logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for veilede:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norveilede
engforetak [v]: direct, manage, conduct
spaforetak [v]: dirigir, administrar
sweforetak [v]: vägleda
Synonymer:administrere, anføre, angi, befale, befale over, bestyre, dirigere, drive, forestå, forvalte, fronte, føre, gå i spissen for, ha hånd om, kommandere, lede, leie, lose, oppdra, presidere, regissere, rettlede, styre, stå for, stå i spissen for
Eksempel:
 1. De første to uker vi kjører med ubetjente tilhengervogner vil en uniformert representant være ombord for å kunne veilede publikum i bruk av stemplingsautomater og dører.
 2. Jeg vil påstå at endel av de sammenlignende undersøkelser som er foretatt fra forskjellig hold, har vært mer egnet til å villede enn å veilede, sier Berit Klemetsen.
 3. Sykehus og helsepersonale sliter i jobben, og de må ha en unnskyldning for å veilede oss.
 4. Arbeidstilsynet vil fortsette å prioritere disse problemene høyt ved blant annet å informere og veilede.
 5. Bispemøtet skal også blant annet vurdere hvordan Kirken skal veilede folk om nyreligiøse bevegelser.
 6. Da Arve Johnsen merket at han ikke lenger hadde samme mulighet for å veilede statsråden underhånden frem til de riktige beslutninger, opphørte kontakten fra hans side.
 7. Denne gruppen skal også veilede andre forskere.
 8. Derfor må lærere i andre fag enn norsk kunne veilede elevene utfra de krav som stilles til god sprogbruk.
 9. Det er en svært utbredt oppfatning at menn, når de gjør husarbeide, må få gjøre tingene på sin måte, og at hun for all del ikke må veilede eller irettesette ham i noe som helst.
 10. Det er også meningen at det nyetablerte Norsk Idrettsmedisinsk Institutt skal veilede pasientgrupper om muligheten for å delta i en eller annen form for idrett eller mosjon.
 11. Det skal om kort tid utgis en informasjonsbrosjyre som skal veilede folk om sykdommen.
 12. Et viktig virkemiddel for Oslo Høyre er forenkling av saksbehandlingen, og Oslo Høyre foreslår samtidig at det opprettes et faglig råd som kan veilede de folkevalgte i spørsmål om rehabilitering eller nybygging.
 13. Finner pasientombudet at klagen ikke kan tas opp til behandling da det faller utenfor arbeidsområdet, skal man så vidt mulig veilede pasienten om annen klageadgang.
 14. Folk passer godt på sin fysiske helse, men er ikke alltid like flinke til å ta vare på sjelen sin, sier medarrangør av seminaret, helsesøster Elsbeth Mjelde, som med dette håper å ruste sine medsøstre til å veilede mennesker om livsstil og kriser.
 15. For å få en avbyråkratisert og raskere saksbehandling av byfornyelsessaker i kommunen, foreslås det opprettet et faglig råd som skal veilede de folkevalgte.
 16. Fylkesbibliotekene skal bl.a. sørge for å veilede folkebibliotekene og skolebibliotekene i faglige spørsmål.
 17. Her ville det ikke være snakk om å fjerne nynorsk, men om å veilede medarbeidere som gjør en dårlig jobb, uansett hvilken målform de måtte velge å benytte.
 18. Hva har Sosialdepartemetet gjort for å veilede kommunene ?
 19. I tillegg til å veilede publikum, utarbeider disse en rekke brosjyrer som dekker forskjellige informasjonsbehov, sier seksjonsleder Arne Krokan.
 20. Initiativet ble tatt av de store næringsorganisasjonene, og hensikten var både å få et organ som kunne veilede medlemmene i økonomiske spørsmål og å få i gang en mer effektiv innkreving av ubetalte regninger.
 21. Jeg er litt usikker på hvor snevert han egentlig ønsker at dette skal forstås, men jeg går ut fra at han innrømmer Kirken rett til å veilede mennesker i rent individualiestiske spørsmål.
 22. Krogs oppgave blir først og fremst å informere og veilede norske eksportører om gjeldende regler vedrørende eksport av høyteknologi.
 23. Likeså kan departementet tenke seg en ordning der de fem regionsykehusene får i oppgave å veilede de mindre sykehusene i sitt distrikt.
 24. Men det er dessuten bred enighet om at studenter og kandidater, uansett fagstudium, har bruk for å kunne veilede andre i stoff fra sitt fagområde.
 25. Men i konfirmasjonstiden har Kirken også ansvar for å veilede de unge i aktuelle spørsmål, gi dem hjelp til å foreta selvstendige moralske vurderinger og bygge opp etiske holdninger.
 26. Men vi kan aldri bestemme og diktere, bare veilede og gi gode råd.
 27. Min oppgave er å veilede, komme med forslag til løsninger og legge til rette for beplantning, sier hun.
 28. Møtet skal også blant annet vurdere hvordan Kirken skal veilede folk om nyreligiøse bevegelser.
 29. NOKRAIllrapporten forteller blant annet om samarbeidet mellom barneskole og folkebibliotek og minner om de felles mål : å få flest mulig barn til å bli gode lesere og å veilede dem til de gode barnebøkene.
 30. Overalt i verden hvor det er hoppbakker, dukker han opp før og efter internasjonale oppgjør for å veilede arrangørene og efterse at de internasjonale reglementer blir fulgt.
Liknende ord:
engveiled
norveileder
engveined
norveide
norveiende
norveiside
engveil
Dine siste søk:
 1. veilede


