logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for medfølelse:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normedfølelse
engfeelings [n]: sympathies
spafeelings [n]: condolencia [f]
swefeelings [n]: medkänsla
Synonyms:
 1. affinitet, deltakelse, fellesskap, finne tonen, forståelse, gjenklang, gjensidig åpenhet, harmoni, medlidenhet, samklang, sympati, tillit, tiltrekning, velvilje, vennlighet, vennskap, åndsfellesskap, åpenhet
 2. empati, enhet, enighet, gjensidig forståelse, godvilje, kjærlighet, nestekjærlighet, overensstemmelse, samhold, samhørighet, samspill, solidaritet
Derived terms:ha medfølelse for, ha medfølelse
Anagrams:med følelse
Example:
 1. Medfølelse er kanskje et ord som kan dekke.
 2. Noen tilsvarende medfølelse for opposisjonen ble aldri ytret fra det hold gjennom Arbeiderpartiets lange regjeringsperioder, da sperrefrister ble nøye overholdt.
 3. Alle butikker og offentlige kontorer i kommunen var stengt for å gi alle anledning til å si de avdøde et siste farvel og vise de efterlatte sin medfølelse.
 4. Alle skriver han om med varme og kjærlighet og medfølelse.
 5. Benkow gir et tillitvekkende inntrykk, ikke minst hos de litt eldre årganger som gjerne har et ekstra behov for medfølelse og trygghet i hverdagen.
 6. Den norske regjering vil uttrykke sin dype medfølelse med det indiske folk og Indira Gandhis efterlatte.
 7. Den unge overlegen utstråler energi, varme og medfølelse med sine pasienter, som hun karakteriserer som meget sterke og modige mennesker.
 8. Denne var så komplisert at også folk som ser seg om i vrede på sin egen skoletid, fikk medfølelse for lærerne.
 9. Derefter var alt hygge og medfølelse fra hans side igjen.
 10. Det er da også så å si det eneste område hvor vi har køer, og hvor forbrukeren står syk og ydmyk med luen i hånden og appellerer til helseforvalternes medfølelse.
 11. Det er ikke min mening å benekte at Koritzinskys lærebok også trekker frem høyverdige mål, som ønsket om likestilling for kvinner, eller om medfølelse med utviklingsland.
 12. Eller er han en smule for eftergivende der, fremviser litt for meget medfølelse og storsinn.
 13. Er dere virkelig så fattige på medfølelse og innlevelse at dere vil la dette skje ?
 14. For første gang møter han virkelig medfølelse.
 15. Han gir uttrykk for medfølelse med Treholts nærmeste familie og pårørende.
 16. Han kom det avmektige, nødstedte moderne menneske imøte med et spiritualistisk verdensbilde, og påviste i dette perspektiv den profesjonelle elitekunstens evne til å gi oss opplevelse, og dermed nære vår livsbejaelse, vår innlevelse og medfølelse, vår fantasi og handlekraft.
 17. Her er det hverken snakk om medfølelse eller hjelpsomhet, men om respekt, noe som nok en gang beviser at uttrykket solidaritet egentlig er udefinerbart.
 18. Her er en grunnleggende medfølelse og et samspill, en balanse mellom dvelende ro, og akrobatisk fyrverkeri som i sum er en av de absolutt morsomste og mest følte forestillinger jeg kan huske å ha sett.
 19. Hermetikkindustrien har min dypeste medfølelse, jeg husker da godt den gangen vi fikk en 5krones sardinboks for 25 øre i min hjemby.
 20. Hun hadde pådratt seg lungebetennelse og dermed akademiets medfølelse.
 21. Høytideligheten åpnet med at kong Olav, kronprins Harald, kronprinsesse Sonja, prinsesse Astrid, fru Ferner, og Johan Martin Ferner uttrykte sin medfølelse overfor Randi Bratteli og hennes nærmeste.
 22. Idag går våre tanker og vår medfølelse først og fremst til hans kone og to barn.
 23. Kalle Øby gir oss skikkelsen med varme, ironi og medfølelse.
 24. Man har lett for å prise forskjellige sivilisasjoners etiske engasjement ved begreper som etablerer rosverdige hensyn som godhet, medfølelse med andre osv., men glemmer å spørre efter hvem det kreves tatt hensyn til.
 25. Medfølelse og innsiktsfullhet i menneskesinnet preger alt hun skapte.
 26. Men forskerne synes å være enige om at utstrakt seing av slike filmer kan føre dels til avstumpethet og mindre evne til medfølelse og solidaritet, dels til mønsterdannelse, slik at man selv lettere griper til vold.
 27. Men større medfølelse har de krav på som får sin skjebne knyttet til avgjørelser, som skal fattes i komiterom og i plenum i de lyse dager og, ikke minst, de lyse netter frem til sommeren.
 28. Noen sterk medfølelse med Oslokjøpmennene og deres tapende marked har ikke Leif Tangen i Lillestrøm når flisbyen nå i løpet av et par års tid mer enn fordobler sitt forretningsareal.
 29. Nå er det ikke bare medfølelse for ryggsmertene til hver enkelt av oss som ligger bak kampanjen.
 30. Og så har de lagt ansiktet i de riktige, litt bedrøvede folder for å vise at de har tenkt på ham og hatt medfølelse med ham.
Similar words:
normed følelse
normedfølende
normeddelelse
normedfølsom
normedføre
normed belte
normed fornøyelse
Your last searches:
 1. medfølelseLast searches

# NAL Term
1 Flag øre-
2 Flag azúcar molido
3 Flag catch
4 Flag indian
5 Flag teater
6 Flag separador
7 Flag prester
8 Flag cañada
9 Flag kratt
10 Flag analkanal
11 Flag oklart
12 Flag hopdiktning
13 Flag azúcar molido
14 Flag profession
15 Flag uppslagsverk
16 Flag escarda
17 Flag hacer un rodeo
18 Flag alcoholizado

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1621 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1724 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2317 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3544 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9731 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3273 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 4108 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6800 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7488 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8179 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1685 - seconds.

mobiltelefon