logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for bebodd:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norbebodd
enggeneral [?]: inhabited
spageneral [?]: habitado
swegeneral [?]: bebodda
Example:
 1. Hvis Europa var istand til å sende opp en bebodd romstasjon som gjorde det mulig å observere, melde fra om og dermed avverge en eventuell trusel, ville det ta et stort skritt i retning av sitt eget forsvar, sa Mitterrand.
 2. Bare et par hundre av øyene er bebodd.
 3. Barna ved skolen har fredet bjerken og byggverket, som stadig er bebodd av en stor skjærefamilie.
 4. Bromma ligger i et tett bebodd område, Fornebu i vårt lands tettest bebodde område.
 5. Brukes fritidshuset bare i helgene, kan den heller ikke ansees som bebodd hele uken, er juristens oppfatning av bestemmelsene.
 6. Bruket er bare delvis bebodd, og det fantes hverken mennesker eller dyr på stedet.
 7. De gamle arbeiderboligene, som er bebodd, er under restaurering.
 8. De hadde også handlet i strid med straffeprosessloven ved å forsøke å tiltvinge seg adgang til Stolmarkgaten, som var bebodd av punkere, uten å ha de nødvendige formaliteter i orden.
 9. De lysende byene vil vise eventuelle fremmede fra andre planeter at Jorden er bebodd, sa Savitskaja.
 10. Den viktigste smittekilden for fuglelopper nå er fuglereir som var bebodd ifjor.
 11. Det er imidlertid på det rene at den begynte i en fløybygning som ikke var bebodd.
 12. Det var den gangen jeg håpet at Sjømannsskolen var en gammel borg som var bebodd av riddere.
 13. Dette er blitt en fantasifull røverhistorie fra en planet hjemsøkt av pest og bebodd av monstere og merkelige vesener en gang efter år 2100.
 14. En sentral oppgave er blant annet raskt å få bebodd personalboliger som står tomme.
 15. En stund var det frykt for at brannen kunne ha spredt seg til de andre delene av bygningen som er bebodd.
 16. Fredag 6. april går turen videre fra New York til Charleston - en by som ofte beskrives som et levende museum, nettopp fordi så mange av de gamle vakre og historisk interessante bygninger stadig er bebodd eller i bruk på annet vis.
 17. Garderobene er henlagt til en bygning tvers overfor klosterhaven, forresten ikke så ueffent, for i kjelleren har man funnet en priorcelle fra middelalderen, som kan ha vært bebodd av Petrus.
 18. Generelt kan man si at en hytte er bebodd når hytta er forsikringstagerens hovedsakelige bosted på den tiden innbruddet fant sted.
 19. Hytta er f.eks. i bruk, når man bor der i sommermånedene, og ansees også bebodd, selv om man tar korte turer med bil eller båt i noen dager.
 20. Hytta er imidlertid ikke bebodd, hvis man pendler mellom hjem og fritidshus - f.eks. halve uken hjemme og resten på hytta.
 21. Hytta var nemlig ikke bebodd da innbruddet ble begått.
 22. I de senere år skal 22 datsjaer ha vært bebodd av personer som ikke hadde rett til å være der.
 23. Idag er bare ett av husene bebodd.
 24. Idag er over halvparten av Oslos husstander bebodd av en person, og hvert fjerde barn som vokser opp i byen bor sammen med kun en av foreldrene.
 25. Ideen er at huset eller leiligheten skal se bebodd ut.
 26. Ifølge offisielle tall er disse øyene bebodd av vel 1100 mennesker.
 27. Jeg ble en smule forbauset over å oppdage at den allerede var bebodd nå i begynnelsen av måneden.
 28. Leilighetene er sjelden fullt møblert, men har gardiner, blomster i vinduene og alt som kan få den til å se bebodd ut utenfra.
 29. Mandag formiddag så ordføreren på byfornyelsesstrøk, da vesentlig Kreuzberg som er et av byens eldste og dårligste og bebodd av mange gjestearbeidere.
 30. Men like viktig er bildet av Norge som et land stappfullt av uberørt natur bebodd av sterkt innadvendte fiskere, bønder og samer, som eier et av verdens rikeste oljefelter.
Similar words:
engbe bold
spabebido
norbebude
spabebida
spabeodo
norbeboer
norbebo
Your last searches:
 1. beboddLast searches

# NAL Term
1 Flag kolvring
2 Flag agrupar
3 Flag galeón
4 Flag mentirijilla
5 Flag posse
6 Flag rasguñar
7 Flag obemannad
8 Flag valgt
9 Flag dinamismo
10 Flag robe
11 Flag saksbehandler
12 Flag cyanid
13 Flag spleise
14 Flag twin
15 Flag bleating
16 Flag swop
17 Flag El Salvador
18 Flag mano de obra

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1280 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1510 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1766 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1506 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2121 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3490 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2171 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2486 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4953 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4876 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.0885 - seconds.

mobiltelefon