logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for reell:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norreell
engallmenn [?]: real
spaallmenn [?]: real
sweallmenn [?]: verklig
Synonymer:
 1. allmengyldig, beskrivende, faktisk, fordomsfri, gjengivende, lidenskapsløs, nøktern, objektiv, realistisk, saklig, sann, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelig, virkelighetsnær, vitenskapelig
 2. beviselig, bevist, faktisk, korrekt, objektiv, realistisk, riktig, sann, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, virkelig, vitnefast
 3. faktisk, fast, fysisk, håndfast, håndgripelig, inkarnert, jordbunden, jordisk, konkret, legemlig, materialistisk, materiell, sansbar, sanselig, stofflig, substansiell, timelig, virkelig
Anagram:eller
Eksempel:
 1. De eneste som kan ha reell innflytelse på oljeselskapenes prispolitikk er myndighetene.
 2. Gjeninnfør reell dødsstraff for bl.a. barnedrap og politidrap.
 3. Komiteen vil særlig peke på at det i dette arbeide må være en målsetting at utviklingslandene i det minste får samme importvilkår på det norske markedet som produkter fra industrilandene, samt at de fattigste land og hovedsamarbeidslandene oppnår reell preferanse og særbehandling ved eksport til Norge.
 4. Nærmere undersøkelser vil vise at det er for den vanlige lønnstaker at progresjonen er reell.
 5. PF vil arbeide for reell likestilling i kirke og samfunn.
 6. Sammenlignet med Forsvarskommisjonen av 1974s økonomiske planforutsetninger er akkumulert budsjettmessig avvik fra reell budsjettutvikling i perioden 197982 i størrelsesorden 2200 mill.
 7. De bruker argumenter som er uten reell dekning i lovverket, sier Mathiesen.
 8. De står fortsatt øverst på dagsordenen, og vi vil gjøre vårt ytterste for å få presset frem en reell priskonkurranse.
 9. Den aksjonen rammer er bensinforhandlerne, som ikke har noen reell mulighet til å påvirke bensinprisene.
 10. Den noe bedrede økonomiske situasjon har gjort det mulig å budsjettere med reell vekst på noen av de områder som er spesielt ømfintlige for kommunesektoren, sa Rettedal.
 11. Den planlagte pengemengdevekst på ti prosent gir allerede rom for reell vekst gjennom året, og skulle den bli vesentlig sterkere enn dette, vil det kunne bli vanskelig å føre bedringen av prisutviklingen videre inn i 1985.
 12. Den sittende regjering har prioritert disse områder og sørget for en reell budsjettøkning.
 13. Den sovjetiske trusel mot Norden er reell.
 14. Den økning som synes å fremgå av budsjettet er ikke reell, i og med at leide fartøyer bare vil kompensere for andre fartøyer som blir tatt ut av drift.
 15. Det betyr at vi ikke har reell forhandlingsrett, sier Lønningen.
 16. Det bør være reell konkurranse mellom det statlige betalingssystemet postgiro og de private bankenes girosystem.
 17. Det er skapt en atmosfære av frykt, som rammer de fleste indirekte, men som er høyst reell.
 18. Dette er likevel en reell utgiftsøkning for våre medlemmer, sa forbundsformann Lars M. Skytøen.
 19. Efter det Aftenposten får opplyst vil Oslo søke om en reell lånekvote på ca. 1300 millioner kroner for 1985.
 20. Efter min mening er bruken av veiledende pris, som sammenligningspris i markedsføringen, ofte er hindring for reell priskonkurranse, sier Lundgaard.
 21. En reell lønnsomhetsforbedring på trefire prosent er betydelig i Nordsjøsammenheng.
 22. En reell økning av bevilgningene til Norsk Kulturfond er naturligvis gledelig, det må oppfattes som at Regjeringen ønsker å prioritere Kulturfondet og Kulturrådets virksomhet innenfor kulturarbeidet, sier direktør i Kulturrådet, Halfdan Skard.
 23. En slik utvikling vil neppe tjene mangfold og reell ytringsfrihet, sier han.
 24. Er ikke tiden snart inne for en mer reell, overordnet styring av hva som produseres av forskrifter m.v. ? spør Olsen.
 25. Er smittefaren reell, må hele avdelingen vaskes når den kommer tilbake til Norge, forklarer Christensen.
 26. For Kr.F. er det maktpåliggende at de fundamentale helsemessige og sosiale behandlingsog hjelpeordninger opprettholdes.Eldreomsorgen må få reell vekst.
 27. For at den veiledende prisen skal være lovlig sammenligningsgrunnlag, må den være reell.
 28. For bare ti år siden hadde Høyre problemer med å komme over 20 prosent, Arbeiderpartiet var langt nede og SV en reell trussel for det største partiet.
 29. Frysbevegelsen er blitt en reell maktfaktor, ikke minst i USA.
 30. Ja, det tror jeg, svarte representantskapets ordfører, Ole Ormseth, da han efter møtet igår kveld ble spurt om han trodde at det nå hersket reell enighet innad i Oslo Slag.
Resultater funnet i svensk ordbok
swereell
engallmenn [?]: real
norallmenn [?]: virkelige
spaallmenn [?]: virkelige
Synonymer:
 1. riktig, faktisk
 2. verklig, riktig, real, egentlig
 3. egentlig, faktiskt, felfri, funtad, verkligt, adekvat, faktisk, regelrätt, sant, oförfalskad, sann, rätt, verklig, autentisk, otvetydig, tillbörlig, sanningsenlig, äkta, riktigt, korrekt
 4. faktisk, konkret, äkta, autentisk, riktig, realistisk, realitet, sann
 5. riktig
Anagram:eller
Eksempel:Och inte ha samma typ av direkt, reell tillgång till framtiden.|Det är en reell fara som egot skapat.
Liknende ord:
engreel
norrebell
norreel
swerebell
engreal
engreally
engrealm
Dine siste søk:
 1. reellSiste søk

# Land Term
1 Flag kollegialitet
2 Flag nåtidig
3 Flag uttørkingsprosess
4 Flag paciente internado
5 Flag part-time
6 Flag adopsjon
7 Flag slags optisk illusjon
8 Flag areal
9 Flag epletre
10 Flag ask the way
11 Flag vällusting
12 Flag engste
13 Flag zozobra
14 Flag banderoll
15 Flag seasickness
16 Flag sponse
17 Flag fjellside
18 Flag fagott

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 125 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 277 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7310 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2469 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1495 - sekunder.

mobiltelefon