logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for slam:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engslam
nordoor [v]: smelle, smelle igjen
spadoor [v]: cerrar de golpe, cerrar, cerrarse de golpe
swedoor [v]: smälla, smälla igen
Synonymer:
 1. [n]: sweep, victory [gt], triumph [gt]
 2. [n]: noise [gt]
 3. [n]: impact [gt]
 4. [n]: shot, shaft, dig, barb, jibe, gibe, remark [gt], comment [gt]
 5. [v]: bang, close [gt], shut [gt]
 6. [v]: bang, hit [gt]
 7. [v]: slam dance, mosh, thrash, dance [gt], trip the light fantastic [gt], trip the light fantastic toe [gt]
 8. [v]: flap down, throw [gt]
Avledede ord:Islam, Islamic, Islamite, Islamitic, slam down, slam on the brakes, slam shut, slam the door in someone's face, slammer, aden-abyan islamic army, al-gama'a al-islamiyya, al-itihaad al-islamiya, al-jama'a al-islamiyyah al-muqatilah bi-libya, al itihaad al islamiya, ansar al-islam, ansar al islam, armed islamic group, association of islamic groups and communities, dar al-islam, east turkestan islamic movement, east turkistan islamic movement, egyptian islamic jihad, federal islamic republic of the comoros, grand slam, harakat al-jihad al-islami al-filastini, harakat ul-jihad-i-islami, harkat-ul-jihad-e-islami, house of islam, international islamic front for jihad against jews and crusaders, islam nation, islamabad, islamic army of aden, islamic army of aden-abyan, islamic calendar, islamic calendar month, islamic community, islamic great eastern raiders-front, islamic group, islamic group of uzbekistan, islamic jihad, islamic jihad for the liberation of palestine, islamic law, islamic party of turkestan, islamic republic of iran, islamic republic of mauritania, islamic republic of pakistan, islamic resistance movement, islamic state of afghanistan, islamic ummah, islamic unity[Vis mindre / mer]
Anagram:alms, mals
Eksempel:
 1. Dont slam the door.
 2. I heard the front door slam.
 3. Matsui pulled the Giants back from the brink with a grand slam that gave them a come-from-behind victory.
 4. Thats pitiful ... dont put on such a death-bed voice from just a body slam.
 5. Tom heard the front door slam.
 6. Why do I always get people who sit beside me who dont know how to type and feel the need to slam on their keys like a rhino?
 7. Tom heard a car door slam.
 8. I heard a door slam.
Resultater funnet i norsk ordbok
norslam
engallmenn [n]: slime
geologi [n]: silt
spaallmenn [n]: limo [m], légamo [m], cieno [m]
geologi [n]: limo [m]
sweallmenn [n]: slam
Synonymer:avleiring, berme, bunnfall, gjørme, grums, grut, lag, leire, levning, mudder, sediment, silt, søle, utkrystallisering
Avledede ord:islam, islamisk, islamitt, islamittisk, lang og slamsete, slammes igjen, slampe, slampete, slamre, oppslamming, islamisere, slamse, islamsk, slamp, islamistisk, islamist
Anagram:smal
Eksempel:
 1. The Grand Slam betyr dessuten en ekstra bonus på en million dollars !
 2. Bedriften oppfyller i dag med god margin hovedkravene i utslippstillatelsen, men det er konstatert overskridelser når det gjelder slam og tungmetallene krom og vanadium.
 3. Den svenske vinneren av juniorenes Grand Slam i 1983 har trolig kapasitet til å utfordre McEnroe i kampen om å være nummer en i verden men på noen sikt.
 4. Derfra blir den pumpet videre til Slemmestad, og bassengene som før ble brukt til slam utskillelse og lufting av kloakken, er ikke lenger i bruk.
 5. Dessuten vil det bli bygget enklere anlegg der befolkningen kan drive med fiskeoppdrett og samtidig få verdifullt slam til jordbruket.
 6. Det er i dag dekket av uforurenset slam.
 7. Det er slam som har vært gjennom en komposteringsprosess i VEAS anlegg på Isi i Bærum som nå skal kunne brukes som jordforbedringsmiddel på plener og i blomsterbed.
 8. Det har ligget i leire og slam, og folkene fra Forsvaret har ikke funnet rester efter mennesker ombord, opplyser politifullmektig Gunnar Olaf Gundersen ved SørVaranger politikammer.
 9. Det kan være blandet til av lett tilgjengelige råvarer - soda, fosfater, kvartssand og slam fra Nilen.
 10. Dette fordi det fører til motstrøm i treningsbanen, og det vil bygge seg opp slam.
 11. Dette går igjen ut over landets økonomi, for elvene fører med seg mer slam og det oppstår problemer ved kraft og vanningsanlegg.
 12. Her ble den så drept under fiske da slam og leire hvirvlet opp.
 13. Hvirvlene river opp tette skyer av slam og leire, sedimenter som består dels av forvitringsprodukter og organisk materiale som skyldes ut fra kontinentene gjennom elvene, dels skall og skjeletter fra organismene i havet.
 14. Hvis undersøkelser viser at slam som deponeres på Dyngadjupet gir store biologiske skadevirkninger i naboområdene, må utslippstillatelsen revurderes, mener Naturvernforbundet.
 15. I Padderudvannet observerte vi at stoffer og partikler av tungmetaller fra veien legger seg lagvis som slam på bunnen det skjer altså ingen oppblanding underveis.
 16. I løpet av fem år skal det leveres 10 000 kubikkmeter slam til landbruket i Oslos nabofylke.
 17. Ifølge Medbø kan VEASanlegget vanskelig ta imot slam fra bilene på grunn av kapasitetsproblemer og generende luktplager ved tømmestedene.
 18. Ivrige hender som skuffet til side leire og slam avdekket snart et brent stykke tre.
 19. Med seier i det åpne franske mesterskapet, som er den fjerde av de fire store, vil hun ha fullført tennisspillerens drøm, the Grand Slam.
 20. Men selv om kommunen skal eksportere slam, vil dette materiale fortsatt bli brukt innenbys i den grad byens park og idrettsvesen har behov for det.
 21. Navratilova - mangler bare en seier i Paris på å ta Grand Slam.
 22. Navratilova mangler bare en seier i Paris på å ta Grand Slam, den engelske betegnelsen for 1. plass i Flushing Meadows, i det åpne australske mesterskapet, Wimbledon og det franske mesterskapet.
 23. OLvinneren Edberg har iår tatt skrittet opp blant de 15 beste i verden efter at han ifjor vant juniorenes Grand Slam.
 24. Og som sådan egnet til å more de svært mange, og noen flere Slam ! !
 25. Problemer ligger i at endene ofte tettes til med rust og slam, noe som gjør det vanskalig å få ut vann.
 26. Slam fra Bekkelaget renseanlegg skal kunne brukes til gjødsel på gårdsbruk i Akershus, har Oslos vei og vannutvalg vedtatt.
 27. Slam fra kloakkrenseanlegg er et meget godt jordforbedringsmiddel.
 28. Slam fra kloakkrenseanlegget VEAS i Asker, som hittil bare har vært brukt i landbruket, skal nå også kunne benyttes av anleggsgartnere og haveeiere.
 29. Slam som blir igjen i tankene og som kommer til oss i tankbiler, er vanskelig å behandle.
 30. Som 17åring ble han ifjor den første spiller til å vinne juniorenes Grand Slam.
Resultater funnet i svensk ordbok
sweslam
engallmenn [n]: slime
geologi [n]: silt
norallmenn [n]: slam
spaallmenn [n]: limo [m], légamo [m], cieno [m]
geologi [n]: limo [m]
Synonymer:slask, gyttja, smuts, gegga, begråta
Avledede ord:blåslampa, bordslampa, islam, islamisk, islamit, islamitisk, slammas igen, slampa, slampig, slamra, uppslamning, islamsk frihetskämpe, slammer
Anagram:smal
Wiki:Rötslam, även kallat slam, är en restprodukt från reningsverk. Slam från reningsverk används ofta som gödselmedel, främst som fosforkälla, på jordbruksmark. Slammet, som innehåller stora mängder biologiskt nedbrytbart material och växtnäringsämnen, måste emellertid stabiliseras innan det deponeras eller används.
Liknende ord:
sweslag
engslay
engslat
norslum
norslag
engslap
sweslem
Dine siste søk:
 1. slam


