logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for stand:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engstand
normarket [n]: stand [n], salgsstand [n]
vehicles [n]: stasjon [u], holdeplass [u]
rettsvitenskap [n]: vitnebås [n]
posture [v]: stå, stå opprett
rule [v]: fortsatt gjeldende, stå fast, være gyldig
pain [v]: utholde, utstå, tåle
mental condition [v]: tolerere, tåle, fordra, stå ut med
person [v]: tåle
spamarket [n]: puesto [m]
vehicles [n]: parada [f]
rettsvitenskap [n]: banquillo de los testigos [m]
posture [v]: estar de pie
rule [v]: ser válido
pain [v]: soportar, sobrellevar
mental condition [v]: aguantar, soportar, tolerar
person [v]: soportar, aguantar, ver [informal]
swemarket [n]: stånd [n], salustånd [n]
vehicles [n]: station [u], hållplats [u]
rettsvitenskap [n]: vittnesbås [n]
posture [v]: stå, stå upprätt
rule [v]: fortfarande gälla, stå fast, vara giltig
pain [v]: uthärda, utstå, tåla
mental condition [v]: tolerera, tåla, fördra, stå ut med
person [v]: tåla
Synonymer:
 1. [n]: base, pedestal, support [gt]
 2. [n]: position [gt], place [gt]
 3. [n]: vegetation [gt], flora [gt], botany [gt]
 4. [n]: table [gt]
 5. [n]: rack, support [gt]
 6. [n]: standstill, tie-up, stop [gt], halt [gt]
 7. [n]: point of view, viewpoint, standpoint, position [gt], stance [gt], posture [gt]
 8. [n]: stall, sales booth, booth [gt]
 9. [n]: stop [gt], stopover [gt], layover [gt]
 10. [n]: tiered seat [gt]
 11. [n]: bandstand, outdoor stage, platform [gt]
 12. [n]: defense [gt], defence [gt], defensive measure [gt]
 13. [v]: stand up, rest [gt], stand up [rt]
 14. [v]: be [gt], stand for [rt], stand out [rt], stand out [rt], stand by [rt], stand by [rt], stand firm [rt]
 15. [v]: be [gt]
 16. [v]: remain firm, resist [gt], hold out [gt], withstand [gt], stand firm [gt]
 17. [v]: evaluate [gt], pass judgment [gt], judge [gt]
 18. [v]: digest, endure, stick out, stomach, bear, tolerate, support, brook, abide, suffer, put up, permit [gt], allow [gt], let [gt], countenance [gt]
 19. [v]: stay [gt], remain [gt], rest [gt]
 20. [v]: continue [gt]
 21. [v]: measure [gt]
 22. [v]: stand up, place upright, put [gt], set [gt], place [gt], pose [gt], position [gt], lay [gt]
 23. [v]: resist, fend, fight [gt], oppose [gt], fight back [gt], fight down [gt], defend [gt]
 24. [v]: serve [gt], service [gt]
Antonymer:
 1. [v]: sit ,lie
 2. [v]: yield
Avledede ord:bandstand, be beyond someone's understanding, below standard, bicycle stand, bike stand, bystander, cabstand, come to a standstill, come to an understanding, freestanding, get someone to understand something, grandstand, handstand, hard to understand, hat stand, it stands to reason that, long-standing, misunderstand, misunderstanding, newsstand, notwithstanding, of long standing, on the understanding that, one-night stand, outstanding, stand a chance, stand a hope, stand aloof from, stand aside, stand back, stand behind, stand clear of, stand firm, stand guard, stand in a line, stand one's ground, stand or fall by, stand out, stand out against, stand over, stand someone in good stead, stand steady, stand still, stand surety, stand the test, stand trial, stand up, stand up for, stand up to, standard, [Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. Are you just going to stand there all day?
 2. You are old enough to stand on your own feet.
 3. Ill stand behind you if you are going to do it.
 4. You can make it! Go for it. Ill stand by you.
 5. People who are not in a hurry stand on the right side of the escalator.
 6. When the time is ripe, be bold and go for it! Ill stand by you.
 7. I dont mind the cold, but I cant stand the heat.
 8. The lack of harmony between colors makes this painting stand out.
 9. All right, everyone, lets not stand on ceremony tonight. Cheers!
 10. We stand for democracy.
 11. We cannot stand quiet and watch people starve.
 12. We have to stand up for minority rights.
 13. We stand for liberty.
 14. We must always stand up for our rights.
 15. The time has come for us to stand up.
 16. The houses stand near to each other.
 17. What does this stand for?
 18. Ill stand by you whatever happens.
 19. Whatever happens, please remember Ill stand by you.
 20. A person giving a speech should stand where everyone can see him.
Resultater funnet i norsk ordbok
norstand
engmarknad [n]: market booth, market stall, booth, stall, stand
spamarknad [n]: puesto [m], quiosco [m]
swemarknad [n]: stånd
Synonymer:
 1. avstamning, byrd, fødsel, kaste, klasse, kår, miljø, posisjon, samfunnslag, status, stilling, verdi, yrkesgruppe
 2. befinnende, forfatning, forhold, form, helbred, kondisjon, omstendighet, orden, situasjon, skikk, tilstand
 3. beliggenhet, plass, sted
 4. egenskap, gruppe, holdbarhet, inndeling, karakter, kvalitet, modenhet, nivå, rang, slag, sortering, standard, type, utholdenhet, varighet
Avledede ord:enketilstand, avstedkomme stor oppstandelse, avstand, avstandsmåler, avstandstagende, bestandighet, bestanddel, betalingshenstand, bistand, britisk standard-, sivilstand, erholde skadestand, flytende tilstand, forstander, forstand, forstandig, fysisk tilstand, gi anstand, gi motstand, gjøre sterk motstand, gjøre motstand, gjøre værbestandig, holde i god stand, holde på avstand, i bortdovnet tilstand, i sammenbruddstilstand, i god psykisk tilstand, i stand, ikke i stand til å forstå noe, ikke i stand til å ta fatt i noe, kjenslemessig tilstand, kaotisk tilstand, komme til en stillstand, krisetilstand, kronisk tilstand, latent tilstand, levestandard, mental tilstand, motstand, motstander, motstanderlag, motstandskraft, motstandsdyktig, normaltilstand, ubestandig, uforstandig, utilstand, på avstand, på armlengdes avstand, på samme avstand, [Vis mindre / mer]
Wiki:En stand er en samfunnsgruppe i et land. I middelalderen var samfunnet i Europa delt i fire stender: geistlighet, adel, borgere og bønder. Frem til den franske revolusjon var Frankrike delt i tre stender: aristokratiet (førstestanden), geistligheten (andrestanden) og almuen (tredjestanden).
Eksempel:
 1. Folk flest tror datamaskiner aldri vil bli i stand til å tenke.
 2. Mange er ikke i stand til å forstå lover.
 3. I dagens verden er kjennskap til flere språk nøkkelen til å oppleve mange av livets gode sider. Det gir deg muligheten til å bli venner med mennesker fra andre land, det gjør deg i stand til å studere eller dra på ferie i utlandet, og det kan til og med gi deg drømmejobben.
 4. Menneskesinnet er i stand til å utforske naturens lover.
 5. Uten utholdenhet ingen er i stand til å realisere sin drøm.
 6. Bare en vedvarende person er i stand til å realisere sin drøm.
 7. Han er ikke i stand til å gjøre arbeidet skikkelig.
 8. Etterretningssatellitt er militær satellitt i stand til å overvåke mange aktiviteter på jorden, avlytte samband, registrere operasjonsfrekvens på radaranlegg...
 9. Jeg vil ikke være i stand til å gjøre det.
 10. Du ville ikke være i stand til å fortelle.
Liknende ord:
engstaid
engstands
norstad
norstang
norstank
norstans
swestad
Dine siste søk:
 1. stand


