logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for affinitet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noraffinitet
enggeneral [?]: affinity
spageneral [?]: afinidad
swegeneral [?]: affinitet
Synonyms:deltakelse, fellesskap, finne tonen, forståelse, gjenklang, gjensidig åpenhet, harmoni, medfølelse, medlidenhet, samklang, sympati, tillit, tiltrekning, velvilje, vennlighet, vennskap, åndsfellesskap, åpenhet
Wiki:Affinitet, fra det latinske ordet affinitas (slektskap), er betegnelsen for tiltrekningskraften mellom kjemiske emner, som gjør at disse reagerer med hverandre, det vil si at de lager kjemiske forbindelser. Affinitet er et gammelt begrep som har vært brukt i naturvitenskapen siden 1600-talet. I moderne sammenheng bruker man ofte begrep som indre energi, entalpi, entropi eller Gibbs frie energi i stedet.
Example:
  1. Den har størst affinitet for motetanker, disse skifter raskest parti - den ene dag går de inn for terrorbalansen og fjorten dager efterpå er de totalpasifister.
  2. Hvis det var noen mulighet for at denne Chrysties avstamning kunne føres tilbake til den keltisktalende del av Skottland, hvor Stuartenes tilhørere mest hørte hjemme, så kunne man dra seg til minne den unge poet Henrik Wergelands besynderlige affinitet til Ossiandiktningen og en bestemt eiendommelighet ved hans blindt ynglende fantasi, dens tendens mot det umåtelige og proporsjonsløse, som kanskje kunne røbe slektskap med fantasien bak en keltisk sagnverden slik som den er funnet på de britiske øyer.
  3. Når vi ikke møter Beuysbilder på Doblougs utstilling i Kunstnernes Hus, skyldes det for det første at sistnevnte er maler, mens læreren har vært opptatt av å uttrykke seg visuelt gjennom materialkontrast og gjenstander med miljømessig affinitet og symbolverdi.
  4. For Senterpartiet selv vil det antagelig være et større tankekors at Carl I. Hagens parti synes å ha større affinitet hos velgerne.
  5. Matematikk og lyrikk har affinitet til hverandre.
Similar words:
engaffinity
engaffiliate
engaffiliated
engaffected
engaffidavit
engaffirmed
engafflict
Your last searches:
  1. affinitetLast searches

# NAL Term
1 Flag mors farbror
2 Flag sheathe
3 Flag sometido
4 Flag prosjektering
5 Flag falsa alarma
6 Flag omedelbar
7 Flag intrigue
8 Flag vedergällande
9 Flag shirt
10 Flag loska
11 Flag de fleste
12 Flag gjeninnsatt
13 Flag tid
14 Flag boar
15 Flag habituated
16 Flag quemadura del sol
17 Flag ubetvingelig
18 Flag weigh out

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1972 - seconds.

mobiltelefon