Norsk-Italiensk oversettelse av tildele

Oversettelse av ordet tildele fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tildele på italiensk

tildele
rettverb conferire a
  prisverb conferire, assegnare
  rettsvitenskapverb assegnare
  anviseverb assegnare, distribuire, ripartire
  skjenkeverb accordare, assegnare, conferire
Synonymer for tildele
Avledede ord av tildele
Anagram av tildele
Fler eksempler
1.Alle vil sikkert forstå at det på en måte føles noe beklemmende å skulle tildele Desmond Tutu Nobels fredspris med en hvit manns hender, sa Den Norske Nobelkomiteens formann, Egil Aarvik, i sin tale i Universitetets Aula.
2.Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) vil få retten til å tildele siviløkonomtitelen fra høsten av.
3.Det høres eiendommelig og lureriaktig ut at en institusjon som ikke har akademisk kompetanse og ikke tilbyr utdannelse, men kun en vurdering, skal tildele akademiske titler.
4.Hvordan kan en institusjon uten et faglig miljø og uten spesifisert faglig kompetanse tildele akademiske titler ?
5.Norske oljeselskapers prispolitikk på det norske marked bør være avgjørende når Regjeringen skal tildele nye oljeblokker i Nordsjøen.
6.Regjeringen er rausere både med skattelettelse og med å tildele penger til gode formål.
7.Aktivistene kan ifølge det etiopiere selv forteller, nekte å tildele goder, for eksempel stipendier, til personer som mangler den rette glød.
8.Dagbladspaltist og sosiolog Andreas Hompland fulgte opp med å tildele Flekkefjord norgesmesterskap i trivsel og nærmiljø.
9.De får tildele oppdrag til det selskap som har det rimeligste anbudet - selv om dette ikke kommer fra Nederland.
10.Derimot er det nødvendig å tildele frekvenser og fordele sendetid.
11.Det advares bl.a. mot å tildele konsesjoner som splitter borettslag når det gjelder det husstandsinterne kabelnett.
12.Det beviser Ski kommune, som nå vil tildele boliger med innskudd fra 5000 kroner for en treroms leilighet til 125 000 for de største fireroms leilighetene.
13.Det er britiske BPs norske datterselskap som skal tildele kontrakten.
14.Det er ikke forbrukeren som skal bestemme gjennom sin efterspørsel efter helsetjenester, men det er staten som skal tildele den enkelte helsetjenester basert på behov som ikke pasienten selv skal få lov til å definere, men som er definert av den offentlige administrasjon.
15.Det er satt av en reservekvote på 600 000 tonn som EFkommisjonen kan tildele spesielt hardt rammede områder eller bønder - og landene selv kan også legge seg opp slike reserver.
16.Det var opprinnelig ikke meningen å tildele mer enn 14 utvinningstillatelser i 8. konsesjonsrunde.
17.Dette sier rektor Bjarne A. Waaler ved Universitetet i Oslo i en kommentar til at det er opprettet en ny stiftelse," Oslo Polytekniske Universitet" (OPU) som skal tildele de akademiske titlene PhD, Master og Bachelor på basis av innsendte oppgaver innen fritt valgte emner.
18.Dette skulle han ha gjort ved å gi uriktige opplysninger om konkurrentene til de britiske myndigheter som hadde ansvaret for å tildele oppdraget.
19.Efter planen skulle den katolske Paulinerorden, som er ansvarlig for klosteret utenfor Czestochowa, under en seremoni lørdag kveld tildele Walesa titelen" æresbroder".
20.Elf Aquitaine planlegger i tillegg å tildele flere nye kontrakter på dykkersiden de nærmeste månedene, ifølge Helgesen.
21.Fabrikkens begrensede produksjonskapasitet gjør det nødvendig å tildele de ulike markeder kvoter.
22.Folkvord erkjenner at det er behov for en lokal samordning av helse og sosialtjenesten, men han går imot midlet til å nå målet nemlig å tildele bydelene de ressurser som er nødvendig for å overta ansvaret for tjenestene.
23.For dette er jeg blitt sterkt kritisert, særlig av Høyres formannskandidat, Erling Norvik, og av Aftenposten, som anbefalte mine partifeller i Regjeringen å tildele meg" gult kort".
24.For å oppnå dette kan man tildele reklameinnslagene faste tider for eksempel før og efter andre programinnslag.
25.Forutsatt Stortingets snarlige godkjennelse av Osebergplanene, er det ventet at Norsk Hydro omkring 1. juli vil tildele kontrakten, som ventes å få en verdi på grovt anslått en milliard kroner.
26.Hun beklaget at Senterpartiet hadde gitt opp kampen mot å etablere et fjerde norsk oljemiljø ved å gå med på å tildele Det Norske Oljeselskap en andel på Diamantblokken.
27.I begrunnelsen for å tildele Liv Ullmann denne Oscarmedaljen i humanitært arbeide, het det at hun har gitt hjelp og håp til millioner av barn i Afrika og Asia og andre steder i verden som reisende UNICEFambassadør.
28.I løpet av en måneds tid skal kommunen tildele boligene, i første omgang 168.
29.Jeg tror ingen tør tildele en med høyere status, f.eks. en embedsmann eller en annen med høyere utdannelse eller stor lønn, Kongens fortjenstmedalje i sølv.
30.Jeg vil også understreke at det kun er de godkjente institusjoner som har rett til å tildele titler i Norge, sier Waaler.
Liknende ord

 
 

tildele som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) tildeletildelendetildelt
Indikativ
1. Presens
jegtildeler
dutildeler
hantildeler
vitildeler
deretildeler
detildeler
8. Presens perfektum
jeghar tildelt
duhar tildelt
hanhar tildelt
vihar tildelt
derehar tildelt
dehar tildelt
2. Preteritum (Fortid)
jegtildelte
dutildelte
hantildelte
vitildelte
deretildelte
detildelte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde tildelt
duhadde tildelt
hanhadde tildelt
vihadde tildelt
derehadde tildelt
dehadde tildelt
4a. Presens futurum
jegvil/skal tildele
duvil/skal tildele
hanvil/skal tildele
vivil/skal tildele
derevil/skal tildele
devil/skal tildele
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha tildelt
duvil/skal ha tildelt
hanvil/skal ha tildelt
vivil/skal ha tildelt
derevil/skal ha tildelt
devil/skal ha tildelt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle tildele
duville/skulle tildele
hanville/skulle tildele
viville/skulle tildele
dereville/skulle tildele
deville/skulle tildele
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha tildelt
duville/skulle ha tildelt
hanville/skulle ha tildelt
viville/skulle ha tildelt
dereville/skulle ha tildelt
deville/skulle ha tildelt
Imperativ
Bekreftende
dutildel
viLa oss tildele
deretildel
Nektende
duikke tildel! (tildel ikke)
dereikke tildel! (tildel ikke)
Dine siste søk