og uten noen form for objektiv prøving, skrev hun til Sivilombudsmannen.
 3. Og det finnes jo ingen objektiv beskrivelse for denne virkelighet, skyter Sigmund Mjelve inn.
 4. Pedagoger eller psykologer utenfra kan lettere foreta en objektiv vurdering av situasjonen enn personalet som selv er involvert.
 5. På dette området er sammenligningen ikke objektiv.
 6. Rapporten er ikke objektiv, mener forbundets ledelse.
 7. Advokat Ingunn Aarbakke la også vekt på at politifolkene som deltok i Markveien, og som har møtt som vidner, var så personlig involvert i saken at de ikke kunne tillegges noen mer objektiv beviskraft i sine prov enn ungdommene selv.
 8. At elevene også får en tilnærmet objektiv vurdering av dette arbeidet ved hjelp av en karakter, virker ofte som den beste informasjon elev og foreldre får.
 9. At sannhetsspørsmålet er redusert til en objektiv strafffrihetsgrunn - med bevisbyrden hos tiltalte - er omtrent som om enhver besitter av en gjenstand kunne straffes for heleri så snart han ikke positivt kunne bevise at gjenstanden virkelig var hans egen eller selgerens.
 10. Boken er udogmatisk og presenterer de forskjellige retninger innen homeøpatien på en objektiv og nøytral måte.
 11. Brevet er stilet til finansminister Rolf Presthus, som blir oppfordret til å gi forslaget en objektiv behandling uavhengig av statsbudsjettet.
 12. De sakkyndige skal foreta en nøytral og objektiv vurdering av de forhold Treholt er siktet for.
 13. De tilhører så prosaiske objekter som anastigmatisk korreksjonslinse, gulfilter, objektiv og en revolverfatning for flere objektiver.
 14. Den har vært og er farvet av individuelle opplevelser og verdimål, og derfor ofte motstridende, men for det meste skrevet ut fra en i utgangspunktet objektiv og positivt grunninnstilling.
 15. Den klassiske diskusjon om forskningens integritet og grenseoppgangen mellom hva som er verdinormert og objektiv forskning, angår PRIO idag som det gjorde det fra starten.
 16. Deres lesere, som vi håper får en objektiv informasjon, må selv bedømme den greske regjerings reaksjon, som har som mål å bevare de greske nasjonale interesser og freden i området.
 17. Det betyr fremfor alt at forfatterne må ha kjennskap til livet for å skildre det sannferdig i sine verker - ikke livløst, ikke bare som objektiv virkelighet, men nettopp i dets revolusjonære utvikling...
 18. Det eneste fornuftige Generalov kommer med i sin artikkel er å beklage mangelen på eller fraværet av objektiv informasjon i vestlige massemedia om det som skjer i og rundt Afghanistan.
 19. Det er A / S Miljøplan som har stått for utredningsarbeidet, og selskapet har såvisst ikke vært noen hjemmedommer, men foretatt en objektiv analyse.
 20. Det er snakk om å gi mest mulig objektiv praktisk informasjon.
 21. Det er svært vanskelig å lage en objektiv vinterdekktest fordi dekkenes egenskaper under ulike forhold og på ulike biler kan variere svært meget.
 22. Eftersom samer flest ikke har noe med disse sameaktivistene å gjøre, burde det være på tide å få en objektiv opplysningskampanje om sameaktivistenes historieforfalskning med urfolkrolle i strid med fakta, og om deres påståtte hevd på tamreindrift, efter at nordmenn sluttet med tamreindrift, og om hvem som står bak dem, ikke minst de siste.
 23. En slik metode er mer objektiv og pålitelig enn spørreundersøkelser.
 24. Er da eieren objektiv erstatningsansvarlig efter Norske Lov 6102 ?
 25. Finner han at det er objektiv og korrekt saksfremstilling, når bygningssjefen overfor det samme råd presenterer en perspektivskisse av anlegget sett bakfra, noe som betraktelig reduserer dets dimensjoner pga. nivåforskjellen i terrenget ?
 26. Forfatteren viser seg som en våken og objektiv iakttager, som i sin streben efter å få frem de faktiske forhold ikke synes å la seg blinde av ideologi eller andre forhold.
 27. I et forord undertegnet av generalsekretær Joseph Luns heter det at hensikten har vært å fremskaffe autoritative, faktiske opplysninger, en objektiv kilde for å hjelpe offentligheten til å vurdere den eksisterende maktbalanse.
 28. I malerier som det djerve Trekantet hus og Låst hus, susende i stjerner og ensomhet, synes Mamen å ha funnet inn til seg selv - og ut i en sterkt objektiv malerisk virkelighet.
 29. Informasjonsvirksomhet kan ikke bli objektiv på grunn av utvelgelse og presentasjonsform.
 30. Jeg synes det er fint at vi har en objektiv instans som heter Kirke og undervisningsdepartementet, som i alle deler har vist lojalitet for Kirkens sanne vel, særlig når det gjelder kirkelige utnevnelser og ansettelser.
Resultater funnet i svensk ordbok
sweobjektiv
engdom [a]: objective, unbiased
oppførsel [a]: disinterested, objective
optikk [n]: objective
nordom [a]: objektiv
spadom [a]: objetivo, imparcial
oppførsel [a]: imparcial, objetivo
optikk [n]: objetivo [m]
Synonymer:
 1. konkret
 2. utmåla, återge, beskriva, återberätta, återgiva
Avledede ord:objektivitet, teleobjektiv, vidvinkelobjektiv, zoomobjektiv
Wiki:Ett objektiv är ett integrerat system som innehåller ett eller flera linselement och som används för en kamera eller ett mikroskop. Det kan vara fast vid kamerahuset eller utbytbart. Vanligtvis finns en fokuseringsmekanism samt en mekanism för att välja bländarvärde som reglerar hur mycket ljus som ska släppas in.
Liknende ord:
engobjective
norobjekt
norobjekter
spaobjetivo
sweobjekt
engobject
engobjection
Dine siste søk:
 1. objektivSiste søk

# Land Term
1 Flag lasaron
2 Flag responder
3 Flag reproof
4 Flag enjoyable
5 Flag weakling
6 Flag meka
7 Flag regissør
8 Flag attakk
9 Flag ogräs
10 Flag refutation
11 Flag admiral
12 Flag flatulence
13 Flag amatørisme
14 Flag rampestreker
15 Flag fregatt
16 Flag bytte om
17 Flag enligt min åsikt
18 Flag milonga

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 423 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 575 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2475 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7958 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2197 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2786 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5718 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6535 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7041 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1889 - sekunder.

mobiltelefon