logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for ses:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norses
engallmenn [?]: seen
spaallmenn [?]: visto
sweallmenn [?]: sett
Avledede ord:aksesjon, aktelsesfull, påminnelsesfest, bemerkelsesverdig, assessor, åttestavelses, oppsigelsessøknad, fratredelses papir, misunnelsesverdig, beaktelsesverdig, bedøvelsesmiddel, bedragersk overtalelsesevne, begravelseshøytidelighet, besittelsesrett, besittelsestagelse, bestemmelsessted, bestemmelsesord, besvergelsesformel, bli en suksess, bukseskjørt, sentral prosessorenhet, dansesal, de vises stein, opphevelse av raseskille, kjempesuksess, enstavelses-, enstavelsesord, nyanskaffelsesverdi, eksesser, få hekseskudd, flerstavelses, lite misunnelsesverdig, forkjølelsessår, førsteklasses, forstørrelsesapparat, forstørrelsesglass, Frelsesarméen, frelsessoldat, frigivelsesbrev, full besittelsesrett, gjøre suksess, grensesnitt, helsesenter, hendelsesfattig, hendelsesrik, hendelsesvis, bukseseler, heksesabbat, høysesong, innflytelsesrik, [Vis mindre / mer]
Anagram:ess
Eksempel:
 1. Der pekes det helt riktig på at barne og ungdomspolitikken ikke kan ses løsrevet fra den alminnelige samfunnspolitikk.
 2. Den enkelte polititjenestemann som uttaler seg om en sak, mener ofte selv at han ikke har sagt noe galt, men all den stund han efter regelverket ikke har adgang til å uttale seg om en konkret sak, må dette ses på som rene lekkasjer og brudd på instruksen, sier Arne Huuse.
 3. Det er helt nødvendig at behandlingen av Etna / Dokka ses i sammenheng med energiøkonomiseringsmeldingen.
 4. Nå skal enhver omplasering eller mangel på omplassering av barn ses i forhold til en langsiktig utvikling, sier psykolog Terje Galtung.
 5. Saken må ses i sammenheng med andre saker vi skal behandle, sier han.
 6. Situasjonen hos fylkesmannen i Oslo og Akershus må ses i sammenheng med hele bemanningssituasjonen i barnevernet, fremholder hun.
 7. Vanligvis ses vi sjelden i arbeidet, så det er ekstra hyggelig å være sammen i Oslo, sier søstrene som ikke betrakter hverandre som konkurrenter, selv om deres aviser er det.
 8. Å spare energi kan altså ses på som farlig, sa den svenske foredragsholderen.
 9. Arafats utspill overfor de islamske land kan derfor ses som en moderat fredsappell av dem som ønsker det, mens det for andre kan fremstå som et mer militant utspill.
 10. Bak ses hundegården mellom våningshus og de staselige stabburene.
 11. Banksjef Fløtaker sier at Nylandplanene må ses adskilt fra planene om et nytt hovedkontor, selv om plassering på Nylandtomten kan være et alternativ.
 12. Bildene og hans korte treffende tekster ses på side 3 i Dagbladet.
 13. De ses på som eksempler på det nye Sovjetmennesket.
 14. Den kan ses som en trusel rettet mot den eller dem som overveier å krenke svenske farvann.
 15. Den når ikke ut på kino lenger og ses omtrent bare av det egne produksjonsmiljø.
 16. Denne europeiske markeringen i NATOs høstøvelser bør ses i sammenheng med de politiske krefter i den amerikanske kongress som er rede til å gripe til drastiske midler for å redusere det amerikanske engasjement i Europa.
 17. Det blir til stadighet påpekt at slike bilder må ses i en sammenheng og underkastes en helhetsvurdering før man kan si noe definitivt om lovligheten av dem, skriver Tessem og Wiedswang som mener at dersom Narvesens ansatte hadde vært i villrede før departementet sa sitt, må forvirringen være blitt fullstendig efter dette.
 18. Det ene gjelder støtte til utarbeidelse av varmeplaner og må ses i sammenheng med en rasjonell oppdekking av energiefterspørselen.
 19. Det er fortsatt nødvendig med et nært samarbeide med USA, og vår energisituasjon må ses i en europeisk sammenheng.
 20. Det er kiselsyre som felles ut fra oppvaskmidlet, lag på lag til det kan ses, som på dette.
 21. Det nye souvenirarket må ses på som en fortsettelse av fjorårets FILOS 83, som også gjenga ikke utgitte utgaver av Løve Iserien.
 22. Dette har nå vært diskutert i Underhuset, og det ses på som et fremskritt.
 23. Dette må ses i sammenheng med at han som styremedlem i statsbedriften sammen med det øvrige styret igår stilte sin plass til disposisjon.
 24. Dette siste tiltaket må ses i sammenheng med bankens sterke overskridelse av utlånsrammene iår.
 25. En så helhjertet støtte til forretningsbanksektoren fra en sparebankmann er ganske uvanlig, men må ses i sammenheng med konkurranseforholdene i landsdelen.
 26. Et tverrfaglig team fra sykehus og barnevernskontor lager en handlingsplan for kvinnen, der svangerskapet ses på som en prøvetid.
 27. F. E. Dahls tilbud hvor nedbetalingen begynner før lånet innfris, må altså ses på som en avbetalingsordning.
 28. Favoritt i salgsløpet på Momarken blir Empire Boy som bys ut for 25 000 kr. Han ses her sammen med sin trener Dagfinn Aarum og sportssjef Bjørn Liseter.
 29. Finansutvalget tok ikke stilling til realiteten i klagen, men vedtaket om å oversende saken til sosialrådmannen ses likevel i politiske kretser som en reprimande til sosialutvalgets flertall.
 30. Flyktninger, asylsøkere og innvandrere bør ses i sammenheng.
Resultater funnet i svensk ordbok
Liknende ord:
engsea
engsee
norse
norsec
norsees
norseg
norsei
Dine siste søk:
 1. sesSiste søk

# Land Term
1 Flag telex
2 Flag glad
3 Flag whole-weat
4 Flag uroe seg
5 Flag nefrit
6 Flag mögla
7 Flag kommuniké
8 Flag seism
9 Flag tercer estómago
10 Flag libertin
11 Flag omfördela
12 Flag okonstnärlig
13 Flag accidence
14 Flag culo de mal asiento
15 Flag detaljhandlare
16 Flag olikartad
17 Flag polisdomare
18 Flag spä

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 421 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 574 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2473 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7955 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2196 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2784 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5716 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6531 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7038 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2748 - sekunder.

mobiltelefon