Slam ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) slam
Gerundio: slamming
Partisipp: slammed
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  slam
 • you
  slam
 • he
  slams
 • we
  slam
 • you
  slam
 • they
  slam
8. Presens perfektum
 • i
  have slammed
 • you
  have slammed
 • he
  has slammed
 • we
  have slammed
 • you
  have slammed
 • they
  have slammed
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  slammed
 • you
  slammed
 • he
  slammed
 • we
  slammed
 • you
  slammed
 • they
  slammed
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had slammed
 • you
  had slammed
 • he
  had slammed
 • we
  had slammed
 • you
  had slammed
 • they
  had slammed
4a. Presens futurum
 • i
  will slam
 • you
  will slam
 • he
  will slam
 • we
  will slam
 • you
  will slam
 • they
  will slam
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have slammed
 • you
  will have slammed
 • he
  will have slammed
 • we
  will have slammed
 • you
  will have slammed
 • they
  will have slammed
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would slam
 • you
  would slam
 • he
  would slam
 • we
  would slam
 • you
  would slam
 • they
  would slam
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have slammed
 • you
  would have slammed
 • he
  would have slammed
 • we
  would have slammed
 • you
  would have slammed
 • they
  would have slammed
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  slam
 • you
  slam
 • he
  slam
 • we
  slam
 • you
  slam
 • they
  slam
13. Perfektum
 • i
  have slammed
 • you
  have slammed
 • he
  have slammed
 • we
  have slammed
 • you
  have slammed
 • they
  have slammed
past
 • i
  slammed
 • you
  slammed
 • he
  slammed
 • we
  slammed
 • you
  slammed
 • they
  slammed
plu
 • i
  had slammed
 • you
  had slammed
 • he
  had slammed
 • we
  had slammed
 • you
  had slammed
 • they
  had slammed
Imperativ
bekreftende
 • you
  slam!
 • we
  Let's slam!
 • you
  slam!
Nektende
 • you
  don't slam! (do not slam)!
 • you
  don't slam! (do not slam)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag amaestramiento
2 Flag excluir
3 Flag sammenbrudd
4 Flag sappy
5 Flag klar
6 Flag lagom
7 Flag opphørende
8 Flag anmode
9 Flag anmäla sig
10 Flag aerobics
11 Flag gift
12 Flag at full tilt
13 Flag materialisera sig
14 Flag hätskhet
15 Flag fraction
16 Flag fotbollsplan
17 Flag kobolt
18 Flag definiera

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 406 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1260 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6059 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 1343 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1994 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4869 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5722 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6135 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5162 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5694 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1571 - sekunder.

mobiltelefon