logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for risk:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engrisk
nordanger [n]: fare [u], risk [u], vågal [u]
allmenn [v]: risikere
spadanger [n]: peligro [m], riesgo [m], azar [m], contingencia [f]
allmenn [v]: arriesgar
swedanger [n]: fara [u], risk [u], våda [u]
allmenn [v]: riskera
Synonymer:
 1. [n]: hazard, jeopardy, peril, endangerment, danger [gt]
 2. [n]: peril, danger, venture [gt]
 3. [n]: risk of infection, probability [gt], chance [gt]
 4. [n]: risk of exposure, probability [gt], chance [gt]
 5. [v]: put on the line, lay on the line, try [gt], seek [gt], attempt [gt], essay [gt], assay [gt]
 6. [v]: gamble, chance, hazard, take chances, adventure, run a risk, take a chance, try [gt], seek [gt], attempt [gt], essay [gt], assay [gt]
Avledede ord:asterisk, brisk, brisket, briskness, frisk, friskiness, frisky, risky, security risk, without risk, at risk, briskly, risk factor, asterisked, bassarisk, brisk up, brisken, false tamarisk, frisking, german tamarisk, high-risk, risk-free, risk arbitrage, risk capital, risk of exposure, risk of infection, risk taker, riskiness, riskless, risklessness, risky venture, run a risk, tamarisk, tamarisk family, tamarisk gerbil, triskaidekaphobia, triskaidekaphobic, triskele, triskelion, unasterisked
Anagram:kris
Eksempel:
 1. Only those who risk going too far will know how far one can go.
 2. Youre running a big risk in trusting him.
 3. Dont risk your health by over drinking.
 4. Dont risk putting everything in one boat.
 5. If you go near a camel, you risk being bitten.
 6. Hiromi decided to risk bungee-jumping, even though he was scared.
 7. Dont risk your neck over something foolish.
 8. Why did you do such a foolish thing at the risk of your life?
 9. Tommy did not want to run the risk of losing his job.
 10. Why do you take such a risk?
 11. If George doesnt stop smoking, he will run the risk of developing lung cancer.
 12. Some of the photos have been taken at the risk of life.
 13. Some of the photos have been taken at the risk of life and limb.
 14. There is little, if any, risk in this matter.
 15. Also, there is a greater risk of accidents.
 16. You need not run the risk.
 17. At the risk of sticking my neck out, I think that if we do that, were making a big, big mistake.
 18. Is there any risk of being caught by the police?
 19. Policemen work at the risk of their own lives.
 20. At the risk of sounding too forward, Id like to make a comment.
Resultater funnet i norsk ordbok
norrisk
engallmenn [n]: venture
fare [n]: danger, risk, peril [literature], hazard, jeopardy
spaallmenn [n]: aventura [f], empreise arriesgada [f]
fare [n]: peligro [m], riesgo [m], azar [m], contingencia [f]
sweallmenn [n]: risk
Synonymer:damoklessverd, dilemma, fare, klemme, knipe, nød, risiko, risikomoment, trussel, uriaspost
Avledede ord:agrarisk, aleksandrisk, alfanumerisk, allegorisk, allegoriskt, antropocentrisk, arisk, arkitektorisk, asterisk, asymmetrisk, atmosfærisk, atmosfæriske forstyrrelser, avguderisk, briske seg, barbarisk, barometrisk, bli frisk og sterk, brudd på palementarisk imunitet, sylindrisk, dieselelektrisk, diktatorisk, dyrisk, dyriskhet, drepe med elektrisk strøm, drepende med elektrisk strøm, dokumentarisk, dorisk, egosentrisk, elektrisk sjokkbehandling, elektrisk, elektrisk apparat, elektrisk barbermaskin, elektrisk stol, elektrisk søt, elektrisk varmeteppe, elektromotorisk, empirisk, esoterisk, eterisk, euforisk, eksentrisk, eksentrisk individ, eksemplarisk, forhistorisk, forførerisk, forfriskninger, forræderisk, fotoelektrisk, fotoelektrisk celle, fragmentarisk, [Vis mindre / mer]
Anagram:skri, irsk
Wiki:Se også Risk for brettspillet RISK (Regulering av inngangsverdi med skattlagt kapital) var en metode i det norske skattesystemet for å unngå at næringsinntekter blir dobbeltbeskattet. Selskaper betaler skatt av overskuddet hvert år. Et overskudd som selskapet ikke betaler ut som aksjeutbytte (tilbakeholdt skattlagt kapital) vil føre til at selskapet får høyere verdi og dermed høyere aksjekurs.
