logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for drive:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engdrive
norautomobiles [n]: ferd [u]
compulsion [n]: begjær [n], behov [n], nød [u], drift [u]
driveway [n]: oppfartsvei [u], innfart [u]
mechanical [v]: drive, drive fram
vehicles [v]: kjøre, kjøre bil
konstruksjon [v]: slå ned, drive ned
spaautomobiles [n]: viaje [m], paseo [m]
compulsion [n]: apremio [m], coacción [f], obligación [f]
driveway [n]: camino de entrada [m], entrada [f]
mechanical [v]: accionar, impulsar
vehicles [v]: conducir, manejar [Lat. Amer.], conducir un coche, manejar un automóvil [Lat. Amer.]
konstruksjon [v]: hincar
sweautomobiles [n]: färd [u]
compulsion [n]: begär [n], behov [n], nöd [u], drift [u]
driveway [n]: uppfartsväg [u], infart [u]
mechanical [v]: driva, driva fram
vehicles [v]: köra, köra bil
konstruksjon [v]: slå ned, driva ned
Synonymer:
 1. [n]: thrust, driving force, propulsion [gt], actuation [gt]
 2. [n]: mechanism [gt]
 3. [n]: campaign, cause, crusade, movement, effort, venture [gt]
 4. [n]: driveway, private road, road [gt], route [gt]
 5. [n]: trait [gt]
 6. [n]: driving, golf stroke [gt], golf shot [gt], swing [gt]
 7. [n]: transportation [gt], transfer [gt], transferral [gt], conveyance [gt]
 8. [n]: ride, journey [gt], journeying [gt]
 9. [n]: physiological state [gt], physiological condition [gt]
 10. [n]: device [gt]
 11. [n]: parkway, road [gt], route [gt]
 12. [n]: return [gt]
 13. [v]: operate [gt], control [gt]
 14. [v]: motor, travel [gt], go [gt], move [gt], locomote [gt]
 15. [v]: move [gt], displace [gt], drive out [rt], drive out [rt], drive off [rt], drive away [rt]
 16. [v]: force, ram, thrust [gt], ram down [rt], drive in [rt]
 17. [v]: coerce [gt], hale [gt], squeeze [gt], pressure [gt], force [gt]
 18. [v]: repel, repulse, force back, push back, beat back, push [gt], force [gt]
 19. [v]: make [gt]
 20. [v]: propel [gt], impel [gt]
 21. [v]: throw [gt]
 22. [v]: tug, labor, labour, push, fight [gt], struggle [gt], push on [rt]
 23. [v]: get, aim, mean [gt], intend [gt]
 24. [v]: ride
 25. [v]: work [gt], do work [gt]
 26. [v]: drive [gt], travel [gt], go [gt], move [gt], locomote [gt]
 27. [v]: push [gt], force [gt]
 28. [v]: take, traverse [gt], track [gt], cover [gt], cross [gt], pass over [gt], get over [gt], get across [gt], cut through [gt], cut across [gt]
 29. [v]: hit [gt]
 30. [v]: hit [gt]
 31. [v]: excavate [gt], dig [gt], hollow [gt]
 32. [v]: power [gt]
 33. [v]: hunt [gt], run [gt], hunt down [gt], track down [gt]
 34. [v]: hunt [gt], run [gt], hunt down [gt], track down [gt]
Antonymer:[v]: attract
Avledede ord:be driven to extremes, cabdriver, codriver, disk drive, drive a car, drive at, drive at a headlong pace, drive at a tearing pace, drive at breakneck speed, drive at full tilt, drive away, drive back, drive back and forth, drive bonkers, drive down, drive in, drive into a corner, drive nuts, drive off, drive on, drive out, drive out an evil spirit, drive someone bananas, drive someone crazy, drive someone nuts, drive through, drive to, drive too fast, drive up, drive wild, drive-in, drive-in cinema, drivel, driver, driver's license, driveway, four-wheel drive, front-wheel drive, go for a drive, hit-and-run driver, overdrive, pile driver, race driver, racecar driver, rear-wheel drive, screw driver, screwdriver, slave driver, streetcar driver, student driver, [Vis mindre / mer]
Anagram:diver, verdi
Eksempel:
