logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for stop:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engstop
norallmenn [n]: pause [u], halt [u]
public transportation [n]: holdeplass [u]
aviation [n]: mellomlanding [u]
lingvistikk [n]: klusil [u]
hole [v]: tuppe til, stappe igjen, fylle igjen
prevention [v]: hindre
agreement [v]: løpe ut, opphøre å gjelde, forfalle
activity [v]: opphøre med, slutte, opphøre, slutte med noe, stappe, avslutte, avbryte
automobiles [v]: bli
person [v]: stappe, bli, holde opp, gjøre halt
interjeksjon [o]: halt, stopp
spaallmenn [n]: parada [f]
public transportation [n]: parada [f], parada de autobús [f]
aviation [n]: escala [f]
lingvistikk [n]: oclusión [f], explosiva [f]
hole [v]: tapar, taponar
prevention [v]: impedir
agreement [v]: expirar, terminar, concluir
activity [v]: cesar, suspender, dejar de, dejar, detener, terminar, acabar
automobiles [v]: pararse
person [v]: detener, parar, pararse, hacer alto
interjeksjon [o]: alto
sweallmenn [n]: paus [u], halt [u]
public transportation [n]: hållplats [u]
aviation [n]: mellanlandning [u]
lingvistikk [n]: klusil [u]
hole [v]: täppa till, stoppa igen, fylla igen
prevention [v]: hindra
agreement [v]: löpa ut, upphöra att gälla, förfalla
activity [v]: upphöra med, sluta, upphöra, sluta upp med, stoppa, avsluta, avbryta
automobiles [v]: stanna
person [v]: stoppa, stanna, hejda, göra halt
interjeksjon [o]: halt, stopp
Synonymer:
 1. [n]: halt, ending [gt], conclusion [gt], finish [gt]
 2. [n]: stoppage, act [gt], human action [gt], human activity [gt]
 3. [n]: stopover, layover, stay [gt]
 4. [n]: arrest, check, halt, hitch, stay, stoppage, inaction [gt], inactivity [gt], inactiveness [gt]
 5. [n]: topographic point [gt], place [gt], spot [gt]
 6. [n]: stop consonant, occlusive, plosive consonant, plosive speech sound, plosive, obstruent [gt]
 7. [n]: period, point, full stop, full point, punctuation [gt], punctuation mark [gt]
 8. [n]: knob [gt]
 9. [n]: diaphragm, mechanical device [gt]
 10. [n]: catch, restraint [gt], constraint [gt]
 11. [n]: blockage, block, closure, occlusion, stoppage, obstruction [gt], obstructor [gt], obstructer [gt], impediment [gt], impedimenta [gt]
 12. [v]: halt
 13. [v]: discontinue, cease, give up, quit, lay off
 14. [v]: halt, block, kibosh, prevent [gt], forestall [gt], foreclose [gt], preclude [gt], forbid [gt]
 15. [v]: stop over, interrupt [gt], disrupt [gt], break up [gt], cut off [gt]
 16. [v]: break, break off, discontinue, end [gt], terminate [gt]
 17. [v]: check, turn back, arrest, contain, hold back, defend [gt]
 18. [v]: intercept, catch [gt], grab [gt], take hold of [gt]
 19. [v]: end, finish, terminate, cease
 20. [v]: barricade, block, blockade, block off, block up, bar, obstruct [gt], obturate [gt], impede [gt], occlude [gt], jam [gt], block [gt], close up [gt]
 21. [v]: hold on, interrupt [gt], break [gt]
Antonymer:
 1. [n]: continuant consonant
 2. [v]: start
 3. [v]: continue
 4. [v]: start
 5. [v]: begin
Avledede ord:bus stop, come to a stop, doorstop, double stopping, double-stop, full stop, glottal stop, nonstop, refueling stop, refuelling stop, road where stopping is prohibited, stop existing, stop functioning, stop gradually, stop over, stop short of, stop someone from, stop up, stopcock, stopgap, stopgap measure, stoplight, stop-off, stopover, stopped up, stopper, stopping, stopping up, stopwatch, truck stop, unstop, unstoppable, postoperative, rest stop, start-stop, stoppage, aristopak, aristophanes, backstop, blastoporal, blastopore, blastoporic, charles christopher parker, christoph willibald von gluck, christopher, christopher carson, christopher columbus, christopher fry, christopher isherwood, christopher marlowe, [Vis mindre / mer]
Anagram:post, spot, tops
Eksempel:
 1. If only wed stop trying to be happy we could have a pretty good time.
 2. I wish she would stop playing that stupid music.
 3. You should make an effort to stop smoking.
 4. First, you have to stop smoking.
 5. It is necessary for you to stop smoking.
 6. It is best that you stop smoking.
 7. There is a bus stop near by.
 8. I advise you to stop smoking.
 9. The express train does not stop between Shibuya and Naka-Meguro.
 10. There is a bus stop near our school.
 11. Only by prohibiting nuclear weapons altogether can we stop the arms race.
 12. Let us stop to think how much we depend upon atomic energy.
 13. Give me a break. If you have something to say, stop making faces and say it.
 14. Nothing will stop his going.
 15. Were the earth to stop revolving, what do you suppose would happen?
 16. Salt helps stop food from perishing.
 17. Please stop beating around the bush and come straight to the point.
 18. Britains currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound from going into free-fall.
 19. Lets stop off and see a movie.
 20. Not being watchful, the driver failed to stop in time.
Resultater funnet i spansk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

