Norsk-Engelsk oversettelse av smatre

Oversettelse av ordet smatre fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

smatre på engelsk

smatre
regnverb patter, pelt
  lydverb blare, blast
Anagram av smatre
Fler eksempler
1.Jon Heggedal har instruert og lagt meget omtanke i å få den 1. verdenskrig til å smatre tilforlatelig inn i vår søndagsstue, og Arnljot Eggen står for en frisk og muntlig oversettelse.
Liknende ord

 
 

smatre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) smatresmatrendesmatret
Indikativ
1. Presens
jegsmatrer
dusmatrer
hansmatrer
vismatrer
deresmatrer
desmatrer
8. Presens perfektum
jeghar smatret
duhar smatret
hanhar smatret
vihar smatret
derehar smatret
dehar smatret
2. Preteritum (Fortid)
jegsmatret
dusmatret
hansmatret
vismatret
deresmatret
desmatret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde smatret
duhadde smatret
hanhadde smatret
vihadde smatret
derehadde smatret
dehadde smatret
4a. Presens futurum
jegvil/skal smatre
duvil/skal smatre
hanvil/skal smatre
vivil/skal smatre
derevil/skal smatre
devil/skal smatre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha smatret
duvil/skal ha smatret
hanvil/skal ha smatret
vivil/skal ha smatret
derevil/skal ha smatret
devil/skal ha smatret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle smatre
duville/skulle smatre
hanville/skulle smatre
viville/skulle smatre
dereville/skulle smatre
deville/skulle smatre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha smatret
duville/skulle ha smatret
hanville/skulle ha smatret
viville/skulle ha smatret
dereville/skulle ha smatret
deville/skulle ha smatret
Imperativ
Bekreftende
dusmatr
viLa oss smatre
deresmatr
Nektende
duikke smatr! (smatr ikke)
dereikke smatr! (smatr ikke)
Dine siste søk