logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for bot:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norbot
engreligion [n]: penance, atonement
spareligion [n]: penitencia [f]
swereligion [n]: bot
Synonymer:
 1. avløsning, erstatning, etterligning, gjengjeld, kompensasjon, oppreisning, protese, refusjon, substitutt, surrogat, vederlag
 2. avstraffelse, dom, fengsel, frihetstap, gjengjeldelse, inndragning, mulkt, pryl, refselse, represalier, slaveri, straff, straffedom, tukt
Avledede ord:bot-, bote, botende, botanikk, botaniker, botanisere, botanisk, botende sykdom, bote-, botemiddel, pengebot, botferdig, botferdighet, botgjører-, botbar, botulisme, ilegge en bot, gi en bot, jabot, lobotomi, ubotferdig, ubotferdighet, robot, robotteknikk, robotvåpen, sabotasje, sabotere, sabotør, botlegge, botne, botnfryse, botnskrape, botsfengsel, gjøre bot, robotaktig
Wiki:En bot er en straffereaksjon der den siktede pålegges å betale et bestemt beløp til det offentlige.[1] Bøter er Norges mest brukte straffemetode, og kan pådømmes både av retten og ilegges av påtalemyndigheten (sistnevnte som et forelegg).[1] Av 312 281 straffereaksjoner i Norge i 2009 utgjorde de forenklede foreleggene 234 032, foreleggene 55 393 og bøter ved dom 2 235. Til sammenligning var antallet reaksjoner i form av ubetinget fengsel 7 717.[2] De fleste småsaker i Norge blir avgjort uten rettergang og dom ved at den skyldige vedtar et forelegg. I et forelegg blir det også vedtatt en subsidiær fengselsstraff, som den bøtelagte må sone dersom han eller hun ikke har mulighet til å betale boten.
Eksempel:
 1. 30 rand i bot eller 30 dagers fengsel.
 2. Både trafikkreglene og kjøretøyforskriftene fastslår at det kan ilegges 50 kroner i bot, subsidiært en dags fengsel for å sykle uten bremser og lys samt å kjøre mot rødt lys og bryte trafikkreglene i sin alminnelighet, sier politioverkonstabel Nilsen.
 3. Denne sesongen har vært preget av skader, bot og karantene - hva har vært verst ?
 4. Fordi det var entreprenørens egen sønn som omkom i arbeidsulykken, har vi imidlertid foreslått at påtelemyndigheten krever en passende bot og ikke fengselsstraff, sier underdirektør Øyvind Vidnes i Direktoratet for arbeidstilsynet.
 5. Ja, måtte ikke De betale 2000 kroner i bot for å ha latt trykke et rasistisk leserbrev i Morgenavisen ?
 6. Jeg synes at endringen av dommen virker noe merkelig i stedet for utelukkelse ut året er jeg altså utestengt i 14 dager pluss at jeg har fått en klekkelig bot.
 7. Men dette er vel nok en kostbar gimmick for å råde bot på mange års telefonkø, opptattsignaler og dyre tellerskritt ; er det ikke Berner ?
 8. Men efter den nye siktelsen, hvor politiet foreslår en bot på 10 000 kroner, subsidiært 30 dagers fengsel, må jeg imidlertid reagere.
 9. Norske fengsler og soningsanstalter er overfylte, og både samfunnet og den enkelte promillekjører vil trolig være bedre tjent med å få lagt en slik sak raskere bak seg enn nå, mener de to komitemedlemmene, som efter samtalene i London fortsatt er uenige om hva som svir hardest av en streng bot eller fengselsstraff, sammenkoblet med inndragning av førerkort.
 10. Vi ilegger ihvertfall ikke bot til en som måtte bli kontrollert og ikke har gyldig stempel, når de er blinde eller svaksynte, forsikret Fristad.
 11. 1. divisjonsklubben Vålerengens Idrettsforening er idømt en femsifret bot av Norges Fotballforbund.
 12. 1.divisjonsklubben VIF kan vente seg en femsifret bot fra NFF fordi klubben har brutt amatørreglementet.
 13. 17åringen ble i Oslo forhørsrett dømt til betinget fengsel i 24 dager, samt en bot på 500 kroner for disse forseelsene.
 14. 20 timer i forveien hadde trafikksjefens folk satt hetter på parkometrene, noe mange bilister valgte å ignorere, og derfor ble påskjønnet med borttauing og bot.
