logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for refundere:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norrefundere
engallmenn [v]: refund, reimburse
spaallmenn [v]: reembolsar
sweallmenn [v]: återbetala
Eksempel:
 1. Ved vårt sykehus har vi flere tilfeller der lokale trygdekontorer har nektet å refundere pasientens utgifter til reise og opphold.
 2. Alle disse utgiftene vil vi at forbundet skal refundere.
 3. Av dette vil syketrygden refundere 2700 kroner.
 4. Bergum regner imidlertid med at Saga av hensyn til selskapets goodwill vil refundere billettprisen eller deler av den.
 5. Derimot ønsker vi at Staten kunne refundere en større del av kommunens utgifter til skoleverket.
 6. Dersom Grunnlinjen blir bygget i den regulerte traseen fra Dronningens gate til Kongens gate, skal Staten refundere alle utgifter som Norgens Bank har hatt med Grunnlinjen.
 7. Dessuten er det utenkelig at Staten vil refundere Oslo kommunale pensjonskasses særutgifter, slik det er nedfelt i den såkalte overføringsavtalen mellom de to pensjonskasser.
 8. Det er grunn til å tro at flyselskapene vil være villige til å refundere eller ombooke flybilletter for folk som har kjøpt billettene under rabattordninger som ordinært innebærer at refusjon eller ombooking ikke kan finne sted.
 9. Det har kostet borettslagene betydelige beløp som de mener Oslo Lysverker bør refundere.
 10. Det var tannlegenes eget syn som vant, i stedet for å refundere tannbehandling gjenom syketrygden, ville man gripe ondet ved roten og sørge for behandling, først og fremst av barnas tenner.
 11. Efter det Aftenposten forstår legger Regjeringen opp til at Oslo kommune må refundere utgiftene på 37 millioner kroner under Bankplassen dersom Grunnlinjetraseen endres.
 12. For å løse kommunenes økonomi og for å få til en noenlunde rettferdig ordning, burde staten refundere alle pliktmessige sosialhjelpsydelser, dvs. til mat, boutgifter, klær, lege og medisin.
 13. Formelt er det kommunekassereren som skal refundere det ekstrautlegg pasienter har hatt til legen, men jeg har hørt menge eksempler på at dette har vist seg vanskelig.
 14. Forsikringsselskapet skal således refundere klienten disse utgiftene, fratrukket egenandelen.
 15. I motsatt fall forplikter Oslo kommune seg til å refundere Norges Banks påløpte utgifter efter gitte retningslinjer.
 16. Organisasjonene har imidlertid forpliktet seg til å refundere Staten den godtgjørelse de streikende på denne måte får for de dagene de er i streik.
 17. Pålegget om at Oslo kommune må refundere 37 millioner kroner dersom Grunnlinjetraseen endres, kommer i et underlig lys eftersom Staten ved Veidirektoratet har anbefalt en ny Grunnlinjetrase i tunnel under Akershus festning, som ikke kan gjøre bruk av den del av Grunnlinjen som bygges av Norges Bank.
 18. Selv om Oslo kommune skulle velge Veidirektoratets forslag eller andre forslag som ikke gjør bruk av Grunnlinjetraseen under Norges Bank, fastholder Søfteland at Oslo kommune må refundere Norges Banks utgifter under Bankplassen.
 19. Med de stadige svingninger i dollarkurs er dette nødvendig, og så får vi ta det merarbeidet det blir siden å refundere det som er betalt for mye, så snart den gjennomsnittlige dollarkurs for hver måned foreligger, sier adm. direktør Kai G. Hovind i Tjæreborg Reiser Norge.
 20. De italienske statsbaner er gått inn i det nye året med forsett om å refundere deler av billetten til passasjerer med ekspresstog som ikke klarer å holde ruten.
 21. Den britiske regjeringen ble skarpt kritisert tidligere iår da den nektet å refundere 750 000 pund i merverdiavgift på salget av singleplaten Do they know its Christmas ?.
 22. Elever som går på mer praktiske linjer har hatt en forholdsvis lav utgift til bøker og papir, men har måttet refundere utgifter skolen har hatt til arbeidsmaterialer.
 23. Er det ikke samme myndighet som bevilget 1,5 million til dette formål som nå vil refundere beløpet ?
 24. Feiervesenet ville nemlig refundere 80 prosent av summen, hevdet han ifølge Tønsbergs Blad.
 25. Ifølge saksbehandler Tore Holter hos sosialrådmannen vil kommunen hverken refundere rekvisisjoner eller sende flere sosialt vanskeligstilte klienter til hospitset.
 26. Men da regningen kom, fikk pipen en annen lyd. forhandleren mente at reparasjonen gikk langt ut over det som var nødvendig for å fjerne ulyden, og ville ikke refundere mer enn ca. 2000 kroner av en regning på over 7000.
 27. Når det gjelder omkostningene for 2. byggetrinn på ca. 30 millioner, minner Skånland om at man har en avtale om at kommunen skal refundere denne sum.
 28. Optimismen forsvant da den norske regjering gjorde det klart at den vil fremme et forslag for Stortinget om at Staten skal refundere den avgiften norske lastebileiere betaler i Danmark.
 29. Som fant at buksene det gjaldt hadde vesentlige mangler, og påla forretningene å refundere salgssummen til hver sin kunde.
Liknende ord:
norrefundere
engrefunded
norrefusere
engrefiner
engrefinery
engrefugee
engrefund
Dine siste søk:
 1. refundere


