Norsk-Svensk oversettelse av meieri

Oversettelse av ordet meieri fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

meieri på svensk

meieri
foretaksubst. mejeri
Liknende ord

 
 

Wiki
Et meieri foredler råmelk fra melkekyr, og i noen tilfeller også fra geit, hest og andre pattedyr, til konsummelk, ost og andre melkeprodukter. Meieriene produserer således en rekke ulike typer melk- og osteprodukter. De første meierilignende bedriftene i Norge ble gjerne kalt ysterier.

Fler eksempler
1.Kløfta Turn & Meieri" vekslet med" Bruderaspen I.L." og omvendt, mens" Hallinskrevet Ball & Hatt" vekslet med en tilskuer.
2.A / L Nordmøre og Romsdal Meieri er et av de distriktsmeierier som arbeider med planer som kan medføre nedleggelse av meierier.
3.At distriktsmeieriet blir for stort er en av grunnene til protestene, opplyser disponent Einar Fosse i Gjøvik Meieri.
4.Bestyrer Ola Simonsen på Årnes meieri forteller til Akershus Arbeiderblad at feilen trolig skyldes at noen liter vann ble stående igjen i anlegget efter en grundig rengjøring i forrige uke.
5.Både geitemelken og den ultrapasteuriserte melken produseres ved Sunnmøre Meieri i Ålesund.
6.Daglig leder Stein Schefte ved Nordmøre og Romsdal Meieri i Molde sier at planene først er klare ved utgangen av året.
7.De to andre er Hardanger Meieri i Øystese og Vossestrand Meieri på Voss, og tilsammen produserer de 250 tonn gamalost i året.
8.Det ble fremholdt at omsetningen var basert på at hvert enkelt meieri har sitt salgsområde, hvor de har monopol på salget av melk.
9.Det gjorde den også, da Lommedalen hadde eget meieri og Kirkeby fikk levert melk både morgen og kveld.
10.Efter å ha vært driftsassistent ved Meieribolaget i Oslo og avdelingssjef ved Trøndelag Melkesentral i Trondheim, ble han fra 1947 ansatt som bestyrer ved Levanger Meieri.
11.Elopak har undertegnet en avtale med det nasjonale landbruksselskapet i SaudiArabia om leveranser til et nytt meieri.
12.En bedriftsøkonomisk vurdering har ført til forslag om at Rindal meieri med sine 36 arbeidsplasser bør nedlegges.
13.Fineste Bordsmør i Spand paa 3 Kilo, fra Candidat Sandberg, Storhamar, Aas Landbrugsskole, Vangs Meieri & Ellinggaard Herregaard ankommer flere Gange ugentlig til Jensen & Co., Torvgaden 5 a.
14.Firmaet hadde en avtale om utkjøring av melk fra Kragerø meieri.
15.For det middelsstore Gjøvik Meieri beløper summen seg til drøyt 3,5 millioner kroner.
16.Foruten dette meieriet deltok ikke Lillehammer Meieri, Ringerike Meieri, Drammen Meieri, Fellesmeieriet og Østfoldmeieriet på orienteringsmøtet onsdag.
17.Geitemelken, som også produseres ved Sunnmøre Meieri, har en spesiell smak, men enkelte foretrekker den fremfor kumelk.
18.Han er formann i SørØsterdal Meieri, formann i Hedmark Bondelag og formann i Hedmark Landbruksselskap.
19.Jeg har sett at ett enkelt meieri har bevilget 400 000 kroner bare til nytt blandeutstyr for lettmelk.
20.Kragerø Kafe, Flekkefjord Meieri, Hommelvik Samvirkelag, Trønderfrukt og Oslo Nye Teater !
21.Kuene fortsetter å beite saftig gress og å være hovedleverandør til Kragerø meieri.
22.Kvinnene brukte pengene til å kjøpe seg noen kyr slik at de kunne starte et lite meieri og dermed bli istand til å komme seg opp på et moderat økonomisk plan.
23.Teaterverkstedet har nemlig rykket inn i Verdal gamle meieri og i disse dager innredes en fin intimscene i bygningen, som står klar ved månedsskiftet.
24.To av de største meieriene i Hedmark, SørØsterdal meieri på Elverum og Hedmarksmeieriet på Hamar har vedtatt å gå inn i det nye Østlandsmeieriet.
25.Verifikasjon av overholdelse av slike avtaler vil også by på problemer, da et hvilket som helst meieri vil kunne starte opp en produksjon av eksempelvis bakteriologiske våpen i en gitt situasjon.
26.Vi har fått en grønn programfolder i posten, og denne signaliserer interessante muligheter for fordypelse, i utviklingen av skogressurser i Norge, i arealplanlegging og kulturlandskap, i geologi og meieri, skogsfugl og fisk og utviklingshjelp innen landbruk.
27.februar åpner teaterloftet i det game Verdal Meieri.
28.man går ca. 100 m tilbake og tar sti til venstre merket Lommedalnes Meieri.
29.Bergen Bank overtar det private Hammerdal Meieri i Sve rige, melder Nationen.
30.Blant annet som meieri.
Dine siste søk