spastop
engallmenn [?]: stop
norallmenn [?]: stopp
sweallmenn [?]: sluta
Synonymer:alto, detención, parada, suspensión
Eksempel:
 1. No vio la señal de stop en la intersección y chocó contra un auto que venía.
 2. Tom no vio la señal de stop.
 3. Cuando Tom se paró ante una señal de stop, se le caló el motor.
Resultater funnet i svensk ordbok
Liknende ord:
engstep
norstep
swestep
engstab
engstag
engstamp
engstar
Dine siste søk:
 1. stop


Stop ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) stop
Gerundio: stopping
Partisipp: stopped
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  stop
 • you
  stop
 • he
  stops
 • we
  stop
 • you
  stop
 • they
  stop
8. Presens perfektum
 • i
  have stopped
 • you
  have stopped
 • he
  has stopped
 • we
  have stopped
 • you
  have stopped
 • they
  have stopped
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  stopped
 • you
  stopped
 • he
  stopped
 • we
  stopped
 • you
  stopped
 • they
  stopped
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had stopped
 • you
  had stopped
 • he
  had stopped
 • we
  had stopped
 • you
  had stopped
 • they
  had stopped
4a. Presens futurum
 • i
  will stop
 • you
  will stop
 • he
  will stop
 • we
  will stop
 • you
  will stop
 • they
  will stop
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have stopped
 • you
  will have stopped
 • he
  will have stopped
 • we
  will have stopped
 • you
  will have stopped
 • they
  will have stopped
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would stop
 • you
  would stop
 • he
  would stop
 • we
  would stop
 • you
  would stop
 • they
  would stop
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have stopped
 • you
  would have stopped
 • he
  would have stopped
 • we
  would have stopped
 • you
  would have stopped
 • they
  would have stopped
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  stop
 • you
  stop
 • he
  stop
 • we
  stop
 • you
  stop
 • they
  stop
13. Perfektum
 • i
  have stopped
 • you
  have stopped
 • he
  have stopped
 • we
  have stopped
 • you
  have stopped
 • they
  have stopped
past
 • i
  stopped
 • you
  stopped
 • he
  stopped
 • we
  stopped
 • you
  stopped
 • they
  stopped
plu
 • i
  had stopped
 • you
  had stopped
 • he
  had stopped
 • we
  had stopped
 • you
  had stopped
 • they
  had stopped
Imperativ
bekreftende
 • you
  stop!
 • we
  Let's stop!
 • you
  stop!
Nektende
 • you
  don't stop! (do not stop)!
 • you
  don't stop! (do not stop)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag yawn
2 Flag ersisk
3 Flag omtänksamhet
4 Flag blande seg i
5 Flag tripas
6 Flag fräsande
7 Flag mentar
8 Flag coagulating
9 Flag slite fra
10 Flag fengsling
11 Flag utlopp
12 Flag tenebroso
13 Flag servisavgift
14 Flag lovbrudd
15 Flag sobrino
16 Flag injurious
17 Flag rasren
18 Flag sløsing

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 131 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 283 0 2022-10-17 23:14:50
röja 931 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2114 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7324 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1885 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2471 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5392 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6212 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6703 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1906 - sekunder.

mobiltelefon