logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for round:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
enground
norshape [a]: sirkulasjon, sirkelrund, rund
geometry [a]: rund, avrunnet
handel [n]: forretningsreise [u]
sport [n]: runde [u]
spashape [a]: circular, redondo
geometry [a]: redondo
handel [n]: viaje de negocios [m]
sport [n]: partida [f]
sweshape [a]: cirkulär, cirkelrund, rund
geometry [a]: rund, avrundad
handel [n]: affärsresa [u]
sport [n]: rond [u]
Synonymer:
 1. [adj]: circular, apple-shaped [st], ball-shaped [st], global [st], globose [st], globular [st], orbicular [st], spheric [st], spherical [st], barrel-shaped [st], bulblike [st], bulbous [st], bulb-shaped [st], capitate [st], coccoid [st], cumuliform [st], discoid [st], discoidal [st], disklike [st], disclike [st], disk-shaped [st], disc-shaped [st], goblet-shaped [st], moonlike [st], moon-round [st], nutlike [st], pancake-like [st], pear-shaped [st], pinwheel-shaped [st], ringlike [st], roundish [st], wheel-like [st], rounded [rt]
 2. [adj]: orotund, rotund, pear-shaped, full [st]
 3. [adj]: inexact [st]
 4. [n]: unit of ammunition, one shot, ammunition [gt], ammo [gt]
 5. [n]: cycle, rhythm, time interval [gt], interval [gt]
 6. [n]: beat, path [gt], route [gt], itinerary [gt]
 7. [n]: call [gt]
 8. [n]: round of golf, golf [gt], golf game [gt]
 9. [n]: daily round, habitude [gt]
 10. [n]: turn, bout, playing period [gt], period of play [gt], play [gt]
 11. [n]: path [gt], track [gt], course [gt]
 12. [n]: round of drinks, helping [gt], portion [gt], serving [gt]
 13. [n]: cut of beef [gt]
 14. [n]: troll, partsong [gt]
 15. [n]: applause [gt], hand clapping [gt], clapping [gt]
 16. [n]: rung, stave, crosspiece [gt]
 17. [n]: circle, rotating mechanism [gt]
 18. [v]: travel [gt], go [gt], move [gt], locomote [gt]
 19. [v]: round out, round off, shape [gt], form [gt]
 20. [v]: surround, environ, encircle, circle, ring, hold [gt], bear [gt], carry [gt], contain [gt]
 21. [v]: labialize, labialise, pronounce [gt], articulate [gt], enounce [gt], sound out [gt], enunciate [gt], say [gt]
 22. [v]: attack, assail, lash out, snipe, assault, knock [gt], criticize [gt], criticise [gt], pick apart [gt]
 23. [v]: polish, round off, polish up, brush up, perfect [gt], hone [gt]
 24. [v]: round off, round down, round out, change [gt], alter [gt], modify [gt]
 25. [v]: flesh out, fill out, gain [gt], put on [gt]
 26. [adv]: around
Antonymer:[adj]: square
Avledede ord:aground, air-to-ground, all-around, all-round, all-rounder, around, around the clock, around-the-clock, background, background information, background music, bandy around, bash around, battleground, below-ground, boss around, breeding ground, bring around, bring round, campground, clown around, come around, common ground, fairground, fairgrounds, fool around, foreground, gad around, get around to, get round, go around, goof around, ground, ground beef, ground cloth, ground floor, ground ivy, ground plan, ground rule, ground water, grounding, groundless, groundnut, grounds, groundsheet, groundwork, grub around, hand round, hang around, horse around, [Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. Her eyes become round in surprise.
 2. There is a bookstore just round the corner.
 3. Being able to revolve, it is merry-go-round.
 4. Okinawa has a fine climate all year round.
 5. Did you buy a round trip ticket?
 6. I bought a round-trip ticket.
 7. Whats the round-trip fare?
 8. They have much rain all the year round.
 9. It was the same all year round.
 10. A passenger fainted, but the stewardess brought him round.
 11. Love makes the world go round.
 12. Mont Blanc is covered with snow all the year round.
 13. How about another round?
 14. The man in charge of the merry-go-round decided to make sure everything was working properly.
 15. Theres enough food to go round.
 16. They filled them with straw to make them round and hard.
 17. Balls are round.
 18. Blake loved to walk in the country round London.
 19. They brought her round with brandy.
 20. It was a big upset when Hingis was eliminated in the first round.
Liknende ord:
engrotund
swerond
engroad
engrod
engrondo
engrood
engrotunda
Dine siste søk:
 1. round


Round ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) round
Gerundio: rounding
Partisipp: rounded
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  round
 • you
  round
 • he
  rounds
 • we
  round
 • you
  round
 • they
  round
8. Presens perfektum
 • i
  have rounded
 • you
  have rounded
 • he
  has rounded
 • we
  have rounded
 • you
  have rounded
 • they
  have rounded
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  rounded
 • you
  rounded
 • he
  rounded
 • we
  rounded
 • you
  rounded
 • they
  rounded
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had rounded
 • you
  had rounded
 • he
  had rounded
 • we
  had rounded
 • you
  had rounded
 • they
  had rounded
4a. Presens futurum
 • i
  will round
 • you
  will round
 • he
  will round
 • we
  will round
 • you
  will round
 • they
  will round
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have rounded
 • you
  will have rounded
 • he
  will have rounded
 • we
  will have rounded
 • you
  will have rounded
 • they
  will have rounded
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would round
 • you
  would round
 • he
  would round
 • we
  would round
 • you
  would round
 • they
  would round
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have rounded
 • you
  would have rounded
 • he
  would have rounded
 • we
  would have rounded
 • you
  would have rounded
 • they
  would have rounded
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  round
 • you
  round
 • he
  round
 • we
  round
 • you
  round
 • they
  round
13. Perfektum
 • i
  have rounded
 • you
  have rounded
 • he
  have rounded
 • we
  have rounded
 • you
  have rounded
 • they
  have rounded
past
 • i
  rounded
 • you
  rounded
 • he
  rounded
 • we
  rounded
 • you
  rounded
 • they
  rounded
plu
 • i
  had rounded
 • you
  had rounded
 • he
  had rounded
 • we
  had rounded
 • you
  had rounded
 • they
  had rounded
Imperativ
bekreftende
 • you
  round!
 • we
  Let's round!
 • you
  round!
Nektende
 • you
  don't round! (do not round)!
 • you
  don't round! (do not round)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag rabbinical
2 Flag underhandedness
3 Flag underhandedness
4 Flag opium
5 Flag cognición
6 Flag flyktig
7 Flag oförnuftig
8 Flag depurar
9 Flag eksem
10 Flag bakteriedödande medel
11 Flag economizar
12 Flag tala med dämpad röst
13 Flag alternado
14 Flag calle transversal
15 Flag deflation
16 Flag teknisk avansert
17 Flag gråhåret
18 Flag hast

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1411 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1542 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2089 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3351 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9512 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3155 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3849 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6603 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7339 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7978 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2124 - sekunder.

mobiltelefon