logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for tilsetting:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

nortilsetting
engallmenn [?]: appointment
spaallmenn [?]: nombramiento
sweallmenn [?]: utnämning
Synonymer:alderstillegg, anmerkning, auke, bilag, ekskurs, etterskrift, malus, pluss, pålegg, påslag, supplement, tilføyelse, tilgift, tillegg, tilskudd, tilvekst, vedlegg, økning
Eksempel:
 1. Det er en sentral målsetting for skolens personalpolitikk, dvs. rekruttering og tilsetting, at hovedtyngden av personalgruppen, kontorsjef, lærere og fast tilsatte forskere skal være bekjennende kristne.
 2. Arbeidsmiljøloven har idag en bestemmelse om at en arbeidstager som blir oppsagt som følge av arbeidsmangel, på visse vilkår har fortrinnsrett til ny tilsetting i samme virksomhet i inntil 1 år.
 3. Det pekes på at 55A er en unntaksbestemmelse, og det legges avgjørende vekt på det vern som hovedregelen skal gi arbeidssøkere om man skulle ville spørre dem om deres livssyn på grunnlag av en mer eller mindre vag eller situasjonsbetinget betydning av livssynet ved tilsetting i en stilling.
 4. Dette aromauttrekket er alkoholsterkere enn det ferdige produkt og justeres i de avsluttende prosesser ved tilsetting av sprit, vann og noen spesialiteter til de fastsatte 41,5 prosent.
 5. Hun kan fortelle at en stilling som vitenskapelig assistent ved Universitetet skal legges til det nye kvinnesenteret, og at Norges almenvitenskapelige forskningsråd har bevilget en treårs tilsetting av en forskningsveileder ved senteret.
 6. I de tilfeller lærerutdanningen består av en 3årig allmennlærerutdanning, må - iflg. de regler for tilsetting som foreligger - en årsenhet i vedkommende fag inngå i allmennlærerutdannelsen.
 7. I den senere tid er det også utviklet utstyr for tilsetting av natriumaluminat for å fjerne fosfor.
 8. I et brev til Likestillingsombudet medgir departementet at det efter disse reglene er klart at en som har vært tilsatt i deltidsstilling, vil stå svakere ved tilsetting og oppsigelse enn en som har hatt full stilling.
 9. Kirke og undervisningsdepartementet har godkjent NordHålogaland bispedømmeråds tilsetting av vikarprest Tor Halvard Stranda som kapellan ved Tromsø domkirke.
 10. Når det gjelder tilsetting i de ledige timene, vil det skje efter vanlige regler.
 11. Når f.eks. et professorat står ubesatt, i påvente av ny tilsetting, kan instituttet oftest regne med å få ca. 30 000 kroner halvåret til å dekke undervisningstimene med.
 12. Søkernes forhold til kristen tro bør kunne telle med i en samlet vurdering ved tilsetting blant søkere som er faglig kompetent til den aktuelle stilling.
 13. Tilsetting i betongtakstein kan også bli et stort marked.
 14. Vinbøndene i nord, der tilsetting av sukker har pågått i århundrer for å rette opp et kjøligere klima, nekter å legge om sine produksjonsmetoder, ikke minst fordi de har investert enorme summer i den innbringende vindyrkingen de siste årtier.
 15. Ved tilsetting av frostvæske oppnår man en mer likøraktig konsistens på vinen, slik at den ser eldre og finere ut.
 16. Det gir et langt bedre vurderingsgrunnlag enn manuelle målinger som ikke klarer å avspeile variasjonene, og det reelle behovet for tilsetting av kalk for å få surheten ned.
 17. Metoden innebærer varmebehandling av råstoffet og tilsetting av melkesyre.
 18. Opplysningene om at seks av 15 undersøkte ølsorter inneholder giften formaldehyd er spesielt oppsiktsvekkende i lys av den pågående miljøkampanjen for å få nedlagt forbud mot tilsetting av formaldehyd i rengjøringsmidler, kosmetikk og bygningsartikler.
Liknende ord:
nortilsetning
nortilretning
nortildekking
nortildeling
nortilsette
nortilslutning
nortilstelning
Dine siste søk:
 1. tilsettingSiste søk

# Land Term
1 Flag mästerdrag
2 Flag halsa
3 Flag condenable
4 Flag sereno
5 Flag trappist
6 Flag pressing
7 Flag blacklist
8 Flag spontaneousness
9 Flag pita
10 Flag hemmelig informasjon
11 Flag treat
12 Flag sterk bølge
13 Flag prosjektmaker
14 Flag limpid
15 Flag once more
16 Flag diskvatten
17 Flag tredelad
18 Flag vakuumpump

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 131 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 283 0 2022-10-17 23:14:50
röja 931 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2114 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7324 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1885 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2471 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5392 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6212 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6703 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1738 - sekunder.

mobiltelefon