logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for oppgi:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
noroppgi
engsi [v]: state
spasi [v]: declarar
swesi [v]: uppge
Synonymer:
 1. ansette, anslå, avmåle, bedømme, beregne, dimensjonere, disponere, estimere, forutberegne, gjøre et overslag, kalkulere, kvantifisere, måle, overveie, planlegge, regne med, regne ut, spå om, ta i betraktning, taime, tallfeste, tenke etter, time, utregne, vurdere
 2. avskrive, avstå fra, avsverge, bryte, forsage, frafalle, fratre, fravike, gi avkall, gi opp, gi på båten, gi slipp på, gi tapt, henlegge, hoppe av, kapitulere, la falle/være/fare, legge på hylla, rømme, si farvel til, skrinlegge, skyte en hvit pinn etter, slippe, slå fra seg, venne seg av med
Avledede ord:oppgift, oppgivende, oppgiven, oppgitt
Anagram:gi opp
Eksempel:
 1. Disse eksemplene viser at det er lite som tyder på at Arbeiderpartiet er i ferd med å oppgi sin skatteforhøyelseslinje.
 2. Kanhende vil dere kunne berge livet ved å oppgi troen, men om dere så gjør, betyr det at i stedet for å berge livet i egentlig forstand, mister dere det.
 3. Bør ikke reiseselskapene spare oss for dette bryet og heller oppgi den virkelige prisen på en pakketur, spør Forbrukerrapporten, som i siste nummer har forelagt dette problemet for Forbrukerombudet.
 4. Det er bare å oppgi navn og adresse, eventuelt telefonnummer, så tar vi kontakt, sier prosjektleder for Et åpnere samfunn, Ivar Korsbakken.
 5. Det er lov å brenne hjemme, men du må til enhver tid oppgi nøyaktig din produksjon, ditt salg og ditt eget forbruk.
 6. Det er mulig at jeg vil oppgi min aktivitet efter 17. juni, het det i erklæringen.
 7. Efter at et steinras blandet med snø og isblokker har begravd de to omkomne klatrerne, må vi oppgi all tanke om noen gang å finne dem, sa Åsheim til attache Trygve Tveter ved den norske ambassaden.
 8. Elsket har man også gjort i noen tusen år, men det er heller ingen villig til å oppgi, sier den erfarne billedhugger med glimt i øyet.
 9. I krigen er det en militær front, en politisk front og en informasjonsfront, sier filmprodusenten, som bare ville oppgi sitt geriljanavn Paolo Martin.
 10. I tallmaterialet brutt ned på det enkelte fylke, kan vi ikke oppgi tittel da forholdene er altfor gjennomsiktige på lokalplan.
 11. Jeg avbrøt forhandlingene, og spurte mannen om han ville oppgi personalia.
 12. Jeg kan oppgi det nøyaktige tidspunkt fordi en av mennene kom bort og slo av meg brillene samtidig som han tok fra meg klokken.
 13. Kan Nordenfjeldske oppgi nærmere kontraktverdi ?
 14. Kommer Yngvar Numme til å oppgi showbusiness ?
 15. Kundene har et legitimt krav på å bli informert på en skikkelig måte, og vi vil også gå ut med en anbefaling til medlemsbankene om at de uoppfordret skal oppgi den effektive rente, sier MossIversen.
 16. Likevel ville det være forferdelig å oppgi de videre planer, nå som vi endelig er kommet skikkelig igang, sier hun.
 17. Men fordi alle henvendelser var kommet pr. telefon, ville jeg ikke oppgi klubbnavnene.
 18. Talen inneholder ingen nye ideer eller konstruktive forslag som skulle kunne tyde på villighet fra USAs side til å oppgi sin kurs, som tar sikte på å oppnå dominans i verden, skriver Tass.
 19. Til tross for disse problemer vil biskopene ikke oppgi sine anstrengelser for å løse fangespørsmålet, het det i kommunikeet.
 20. Vi er enige i at det blir klarere regler for hvordan bankene skal oppgi sine renter til myndighetene.
 21. Vi måtte oppgi et forsøk på å sperre utgangen, simpelthen fordi fangene var flere enn oss.
 22. 30 kvinner som nektet å fjerne seg, ble arrestert, men demonstrantene akter ikke å oppgi sin 2 1 / 2 år lange protest mot utplassering av krysserraketter i Storbritannia.
 23. Adm. direktør Ole Chr. Gulli i Skrinet ønsker ikke å oppgi kjøpesum for bedriften.
 24. Administrerende direktør Gerhard Heiberg sier til Aftenposten at når man ikke vil oppgi navnene på kjøperne og de prosenter de har tegnet seg for, er det fordi man ikke ser bort fra at kjøpergruppen vil forandre seg innen Investa eventuelt selger sine aksjer.
 25. Aftenposten skriver USA er skurken i stykket, og Norge bør oppgi den trygghet som sikres gjennom det vestlige forsvarssamarbeide.
 26. Agca har kunnet gi meget gode beskrivelser av de tre bulgarerne, av deres leilighet, har han kunnet oppgi nummer og farge på bilene deres, telefonnummer, hobbier og mye annet.
 27. Altså kan vi i Norge oppgi vår atomopsjon og NATO kan oppgi sin førstebruksstrategi.
 28. Andre endringer som blir foreslått er at vilkårene for å kunne pålegge en pressemedarbeider plikt til å oppgi kilde skal skjerpes.
 29. Antageligvis har den siste tids skiftende ledelser i Polen trodd at forfatterne ville oppgi sin motstand og melde seg inn i den nye, offisielle, forfatterforening, bare myndighetene er brutale nok.
 30. Arbeiderpartiet mener her at SovjetUnionen må kunne oppgi kravet om at NATO må fjerne utplasserte raketter som en forutsetning for å gjenoppta forhandlingene.
Liknende ord:
noropp
noroppå
noroppby
noroppe
noroppgift
noroppgitt
noroppta
Dine siste søk:
 1. oppgi