Eksempel:
 1. Blue Alert - Risk Taker Ormandi.
 2. Byråsjef Knut R. Steenberg sier at selv om Risk er tildelt foreldreansvar av en amerikansk rett, er det idag ikke mulig å fullbyrde en slik privatrettslig dom i Norge.
 3. Departementet er fortsatt innstilt på å yde Larry Risk hjelp slik at han kan ivareta sine interesser i Norge.
 4. Det virker som om saken er tåkelagt, og vi ønsker derfor å be om svar fra justisministeren på de spørsmål Larry Risk reiser, skriver nevnden i sitt brev.
 5. Dette ble Larry Risk underrettet om i brev fra departementet 8 / 1084.
 6. Efter at fru Risk var reist, søkte en advokat på hennes vegne om dekning av utgifter til advokathjelp, reise og opphold.
 7. Farligere blir kanskje Risk Taker, men bankeren synes klar.
 8. For alkohol snakker derimot mange om acceptable levels of risk.
 9. Gjennom sin norske advokat, Alf Nordhus, har Larry Risk satt spørsmålstegn ved norske myndigheters håndtering av familietvisten.
 10. I et brev hvor høyesterettsadvokat Alf Nordhus på vegne av sin klient Larry Risk beklager manglende svar fra departementet, hevder han at norske myndighetsorganer må ha bidratt til å gjøre morens og barnas utreise fra USA mulig.
 11. I og med at situasjonen er slik, er det helt klart at Larry Risk - som har del i foreldreansvaret efter lovgivningen om barn og foreldre, har krav på at hustruen holder ham underrettet om barnas oppholdssted og om hvordan de har det.
 12. Larry Risk har nå engasjert høyesterettsadvokat Alf Nordhus til å ivareta sine interesser.
 13. Larry Risk hevder at norske myndigheter har bistått moren i bortførelsen, og at han får manglende bistand til å oppspore barna som nå holdes i skjul i Norge.
 14. Larry Risk kan reise ny sak i Norge om foreldreansvaret og herunder kreve ny midlertidig avgjørelse.
 15. Larry Risk mente at saken ikke tillå noen norsk rett, og tok barna tilbake til USA.
 16. Larry Risk og hans hustru ble gift i USA i 1977.
 17. Mens den amerikanske læreren Larry C. Risk fortvilet leter efter sine to barn som barnemoren holder skjult i Norge, arbeider Justisdepartementet med to internasjonale avtaler som i fremtiden kan hindre bortføring av barn over landegrensene.
 18. Morens reise til USA ble helt eller delvis dekket av norske myndigheter, hun skal ha fått nye pass for å kunne ta barna til Norge, og norske myndigheter forsøker ikke på alvor å oppspore barna i Norge, hevder Risk.
 19. Politimesteren i Arendal har bekreftet at en derfra vil bistå herr Risk i forsøket på å bringe barnas oppholdssted på det rene.
 20. Risk Taker gjorde - også som ventet - V5 om til V4 og vant uten at Same Again greide å gjøre nevneverdig inntrykk på den svenske gjesten.
 21. Saken gjelder den amerikanske lærer Larry Risk som i USA er tildelt foreldreretten til barna efter at den norskfødte barnemoren isommer førte parets barn til Norge i strid med en amerikansk rettskjennelse.
