logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

4 oppslag funnet for standard:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engstandard
noranswer [a]: standard-, vanlig
regular [a]: standard-, normal
comparison [n]: norm [u], kriterium [n], målestokk [u]
kvalitet [n]: standard [u], nivå [u]
measures - weights [n]: standard [u]
spaanswer [a]: tradicional, corriente
regular [a]: standard, normal
comparison [n]: norma [f], criterio [m], estándar [m]
kvalitet [n]: standard [m], nivel [m]
measures - weights [n]: standard [m], patrón [m]
sweanswer [a]: standard-, vanlig
regular [a]: standard-, normal
comparison [n]: norm [u], kriterium [n], måttstock [u]
kvalitet [n]: standard [u], nivå [u]
measures - weights [n]: standard [u]
Synonymer:
 1. [adj]: modular [st], regular [st], regulation [st], standardized [st], standardised [st], stock [st], normal [rt]
 2. [adj]: common [st]
 3. [adj]: accepted [st], authoritative [st], classical [st], definitive [st], basic [st], canonic [st], canonical [st], casebook [st], textbook [st], classic [st], criterial [st], criterional [st], orthodox [rt]
 4. [adj]: received, acceptable [st], accepted [st]
 5. [adj]: stock, regular [st]
 6. [n]: criterion, measure, touchstone, reference point [gt], point of reference [gt], reference [gt]
 7. [n]: criterion, ideal [gt]
 8. [n]: volume unit [gt], capacity unit [gt], capacity measure [gt], cubage unit [gt], cubic measure [gt], cubic content unit [gt], displacement unit [gt], cubature unit [gt]
 9. [n]: monetary standard, value [gt]
 10. [n]: post [gt]
 11. [n]: flag [gt]
Antonymer:
 1. [adj]: nonstandard
 2. [adj]: nonstandard
 3. [adj]: nonstandard
Avledede ord:below standard, standard expression, standard of living, standard term, standard time, standard-bearer, standardize, substandard, up to standard, non-standard, standard comments, standardization, accounting standard, alaska standard time, american standard code for information interchange, american standard version, atlantic standard time, bering standard time, central standard time, clark standard cell, double standard, double standard of sexual behavior, eastern standard time, gold standard, hawaii standard time, monetary standard, mountain standard time, national institute of standards and technology, non-standard speech, nonstandard, pacific standard time, procrustean standard, revised standard version, silver standard, standard and poor's, standard and poor's index, standard atmosphere, standard candle, standard cell, standard deviation, standard gauge, standard generalized markup language, standard of life, standard of measurement, standard operating procedure, standard poodle, standard pressure, standard procedure, standard schnauzer, standard temperature, [Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. You have to learn standard English.
 2. Your work comes short of the expected standard.
 3. The way tourists dress offends the local standard of propriety.
 4. This shirt is the standard size.
 5. Smaller classes mean a higher standard of education, and thats what we want for our kids.
 6. Last years output of coal fell short of the standard.
 7. We take our high standard of living for granted.
 8. I want to learn standard English.
 9. We tried to come up to the standard.
 10. As for the standard of living, the republic has overtaken other developed countries.
 11. As for the standard of living, the republic has caught up with the West.
 12. First we have International English, which will probably become simpler than standard.
 13. No woman could measure up to his standard.
 14. His work is not up to standard.
 15. His work has come up to the standard.
 16. In an affluent society most people have a high standard of living.
 17. Thats just standard practise, its not like theyre cutting corners.
 18. Justice in this country is a bit of a double standard: there is the justice of the poor and the justice of the rich.
 19. So successful has been the cameras role in beautifying the world that photographs, rather than the world, have become the standard of the beautiful.
 20. The Kansai dialects are said to have a sing-song quality because their pitch accents differ from standard Japanese, which comes from the Tokyo dialect.