 15. 22 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år, 1200 kroner i bot, subsidiært 12 dagers fengsel, samt 300 kroner i saksomkostninger ble straffen for en 33årig mann fra Rykkinn som nylig ble dømt i Moss forhørsrett.
 16. 25åringen fra Trondheim ble dømt til 21 dagers betinget fengsel med prøvetid på to år og en bot på 500 kroner.
 17. 37 prosent av nyinnsettelsene i 1983 gjaldt varetekt, 60 prosent var innsettelser direkte for soning av fengselsdom, mens 3 prosent gjaldt soning av bot.
 18. 90 dagers fengsel og 5000 kroner i bot er straffen for en Drøbakmann som siden 1974 har drevet hjemmebrenning og salg.
 19. Aktor, politifullmektig Jan Atle Hansen, la ned påstand om at fire av de fem på tiltalebenken måtte idømmes 5000 kroner i bot og dessuten betale saksomkostninger.
 20. Aktor la ned straffepåstander på fra 21 dagers betinget fengsel og bot til syv måneders ubetinget fengsel overfor de fem punkerne som hele tiden har sittet på tiltalebenken.
 21. Aktors påstand i dopingsaken i Oslo byrett torsdag mot fem styrkeløftere, varierte fra 2000 kroner til 5000 kroner i bot pluss 120 dager betinget fengsel.
 22. Aktors påstand var en bot på 30 000 kroner.
 23. Appellutvalget forhøyet VIFs bot fra 40 000 til 50 000 kroner.
 24. Arrangøren av et flystevne på Lillehammer i sommer, Erik Andreassen, er av politiet ilagt en bot på 1000 kroner fordi han efter politiets mening, ikke hadde de nødvendige tillatelser til å arrangere stevnet.
 25. Arrangøren av et flystevne på Lillehammer i sommer er av politiet ilagt en bot på 1000 kroner fordi han efter politiets mening ikke hadde de nødvendige tillatelser til å arrangere stevnet.
 26. Arrangørene i Monaco fikk allerede i mars iår en advarsel fra FISA om at løpet i fyrstedømmet ville bli strøket fra kalenderen dersom arrangørene ikke gikk med på å betale en bot pluss en viss prosentsats av inntektene fra ABCkontrakten.
 27. At det svenske forbundet har en bot på kr. 700 000 gjør at det ikke oppstår diskusjon om hvor Hysen skal spille.
 28. At han allikevel fikk en bot, betyr at vi mener han burde visst bedre.
 29. Av materialet som svensk politi beslagla i forbindelse med rettssaken, fremgikk at Wilkes også hadde innhentet nytt og omfattende materiale om norske forsvarsanlegg og fortsatt sin forskning efter at han i juni 1981 ble dømt til bot og seks måneders betinget fengsel for publikasjon av opplysninger om norske lytte og peilestasjoner.
 30. B. K. S. påberoper seg force majeure på grunn av heisen og lover bot og bedring for ikke selv å havne i den.
Resultater funnet i svensk ordbok
Liknende ord:
engboa
engboat
engbob
engbog
engbolt
engboo
engboot
Dine siste søk:
 1. botSiste søk

# Land Term
1 Flag socializar con
2 Flag de buena calidad
3 Flag i flyvende fart
4 Flag amiss
5 Flag fudge
6 Flag aprak
7 Flag taskspelare
8 Flag hear
9 Flag inndeling
10 Flag sidevindu
11 Flag estrella
12 Flag rendezvous
13 Flag in the twinkling of an eye
14 Flag genomvåt
15 Flag ice-cream parlor
16 Flag utvide
17 Flag revolvermann
18 Flag femfoldig

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 381 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 530 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1172 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2426 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7884 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2739 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5670 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6485 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6992 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1727 - sekunder.

mobiltelefon