 1. What... you still dont know how to drive?
 2. Jimmy tried to cajole his parents into letting him drive across the country with his friends.
 3. You had better not drive a car.
 4. Can you drive a car?
 5. Now that you have passed your test, you can drive on your own.
 6. How long did it take you to drive from here to Tokyo?
 7. You will able to drive a car in a few days.
 8. Ill teach you how to drive a car.
 9. Ill drive you to the airport.
 10. The bridge is safe; you can drive across.
 11. Why dont we drive out to the country for a change of pace?
 12. It is foolish of you to build a castle in the air while forgetting to drive in pilings for its foundation.
 13. Activists are stepping up their protest drive.
 14. Save it on the external hard drive.
 15. Lets drive as far as the sea.
 16. Well go for a drive next Sunday.
 17. Ill drive you home.
 18. Shall I drive you home?
 19. It is no inconvenience to drive you home.
 20. She managed to learn to drive a car.
Resultater funnet i norsk ordbok
nordrive
engmekanisk [v]: drive, propel
vann [v]: drift, float, be carried along
foretak [v]: operate, manage, run
person [v]: incite, stir up, stir [informal], instigate
tvinge [v]: compel, force, oblige, coerce, press, constrain, pressure
spamekanisk [v]: accionar, impulsar
vann [v]: ir a la deriva, flotar
foretak [v]: dirigir
person [v]: incitar, instigar, agitar
tvinge [v]: imponer, constreñir, obligar, forzar, compeler
swemekanisk [v]: driva
Synonymer:administrere, anføre, angi, befale, befale over, bestyre, dirigere, forestå, forvalte, fronte, føre, gå i spissen for, ha hånd om, kommandere, lede, leie, lose, oppdra, presidere, regissere, rettlede, styre, stå for, stå i spissen for, veilede
Avledede ord:bedrive, bedrive handel, bedrive utukt, bedrive propaganda, dagdriver, drive bort, drive fram, drive i høyden, drive sammen, drive inn, drive vekk, drive ap med, drive ned, drive nedover, drive ulovlig handel med, drive rundt, drive, drive på flukt, drive til, drive tilbake, drive opp, drive ut det onde, drivende, drives ut, drive-in, fordrive, fordrive tiden, fremdrivende, gå og drive, gjendrivelse, inndrive, inndrive skatter, kreaturdriver, muldyrdriver, uinndrivelig, overdrive, overdriven sparsom, drive, slavedriver, urindrivende, utdrivende, gjendrive, oppdrive, underdrive, djevleutdrivelse, djevleutdriver, drive dank, drive in kino, drive praksis, drive ulovlig jakt, [Vis mindre / mer]
Anagram:verdi
Wiki:Drive er et countryalbum (studioalbum) av Alan Jackson utgitt på Arista Nashville 15. januar i 2002. Albumet fulgt opp When Somebody Loves You fra 2000.
Eksempel:
 1. Av samtlige spurte lærere svarte 97 prosent at det var små muligheter til å drive slik undervisning.
 2. Biologisk sett lar det seg godt gjøre å drive en skog på Bygdøy som fullt ut kan tilfredsstille publikums krav.
 3. Den indre Sjømannsmisjon ønsker å drive oppsøkende virksomhet og å skape gode velferdsmiljøer, men det fins ikke folk til det.
 4. Denne nyliberale gjengen vil drive oss bort fra tradisjonell svensk utenrikspolitikk og fra den trygghet som den innebærer, sa Palme.
 5. Dersom Statoil, Hydro og Saga kunne finne en felles plattform f.eks. gjennom et felles selskap med formål å drive virksomhet utenfor Norge - ville dette selskapet økonomisk og kompetansemessig i større grad enn selskapene enkeltvis kunne konkurrere med oljeselskapene på det internasjonale oljemarkedet, heter det blant annet i stortingsmeldingen.