Resultater funnet i norsk ordbok
norstandard
engkvalitet [n]: standard, level
mål - vekt [n]: standard
spakvalitet [n]: standard [m], nivel [m]
mål - vekt [n]: standard [m], patrón [m]
swekvalitet [n]: standard
Synonymer:
 1. allmenn, alminnelig, dagligdags, gangbar, generell, gjengs, gjennomsnittlig, grå, hverdagslig, jevn, kurant, normal, ordinær, rutinemessig, sedvanlig, vanlig
 2. arketyp, eksempel, forbilde, form, mal, modell, mønster, ramme, rammeverk, sjablong, skabelon
 3. egenskap, gruppe, holdbarhet, inndeling, karakter, klasse, kvalitet, modenhet, nivå, orden, rang, slag, sortering, stand, type, utholdenhet, varighet, verdi
Avledede ord:britisk standard-, levestandard, standard-, standardisere, standarduttrykk, standardtid, standardverdi, under standard, ikke-standard, standardkommentarer
Wiki:Standard er en teknisk spesifikasjon som beskriver hvordan ulike objekter skal kunne defineres på en entydig måte, for eksempel mål og vekt, eller som beskriver arbeidsmetoder, for eksempel kvalitetsstyring i en bedrift. Standarder blir vanligvis utviklet og vedlikeholdt av en standardiseringsorganisasjon på nasjonalt, europeisk eller globalt plan. Standard er også en betegnelse på standardiserte, «alminnelige», bestemmelser for kontraktsinngåelse og kontrakter, særlig Norsk Standard forkortet til NS.
Eksempel:
 1. Frodig kunsthåndverk av høy internasjonal standard må man idag til Norge for å se.
 2. , må jeg være fornøyd med tingenes tilstand, dvs den generelle språklige standard i NRK.
 3. Den teknologiske standard er svært dårlig.
 4. Derfor er kommunen interessert i å overta brukte boliger med akseptabel standard, hvilkket ikke minst borettslagsleiligheter pleier å være, fremholder boligdirektør Fossum.
 5. Det dreier seg om den intellektuelle standard i Norge, sa Brunvand blant annet.
 6. Det er første gang jeg har konkurrert i standard og latinamerikanske danser.
 7. Det er imponerende høy standard på de utstilte arbeider.
 8. Det er vanskelig å generalisere, men vi holder nok en rimelig bra internasjonal standard.
 9. Det norske marked er litt for lite efter amerikansk standard, sier Stephanie L. Haight, leder for den internasjonale virksomheten i ABD Securities til Aftenposten.
 10. Det vi med sikkerhet kan si, er derimot at vi nå har en narkotikakontroll som holder god nordisk standard takket være betydelige bevilgninger til kontrollutstyr og ivrige tjenestemenn.
 11. Det vil koste for mye å utbedre anlegget til en akseptabel standard, og vi har i stedet besluttet å lagre stillaset på en egnet tomt i Maridalen, for eventuelt å bygge den opp igjen senere, dersom interessen for hoppsport tar seg opp blant klubbens aktive medlemmer, sier han.
 12. Disse bøkene representerer et høyt nivå, og det er fin standard på norske bøker, noe vi har kunnet registrere i flere år nå, så vi ligger fullt på høyde med de øvrige nordiske land både hva design og teknisk utførelse angår, sier Harald Nilsen.
 13. Døråpninger på 90 cm har vært standard i årevis.
 14. Efter 13 års erfaring mener vi nå å ha oppnådd en rimelig standard.
 15. Efter min oppfatning rår jeg over en 3. divisjonsstall av god standard.
 16. En så ballsikker spiller må være sentral i ethvert lag, mener Farstad, som synes Vikenes holder en høy standard i Norge idag.
