logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for stave:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engstave
normusikk [n]: noteplan [u]
spamusikk [n]: pentagrama [m]
swemusikk [n]: notplan [u]
Synonymer:
 1. [n]: staff, musical notation [gt]
 2. [n]: lag, slat [gt], spline [gt]
 3. [n]: rung, round, crosspiece [gt]
 4. [v]: equip [gt], fit [gt], fit out [gt], outfit [gt]
 5. [v]: stave in, burst [gt], split [gt], break open [gt]
Avledede ord:stave off, alexandre gustave eiffel, gustave courbet, gustave flaubert, stave in, stave wood
Anagram:vesta
Eksempel:
 1. The Fed is trying to stave off a run on the banks.
 2. You have to get more exercise in order to stave off senility.
 3. Kendo involves dueling between two people who are each equipped with a sword-like stave made of bamboo.
 4. General Andrews sent for more reinforcements to stave off the enemy troops.
Resultater funnet i norsk ordbok
norstave
enghøyt [v]: spell
skriveri [v]: spell
spahøyt [v]: deletrear
skriveri [v]: escribir, deletrear
swehøyt [v]: stava
Avledede ord:åttestavelses, bokstavering, bokstavelig, enstavelses-, enstavelsesord, flerstavelses, flerstavet ord, forstavelse, omkastning av bokstaver, små bokstaver, stave feil, stavelse, store bokstaver, trykkbokstaver, tostavelsesord, bokstavere, samstave, enstavelses, feilstave, flerstavelses-, i bokstavelig forstand, skrive med store bokstaver, stavekontroll, stavelses-, stavelsesgåte, stavemåte, trykke med store bokstaver, legge vandringsstaven ned
Eksempel:
 1. Jeg er født fabulerende og skrev så å si før jeg kunne stave.
 2. Såpass kan jeg fortell, at da jeg kom tilbake til den lille kaffeplantasjen som mannen min drev ved siden av sin katekistgjerning, kunne jeg stave meg igjennom de bibelske tekster, dessuten var jeg for alltid kvitt menneskefrykten som alltid hadde knuget meg, sier Nenilava, løfter hendene som til velsignelse og smiler sitt strålende smil.
 3. Først skriver hun et brev og påpeker den skjeve kjønnsfordelingen i utvalg og råd, og så presterer hun å stave ordførerens navn helt bort i staur og vegger.
 4. Reingjeteren har den dag idag vanskeligheter med å stave seg igjennom en avis ; han kan vanskelig nok uttrykke seg skriftlig og han har ikke kunnet måle seg med sine mindreårige barn når det gjelder regneferdighet.
 5. Sivilingeniørene HåkonOlav Strøm og Ola Stave beskikkes som underdirektører ved Statens teknologiske institutt fra den tid Industridepartementet bestemmer.
 6. Så snart barna kan stave, vil de lese riksmål i aviser og ukeblad, hvor de så bor i dette land.
 7. Det er nesten trist, sier Lynn Stave, - men vi må faktisk si nei til å ta imot flere varer.
 8. Nei, du kan jo spørre hvorfor jeg begynte med dette her, ler Lynn Stave.
 9. Sprognevnden tilrettelegger sproget for de dovne, som ikke har giddet å lære å stave ordentlig, hevder kritikerne.
 10. Vi har nok inspirert mange skaperglade i strøket, og vi får de nydeligste ting inn for salg, forteller Lynn Stave.
 11. Vi satser på håndlagede ting, og håper det går, forteller Jorunn Nowacki, og Lynn Stave som driver butikk og verkstedsutsalg i villaen på Kjelsås.
 12. 2155 løpere hadde meldt seg på på forhånd, men det blir alltid noe frafall - og Sigurd Stave var fornøyd med oppslutningen.
 13. Butikk hjemme er dessuten en fin måte å kombinere pass av barna med et yrke på, sier Lynn Stave.
 14. Derfor har vi blant annet begynt å avertere der hvor utlendinger kan komme over annonsene, forteller Jorunn Nowacki og Lynn Stave.
 15. Det er bare ett år siden Lynn Stave ofret sine to soverom, og åpnet butikk i huset på Kjelsås.
 16. Det var så vellykket at denne ordningen ifølge løpsleder Sigurd Stave kommer til å gjennomføres også i fremtiden og alle guder gleder seg...
 17. Fremmedord blir gjerne meningsløse når man forsøker å stave dem med kinesiske tegn.
 18. Må jeg stave re for rei eller ?
 19. Og hvem var med da minnesmerket over falne sjøfolk natten til 8. mai 1985 ble tilsvinet av nazister så nye at de ikke kunne stave navnet Hitler riktig ?
 20. Poesi står hennes hjerte nær, og forhåpentlig kan hun stave seg igjennom norske dikt ved hjelp av en ordbok når høstkveldene blir lange i den amerikanske hovedstaden.
Liknende ord:
engstage
engstake
engstale
engstare
engstarve
engstate
norstake
Dine siste søk:
 1. stave


Stave ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) stave
Gerundio: stavende
Partisipp: stavet
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  staver
 • du
  staver
 • han
  staver
 • vi
  staver
 • dere
  staver
 • de
  staver
8. Presens perfektum
 • jeg
  har stavet
 • du
  har stavet
 • han
  har stavet
 • vi
  har stavet
 • dere
  har stavet
 • de
  har stavet
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  stavet
 • du
  stavet
 • han
  stavet
 • vi
  stavet
 • dere
  stavet
 • de
  stavet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde stavet
 • du
  hadde stavet
 • han
  hadde stavet
 • vi
  hadde stavet
 • dere
  hadde stavet
 • de
  hadde stavet
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal stave
 • du
  vil/skal stave
 • han
  vil/skal stave
 • vi
  vil/skal stave
 • dere
  vil/skal stave
 • de
  vil/skal stave
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha stavet
 • du
  vil/skal ha stavet
 • han
  vil/skal ha stavet
 • vi
  vil/skal ha stavet
 • dere
  vil/skal ha stavet
 • de
  vil/skal ha stavet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle stave
 • du
  ville/skulle stave
 • han
  ville/skulle stave
 • vi
  ville/skulle stave
 • dere
  ville/skulle stave
 • de
  ville/skulle stave
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha stavet
 • du
  ville/skulle ha stavet
 • han
  ville/skulle ha stavet
 • vi
  ville/skulle ha stavet
 • dere
  ville/skulle ha stavet
 • de
  ville/skulle ha stavet
Imperativ
bekreftende
 • du
  stav!
 • vi
  La oss stave!
 • dere
  stav!
Nektende
 • du
  ikke stav! (stav ikke)!
 • dere
  ikke stav! (stav ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag vältra över
2 Flag valuable things
3 Flag ventilate
4 Flag varado
5 Flag åttendedels engelsk mil
6 Flag emblem
7 Flag sibetolje
8 Flag luterano
9 Flag perforering
10 Flag forjar
11 Flag accountant
12 Flag mulkte
13 Flag slags
14 Flag tankbil
15 Flag salgbar
16 Flag deprimert
17 Flag impuestos indirectos
18 Flag upprätt

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1506 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2070 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3337 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9489 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3146 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3829 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6584 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7330 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7964 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1918 - sekunder.

mobiltelefon