Veilede ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) veilede
Gerundio: veiledende
Partisipp: veiledet
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  veileder
 • du
  veileder
 • han
  veileder
 • vi
  veileder
 • dere
  veileder
 • de
  veileder
8. Presens perfektum
 • jeg
  har veiledet
 • du
  har veiledet
 • han
  har veiledet
 • vi
  har veiledet
 • dere
  har veiledet
 • de
  har veiledet
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  veiledet
 • du
  veiledet
 • han
  veiledet
 • vi
  veiledet
 • dere
  veiledet
 • de
  veiledet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde veiledet
 • du
  hadde veiledet
 • han
  hadde veiledet
 • vi
  hadde veiledet
 • dere
  hadde veiledet
 • de
  hadde veiledet
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal veilede
 • du
  vil/skal veilede
 • han
  vil/skal veilede
 • vi
  vil/skal veilede
 • dere
  vil/skal veilede
 • de
  vil/skal veilede
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha veiledet
 • du
  vil/skal ha veiledet
 • han
  vil/skal ha veiledet
 • vi
  vil/skal ha veiledet
 • dere
  vil/skal ha veiledet
 • de
  vil/skal ha veiledet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle veilede
 • du
  ville/skulle veilede
 • han
  ville/skulle veilede
 • vi
  ville/skulle veilede
 • dere
  ville/skulle veilede
 • de
  ville/skulle veilede
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha veiledet
 • du
  ville/skulle ha veiledet
 • han
  ville/skulle ha veiledet
 • vi
  ville/skulle ha veiledet
 • dere
  ville/skulle ha veiledet
 • de
  ville/skulle ha veiledet
Imperativ
bekreftende
 • du
  veiled!
 • vi
  La oss veilede!
 • dere
  veiled!
Nektende
 • du
  ikke veiled! (veiled ikke)!
 • dere
  ikke veiled! (veiled ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag monotonous
2 Flag podón
3 Flag boms
4 Flag vignett
5 Flag pear-tree
6 Flag fullgod
7 Flag vitiation
8 Flag sjabert
9 Flag betäcka
10 Flag stake
11 Flag nedentil
12 Flag jeger
13 Flag fondle
14 Flag inducera
15 Flag hjernehinnebetennelse
16 Flag planlegge
17 Flag pralin
18 Flag debate

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2057 - sekunder.

mobiltelefon