 17. Etappene er noe forkortet i forhold til tidligere, og veienes standard er bedret.
 18. Forelesernes standard her er et eksempel til efterfølgelse.
 19. Fra 1. mars blir en seng på første og to senger på annen klasse standard i våre sovevogner, understreker han.
 20. Her benytter de japanske selskapene nå vår standard i sin egen produksjon og markedsføring.
 21. Hvis falskneriet utføres for at noen utelukkende skal oppnå en bedre materiell standard, er det uakseptabelt.
 22. Ikke bare har tallet på boliger sunket - fra 40 000 pr. år før 1980 til sannsynligvis ca. 27 000 iår - men samtidig har forbedringen i standard og økningen i areal pr. enhet stagnert.
 23. Jeg, og alle andre ansatte ved Standard Telefon og Kabelfabrik, som tegnet oss for aksjer i bedriften ved aksjesalget ifjor, gjorde det fordi vi har sterke følelser for nettopp vår arbeidsplass.
 24. Jeg synes vi har en rimelig bra standard på utstyret.
 25. Kanskje, Stigen smiler, men nevner samtidig karakterer i skolen, som han hevder er med på å utvikle tapere, fordi alle der blir målt efter samme standard.
 26. Leilighetene får god standard, så dette må sies å være gunstige priser efter dagens nivå.
 27. Men det inntrykk må ikke få feste seg at bransjene generelt holder lav hygienisk standard.
 28. Men det står flinke folk bak produksjonen, så dersom man legger seg på europeisk standard, kan jeg ikke se at man ikke skulle kunne godkjenne slike apparater, sier Ulseth.
 29. Men jeg vil tro at de første bilene med det nye lyssystemet som standard vil kunne komme i 1986 eller 1987.
 30. Mitt første inntrykk av det du kaller gamle menn var at jeg ble kraftig imponert over den høye standard de holdt i diskusjonene.
Resultater funnet i spansk ordbok
spastandard
engnormal [a]: standard, regular
kvalitet [n]: standard, level
medidas - pesos [n]: standard
nornormal [a]: standard-, normal
kvalitet [n]: standard [u], nivå [u]
medidas - pesos [n]: standard [u]
swenormal [a]: standard-, normal
kvalitet [n]: standard [u], nivå [u]
medidas - pesos [n]: standard [u]
Synonymer:estándar, normalizado, unificado, tipificado, típico
Resultater funnet i svensk ordbok
swestandard
engkvalitet [n]: standard, level
mått - vikt [n]: standard
norkvalitet [n]: standard
spakvalitet [n]: standard [m], nivel [m]
mått - vikt [n]: standard [m], patrón [m]
Synonymer:
 1. stånd, kategori, årskurs, rang, slag, rank
 2. standardmått, ideal, måttstock, oskriven regel, regel, rättesnöre
 3. konventionell, normal, allbekant, alldaglig, generell, traditionell, frekvent, typisk, vardaglig, ordinär, allmän, gängse
Avledede ord:brittisk standard-, levnadsstandard, standard-, standardisera, standardterm, standardtid, standardvärde, standardmått, standardisering
Anagram:strandad
Wiki:En standard är en norm som gäller för alla aspekter av en sak. Standarder är dokumenterad kunskap från framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle. Standarder finns för allt från skallror, cykelhjälmar, kuvertstorlekar och kirurgiska implantat till miljö- och kvalitetsledningssystem för företag och organisationer.
Liknende ord:
norstandard-
swestandar
swestandard-
norstandert
swestandert
engstalwart
engstand
Dine siste søk:
 1. standardSiste søk

# Land Term
1 Flag catch
2 Flag blasfemia
3 Flag ferry
4 Flag regel
5 Flag lamp
6 Flag vanre
7 Flag firehjulssykkel
8 Flag stroppig
9 Flag mime
10 Flag punere
11 Flag førsteprisvinner
12 Flag villolära
13 Flag hyggelig
14 Flag vadested
15 Flag demolera
16 Flag viperino
17 Flag mishage
18 Flag munnstykke

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 431 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1062 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2290 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7632 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2623 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6366 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6870 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2036 - sekunder.

mobiltelefon