 22. Senere har Larry Risk tatt saken opp med Justisdepartementet både muntlig og skriftlig.
 23. Siden har ikke Larry Risk sett barna.
 24. Skolelæreren Larry Risk har ikke sett sin syv år gamle datter og sin fire år gamle sønn siden 16. juli, da de forlot hjemmet i San Francisco sammen med sin norskfødte mor.
 25. Stortingsrepresentant Wenche Lowzow ber nå justisminister Mona Røkke personlig gripe inn for at barna til den amerikanske skolelæreren Larry Risk blir oppsporet i Norge.
 26. For en risk bare for en fattig og blank medalje.
 27. Det planlagte møte mellom Risk og barna ble et antiklimaks for ham, sier advokat Helge Wesenberg, som betegner restriksjonene ved møtet som et drøyt stykke.
 28. Advokat Helge Wiesenberg sier til NTB at han foreløbig ikke har fått drøftet kjennelsen med sin klient, Larry Risk.
 29. Amerikaneren Larry Risk, gift med en norsk kvinne, og nordmannen Harald Johnstad, bosatt i USA, er begge i Norge på leting efter deres barn som barnemoren holder skjult for dem.
 30. Barnas amerikanske far, Larry Risk, har hele tiden hevdet at spørsmålet må avgjøres av en amerikansk rettsinstans.
Resultater funnet i svensk ordbok
swerisk
engallmenn [n]: venture
fara [n]: danger, risk, peril [literature], hazard, jeopardy
norallmenn [n]: risk
spaallmenn [n]: aventura [f], empresa arriesgada [f]
fara [n]: peligro [m], riesgo [m], azar [m], contingencia [f]
Synonymer:
 1. risktagande, vågspel
 2. hotelse
Avledede ord:agrarisk, alfanumerisk, allegorisk, allegoriskt, antropocentrisk, arisk, asterisk, asymmetrisk, atmosfärisk, atmosfäriska störningar, barbarisk, barometrisk, bli frisk och stark, bli riskerad, brott mot parlamentarisk immunitet, bulgarisk, bulgariska, cylindrisk, dieselelektrisk, diktatorisk, djurisk, djuriskhet, döda med elektrisk ström, dödande med elektrisk ström, dokumentarisk, dorisk, egocentrisk, elektrisk, elektrisk apparat, elektrisk rakapparat, elektrisk stol, elektrisk stöt, elektrisk värmefilt, elektromotorisk, empirisk, esoterisk, eterisk, euforisk, euforiskt, excentrisk, excentrisk individ, excentriskt, exemplarisk, förförisk, förfriskningar, förhistorisk, fotoelektrisk, fotoelektrisk cell, fragmentarisk, frisk, [Vis mindre / mer]
Anagram:kris, skir, skri
Wiki:Risk är ett mått på de skadliga konsekvenserna av en framtida händelse. Motsatsen, ett mått på de gynnsamma konsekvenserna kallas för chans. Risken kan således definieras som en funktion av: sannolikheten för att en viss händelse inträffar och konsekvensen av att denna händelse inträffar.
Eksempel:
 1. Det är risk att du blir en rejäl karl.
 2. Det är ingen risk för regn idag.
 3. Det finns en risk för regn i morgon.
 4. Det finns en risk för att han inte kommer.
Liknende ord:
engrick
engrise
engrisky
norrik
norris
norrisp
norriss
Dine siste søk:
 1. riskSiste søk

# Land Term
1 Flag mjauing
2 Flag narguile
3 Flag applicera
4 Flag chaise longue
5 Flag masonry
6 Flag hovedstrømning
7 Flag disquisición
8 Flag misteriosamente
9 Flag a pesar de
10 Flag bowling
11 Flag som gave
12 Flag ufattelig
13 Flag industria
14 Flag kemisk krigföring
15 Flag betungande
16 Flag extremfruktan
17 Flag cochecito lateral
18 Flag strait-laced

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 126 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 277 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7313 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2470 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1889 - sekunder.

mobiltelefon