Engelsk-Norsk oversettelse av ikon

Oversettelse av ordet ikon fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ikon på norsk

ikon
data processingsubst. ikon [u]
  religionsubst. ikon [u]
Synonymer for ikon
Avledede ord av ikon
Anagram av ikon

 
 

Dine siste søk