 6. Det ble for mye å drive med to idretter, og derfor valgte jeg håndballen.
 7. Det politiske samarbeidet og fordeling av regjeringstaburetter i en eventuell ny regjering Gro - som Venstre er så opptatt av - er av teoretisk interesse sålenge Ap og V lar tingene drive.
 8. Du kan ikke drive politikk som yrke og fortsatt være en ærlig mann.
 9. En antar at det neppe vil være mulig for mange å drive privat praksis på dette grunnlag.
 10. Er det mulig, med de midler skolen rår over idag, å drive individualisert undervisning ?
 11. Exempted Companies er selskaper, registrert på Bermuda, som ikke har lov til å drive virksomhet innenfor Bermuda, kun i utlandet.
 12. Første ledd utelukker ikke at lege, fysioterapeut eller jordmor kan drive privat praksis uten avtale med kommunen.
 13. Han var svært rik, og derfor både misunt og baktalt.Han hadde valgt en lukrativ gesjeft,men var iferd med å betale en høy pris for å drive den.Kjempet han med både isolasjonsfølelse og indre splittelse ?
 14. I sin iver etter å arbeide for egne interesser må ikke bøndene glemme at det også finnes andre med interesser i et bygdeNorge som kan være vanskelig å drive.
 15. Inntil for vel et år siden var det et velferdssenter i Stavanger, men det måtte nedlegges fordi man ikke fant folk til å drive stedet.
 16. Komiteens medlem Holøs vil ikke drive spill med kort / svarteper må være sterkeste sort.
 17. Kongens matroser, militære og vektere kunne dessuten drive som frimestere som før, selv om de ikke oppfylte noen av lovens betingelser.
 18. La meg få dra vidre til Falaise, brølte Patton i telefonen til hovedkvarteret, så skal vi drive britene ut i sjøen igjen til et nytt Dunkerque.
 19. Man sikrer ikke borgerlig valgseier ved å drive politikk på bekostning av samarbeidspartiene, sier PerKristian Foss.
 20. Når bøndenes organisasjoner sier at en slik konklusjon vil svekke både interessen for å drive jordbruk og mulighetene for å opprettholde inntektene på det nivå Stortinget har bestemt, tror vi de er på ville veier.
 21. Og han hadde drive skolen sin i fleire år før han kjende seg sterk nok i det kristelege til å tale til skulegutane sine om religionen.
 22. Regjeringen forsøker å fortelle at det skal bli mulig å fortsette som privatpraktiserende lege eller fysioterapeut, men i forslaget til lovtekst fremgår det klart at det ikke vil bli mulig i fremtiden å drive noe som engang minner om fri yrkesutøvelse.
 23. Sissel LangeNielsen var blant dem som reagerte på denne formen for ironi, og spurte blant annet Hvor lenge skal vi drive og spytte på våre egne her i Norge ?
 24. Slik er det å drive regjeringssamarbeid med et Høyre som desperat forsøker å komme på offensiven igjen.
 25. Special Boat Squadron har som oppgave å drive oppklaring, fjerning av undervannsminer slik at amfibiestyrkene kan settes i land, efterretning mot fiendtlige stillinger og ellers sabotasjeraids.
 26. Steffen er den første bokseren jeg har engasjert meg i, ganske enkelt fordi han er den første tungvekteren jeg har kommet over som har talent til å drive det langt.
 27. Så har dere sagt at dere regner med at det blir ikke mange som kan drive med dette med den prisforskjellen som dere her har forutsatt.
 28. Søndagsskolestafetten 84, i tiden 17. august til 4. september, skal drive PR for søndagsskolen.
 29. Ta barna mere med på ting som du selv velger å drive med for din egen skyld.
 30. Vår ære og vår makt har hvite seil oss bragt, ikke ser seg råd til å drive mer effektiv opplæring og informasjon for å opprettholde kulturarven, burde være et tankekors for mang en politiker.