Refundere ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) refundere
Gerundio: refunderende
Partisipp: refundert
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  refunderer
 • du
  refunderer
 • han
  refunderer
 • vi
  refunderer
 • dere
  refunderer
 • de
  refunderer
8. Presens perfektum
 • jeg
  har refundert
 • du
  har refundert
 • han
  har refundert
 • vi
  har refundert
 • dere
  har refundert
 • de
  har refundert
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  refunderte
 • du
  refunderte
 • han
  refunderte
 • vi
  refunderte
 • dere
  refunderte
 • de
  refunderte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde refundert
 • du
  hadde refundert
 • han
  hadde refundert
 • vi
  hadde refundert
 • dere
  hadde refundert
 • de
  hadde refundert
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal refundere
 • du
  vil/skal refundere
 • han
  vil/skal refundere
 • vi
  vil/skal refundere
 • dere
  vil/skal refundere
 • de
  vil/skal refundere
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha refundert
 • du
  vil/skal ha refundert
 • han
  vil/skal ha refundert
 • vi
  vil/skal ha refundert
 • dere
  vil/skal ha refundert
 • de
  vil/skal ha refundert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle refundere
 • du
  ville/skulle refundere
 • han
  ville/skulle refundere
 • vi
  ville/skulle refundere
 • dere
  ville/skulle refundere
 • de
  ville/skulle refundere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha refundert
 • du
  ville/skulle ha refundert
 • han
  ville/skulle ha refundert
 • vi
  ville/skulle ha refundert
 • dere
  ville/skulle ha refundert
 • de
  ville/skulle ha refundert
Imperativ
bekreftende
 • du
  refunder!
 • vi
  La oss refundere!
 • dere
  refunder!
Nektende
 • du
  ikke refunder! (refunder ikke)!
 • dere
  ikke refunder! (refunder ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag nærmeste familie
2 Flag bekämpa
3 Flag vill hem
4 Flag validness
5 Flag på den tiden
6 Flag splinter
7 Flag trenzar
8 Flag popular
9 Flag percolation
10 Flag spekulativ
11 Flag off-white
12 Flag velo
13 Flag planet
14 Flag återspegla
15 Flag flak
16 Flag almacén
17 Flag ihärdighet
18 Flag skyddspatron

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 438 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1064 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2297 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7654 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2037 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2626 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5550 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6370 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6874 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1736 - sekunder.

mobiltelefon