Stand ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) stand
Gerundio: standing
Partisipp: stood
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  stand
 • you
  stand
 • he
  stands
 • we
  stand
 • you
  stand
 • they
  stand
8. Presens perfektum
 • i
  have stood
 • you
  have stood
 • he
  has stood
 • we
  have stood
 • you
  have stood
 • they
  have stood
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  stood
 • you
  stood
 • he
  stood
 • we
  stood
 • you
  stood
 • they
  stood
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had stood
 • you
  had stood
 • he
  had stood
 • we
  had stood
 • you
  had stood
 • they
  had stood
4a. Presens futurum
 • i
  will stand
 • you
  will stand
 • he
  will stand
 • we
  will stand
 • you
  will stand
 • they
  will stand
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have stood
 • you
  will have stood
 • he
  will have stood
 • we
  will have stood
 • you
  will have stood
 • they
  will have stood
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would stand
 • you
  would stand
 • he
  would stand
 • we
  would stand
 • you
  would stand
 • they
  would stand
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have stood
 • you
  would have stood
 • he
  would have stood
 • we
  would have stood
 • you
  would have stood
 • they
  would have stood
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  stand
 • you
  stand
 • he
  stand
 • we
  stand
 • you
  stand
 • they
  stand
13. Perfektum
 • i
  have stood
 • you
  have stood
 • he
  have stood
 • we
  have stood
 • you
  have stood
 • they
  have stood
past
 • i
  stood
 • you
  stood
 • he
  stood
 • we
  stood
 • you
  stood
 • they
  stood
plu
 • i
  had stood
 • you
  had stood
 • he
  had stood
 • we
  had stood
 • you
  had stood
 • they
  had stood
Imperativ
bekreftende
 • you
  stand!
 • we
  Let's stand!
 • you
  stand!
Nektende
 • you
  don't stand! (do not stand)!
 • you
  don't stand! (do not stand)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag soul
2 Flag gambol
3 Flag arbetsmyra
4 Flag obedient
5 Flag byta om
6 Flag twelve
7 Flag dew
8 Flag electroplating
9 Flag gold
10 Flag in pieces
11 Flag vacilón
12 Flag swop
13 Flag proceeding
14 Flag förgäves
15 Flag agrandamiento
16 Flag beklagelig
17 Flag quick grass
18 Flag long-lasting

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 899 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1022 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1670 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2983 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8977 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2657 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3251 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6173 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6983 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7564 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2556 - sekunder.

mobiltelefon