Oppgi ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) oppgi
Gerundio: oppgiende
Partisipp: oppgitt
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  oppgir
 • du
  oppgir
 • han
  oppgir
 • vi
  oppgir
 • dere
  oppgir
 • de
  oppgir
8. Presens perfektum
 • jeg
  har oppgitt
 • du
  har oppgitt
 • han
  har oppgitt
 • vi
  har oppgitt
 • dere
  har oppgitt
 • de
  har oppgitt
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  oppgav
 • du
  oppgav
 • han
  oppgav
 • vi
  oppgav
 • dere
  oppgav
 • de
  oppgav
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde oppgitt
 • du
  hadde oppgitt
 • han
  hadde oppgitt
 • vi
  hadde oppgitt
 • dere
  hadde oppgitt
 • de
  hadde oppgitt
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal oppgi
 • du
  vil/skal oppgi
 • han
  vil/skal oppgi
 • vi
  vil/skal oppgi
 • dere
  vil/skal oppgi
 • de
  vil/skal oppgi
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha oppgitt
 • du
  vil/skal ha oppgitt
 • han
  vil/skal ha oppgitt
 • vi
  vil/skal ha oppgitt
 • dere
  vil/skal ha oppgitt
 • de
  vil/skal ha oppgitt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle oppgi
 • du
  ville/skulle oppgi
 • han
  ville/skulle oppgi
 • vi
  ville/skulle oppgi
 • dere
  ville/skulle oppgi
 • de
  ville/skulle oppgi
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha oppgitt
 • du
  ville/skulle ha oppgitt
 • han
  ville/skulle ha oppgitt
 • vi
  ville/skulle ha oppgitt
 • dere
  ville/skulle ha oppgitt
 • de
  ville/skulle ha oppgitt
Imperativ
bekreftende
 • du
  oppgi!
 • vi
  La oss oppgi!
 • dere
  oppgi!
Nektende
 • du
  ikke oppgi! (oppgi ikke)!
 • dere
  ikke oppgi! (oppgi ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag skyte
2 Flag knisende
3 Flag skibob
4 Flag ståke
5 Flag armada
6 Flag polymorf
7 Flag salthaltig
8 Flag enfrentar
9 Flag encallar
10 Flag toiletries
11 Flag ansia
12 Flag privatlærer
13 Flag blåsljud
14 Flag skåne
15 Flag fördubbla
16 Flag långsam
17 Flag orden para el arresto
18 Flag a lo largo de la costa

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 563 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 699 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1335 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2610 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8200 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2320 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2912 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5827 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6647 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7171 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1638 - sekunder.

mobiltelefon