Liknende ord:
engdrivel
engdriver
engdrove
nordriv
nordriv-
swedriv
swedriv-
Dine siste søk:
 1. drive


Drive ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) drive
Gerundio: drivende
Partisipp: drevet
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  driver
 • du
  driver
 • han
  driver
 • vi
  driver
 • dere
  driver
 • de
  driver
8. Presens perfektum
 • jeg
  har drevet
 • du
  har drevet
 • han
  har drevet
 • vi
  har drevet
 • dere
  har drevet
 • de
  har drevet
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  drev
 • du
  drev
 • han
  drev
 • vi
  drev
 • dere
  drev
 • de
  drev
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde drevet
 • du
  hadde drevet
 • han
  hadde drevet
 • vi
  hadde drevet
 • dere
  hadde drevet
 • de
  hadde drevet
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal drive
 • du
  vil/skal drive
 • han
  vil/skal drive
 • vi
  vil/skal drive
 • dere
  vil/skal drive
 • de
  vil/skal drive
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha drevet
 • du
  vil/skal ha drevet
 • han
  vil/skal ha drevet
 • vi
  vil/skal ha drevet
 • dere
  vil/skal ha drevet
 • de
  vil/skal ha drevet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle drive
 • du
  ville/skulle drive
 • han
  ville/skulle drive
 • vi
  ville/skulle drive
 • dere
  ville/skulle drive
 • de
  ville/skulle drive
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha drevet
 • du
  ville/skulle ha drevet
 • han
  ville/skulle ha drevet
 • vi
  ville/skulle ha drevet
 • dere
  ville/skulle ha drevet
 • de
  ville/skulle ha drevet
Imperativ
bekreftende
 • du
  driv!
 • vi
  La oss drive!
 • dere
  driv!
Nektende
 • du
  ikke driv! (driv ikke)!
 • dere
  ikke driv! (driv ikke)!

Drive ble ogs gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) drive
Gerundio: driving
Partisipp: driven
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  drive
 • you
  drive
 • he
  drives
 • we
  drive
 • you
  drive
 • they
  drive
8. Presens perfektum
 • i
  have driven
 • you
  have driven
 • he
  has driven
 • we
  have driven
 • you
  have driven
 • they
  have driven
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  drove
 • you
  drove
 • he
  drove
 • we
  drove
 • you
  drove
 • they
  drove
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had driven
 • you
  had driven
 • he
  had driven
 • we
  had driven
 • you
  had driven
 • they
  had driven
4a. Presens futurum
 • i
  will drive
 • you
  will drive
 • he
  will drive
 • we
  will drive
 • you
  will drive
 • they
  will drive
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have driven
 • you
  will have driven
 • he
  will have driven
 • we
  will have driven
 • you
  will have driven
 • they
  will have driven
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would drive
 • you
  would drive
 • he
  would drive
 • we
  would drive
 • you
  would drive
 • they
  would drive
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have driven
 • you
  would have driven
 • he
  would have driven
 • we
  would have driven
 • you
  would have driven
 • they
  would have driven
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  drive
 • you
  drive
 • he
  drive
 • we
  drive
 • you
  drive
 • they
  drive
13. Perfektum
 • i
  have driven
 • you
  have driven
 • he
  have driven
 • we
  have driven
 • you
  have driven
 • they
  have driven
past
 • i
  drove
 • you
  drove
 • he
  drove
 • we
  drove
 • you
  drove
 • they
  drove
plu
 • i
  had driven
 • you
  had driven
 • he
  had driven
 • we
  had driven
 • you
  had driven
 • they
  had driven
Imperativ
bekreftende
 • you
  drive!
 • we
  Let's drive!
 • you
  drive!
Nektende
 • you
  don't drive! (do not drive)!
 • you
  don't drive! (do not drive)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag hazel
2 Flag pectina
3 Flag toe sine hender
4 Flag arriar
5 Flag borsta av
6 Flag sällan
7 Flag recogedor
8 Flag coolie
9 Flag crêpe
10 Flag chairmanship
11 Flag unmatched
12 Flag brospann
13 Flag racial
14 Flag bläck
15 Flag avkoppling
16 Flag epikureisk
17 Flag pat
18 Flag lymfa

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 403 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 555 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1198 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2451 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7926 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2176 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2766 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5696 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6512 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7018 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1823 - sekunder.

mobiltelefon