logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for refusjon:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norrefusjon
engallmenn [?]: reimbursement
spaallmenn [?]: reembolso
sweallmenn [?]: ersättning
Synonymer:
 1. avløsning, bot, erstatning, etterligning, gjengjeld, kompensasjon, oppreisning, protese, substitutt, surrogat, vederlag
 2. avslag, avvisning, blokkering, boikott, diskvalifikasjon, forakt, løpepass, nei, sensur, sladd, streik, utelukkelse, utestengelse
Eksempel:
 1. Dere la frem et lovforslag om ny lov om helsetjenesten i kommunen, og der var det slik at bare leger med avtaler med kommunen ville få noen som helst refusjon fra folketrygden.
 2. Da blir vi tvunget til å drive efter det samme prinsippet som legene, nemlig å sende regningen med pasienten, som i sin tur må søke refusjon på trygdekontoret.
 3. For eksempel har gravide kvinner rett til refusjon ved to konsultasjoner iløpet av svangerskapet.
 4. Hvis kommunene som er avhengig av refusjon fra Rikstrygdeverket til støttekontaktordningen, skal kunne klare å opprettholde den, må de foreta omprioriteringer som vil gå utover eksisterende avlastningsordninger.
 5. Hvis tilskuddene skjæres ned med 50% og refusjon av lokalleien bortfaller, betyr det rundt 75 000 kroner i tapte inntekter.
 6. Takket være Rikstrygdeverkets refusjon av utgifter til støttekontakt i kommunen har min sønn Christian hatt mulighet til en menneskeverdig tilværelse utenfor institusjon.
 7. Aftenposten skriver nemlig at det borgerlige flertall gikk inn for å bevilge 5 millioner ekstra i refusjon til fysioterapeuter.
 8. Akershus fylke har i brev til alle kommuner fortalt at fylket ikke er forpliktet til å overta refusjon for tannregulering.
 9. Alle små kommuner som ikke har fått etablert en skikkelig støttekontaktordning og som er avhengig av refusjon fra Rikstrygdeverket, vil med andre ord falle helt igjennom.
 10. Ansøkninger om slik refusjon er imidlertid bare kommet fra et fåtall av de 750 elevene som går på ialt 25 norske skoler i utlandet.
 11. Arbeidsgivere som i henhold til egne avtaler betaler full lønn under sykdom, vil få lavere refusjon fra Folketrygden.
 12. Bedrifter for vernet arbeide sysselsetter 4500 yrkeshemmede arbeidstagere og får refusjon for lånsutgifter fra Staten.
 13. Blir turen kansellert, vil man også ha krav på refusjon eller tilbud om ny reise.
 14. Byens utgifter skal efter den nye helselov dekkes ved refusjon fra Staten.
 15. Dagens tilsatsordning bygger i realiteten på refusjon efter regning.
 16. De får 160 kroner i refusjon fra Rikstrygdeverket for hver psykoterapitime.
 17. De gir ikke grunnlag for refusjon av penger.
 18. Den någjeldende tilskuddsordning bygger på refusjon efter regning.
 19. Denne dokumentasjonen og uttalelser fra norske eksperter er tatt hensyn til i utarbeidelsen av Sosialdepartementets regler for refusjon av insulinsprøyter.
 20. Dersom Ung Jobbopplegget kunne godkjennes efter reglene for Rettedalpakken, ville Oslo kommune fått 7,5 millioner i refusjon.
 21. Det bebudes også endringer i lovbestemmelsene for formidling av sjøfolk, endringer i bygningsloven om refusjon for utgifter til vei, vann og avløp og endringer av lov om brannvern.
 22. Det betyr mindre refusjon fra det offentlige og høyere egenandel for pasientene.
 23. Det blir foreslått opprettet en post på neste års statsbudsjett som skal dekke refusjon til Oslo kommune for utgifter til Oslo husleierett.
 24. Det er grunn til å tro at flyselskapene vil være villige til å refundere eller ombooke flybilletter for folk som har kjøpt billettene under rabattordninger som ordinært innebærer at refusjon eller ombooking ikke kan finne sted.
 25. Det finnes riktignok ingen lovhjemmel for erstatningsplikt, men Stortingets justiskomite har gitt utvetydig uttrykk for at hvis noen har synt so grov aktløyse at sunnt folkevit seier at han bør betala, kan det komme på tale å krevja refusjon.
 26. Det fremgår av innstillingen at Oslo ville ha mottatt 7.5 millioner kroner fra Staten i refusjon dersom Ung Jobbprosjektet hadde vært kvalifisert for sysselsettingsmidler.
 27. Det gjelder blant annet Vestby, hvor de fleste støttekontaktordninger er basert på refusjon fra Rikstrygdeverket.
 28. Det gjelder særfordeler ved yrkesskade og refusjon av utgiftene ved yrkesskade og trafikkulykker.
 29. Det som imidlertid er avklaret hos Saga er at turistene vil ha krav på full refusjon av billettutgifter eller tilbud om ny tur dersom avreise på ukesturer blir utsatt mer enn 48 timer.
Liknende ord:
norreaksjon
norreduksjon
norreflasjon
norrelasjon
norremisjon
engreason
engrecursion
Dine siste søk:
 1. refusjonSiste søk

# Land Term
1 Flag rollmops
2 Flag allt inberäknat
3 Flag barbaridad
4 Flag small house
5 Flag pterodactyl
6 Flag forskremt
7 Flag rause
8 Flag lograr
9 Flag herre i huset
10 Flag radio vector
11 Flag phrasing
12 Flag fåtalsvälde
13 Flag undenfra
14 Flag lurifax
15 Flag lågtryck
16 Flag on record
17 Flag allt emellanåt
18 Flag längst

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1398 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1514 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2072 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3340 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9494 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3149 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3833 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6592 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7331 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7967 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1890 - sekunder.

mobiltelefon