logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for data:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engdata
norfacts [n]: data [p], informasjon [u]
data processing [n]: data [p]
spafacts [n]: datos [mp], información [f]
data processing [n]: datos [mp], informática [f]
swefacts [n]: data [p], information [u]
data processing [n]: data [p]
Synonyms:[n]: information, collection [gt], aggregation [gt], accumulation [gt], assemblage [gt]
Derived terms:data bank, data base, data processing, mandatary, database, datafield, accounting data, administrative data processing, automatic data processing, automatic data processing system, business data processing, caudata, cephalochordata, chordata, computer database, data-based, data-storage medium, data communication, data conversion, data converter, data encryption, data file, data format, data formatting, data hierarchy, data input device, data link, data mining, data multiplexer, data point, data processor, data rate, data structure, data system, data track, database management, database management system, datable, davallia pyxidata, diphylla ecaudata, distributed data processing, doryopteris pedata, electronic data processing, electronic database, fraxinus cuspidata, hierarchical data structure, input data, integrated data processing, lexical database, listera cordata, [Show less / more]
Wiki:Debt, AIDS, Trade, Africa (or DATA) was a multinational non-government organization founded in January 2002 in London by U2's Bono along with Bobby Shriver and activists from the Jubilee 2000 Drop the Debt campaign. DATA was created for the purpose of obtaining equality and justice for Africa through debt relief, adjusting trade rules which burden Africa, eliminating the African AIDS epidemic, strengthening democracy, more accountability by the wealthiest nations and African leaders and transparency towards the people. In 2007, DATA and Bono were jointly awarded the National Constitution Center's 2007 Liberty Medal for their groundbreaking efforts to address the AIDS crisis and extreme poverty in Africa.
Example:
 1. The data suggest that the optimum length of a lecture may be 30 instead of 60 minutes.
 2. In our interpretation, the output data in Table 2 is an acceptable variation of that in Table 1.
 3. The data to be discussed below was collected in the following way.
 4. The working group on data transfer, led by Ben Manny, will hold a meeting on Jan 14, 1999.
 5. We examined the following magazines to collect the data.
 6. They conducted the following experiment to collect the data.
 7. The data hasnt been compiled yet.
 8. The data is often inaccurate.
 9. Computer technology is indispensable to access many pertinent items of data.
 10. As is evident from the data, smoking is not decreasing among the young.
 11. The data collected in Tyrels research is of great value both to administrators and to educators.
 12. In addition to classifying the data, the machine also checks the figures.
 13. The data was completely useless.
 14. The data has been fed into the computer.
 15. The interpretation of this data, however, is very much in dispute.
 16. I feed data into a computer.
 17. This data is anything but accurate.
 18. This data supports the hypothesis.
 19. It is questionable whether this data can be relied on.
 20. Any doubts about the validity of this argument are promptly forgotten once we see the data.
Results found in Norwegian dictionary
nordata
engfakta [n]: data, input, information, material
computing [n]: data, input
spafakta [n]: datos [mp], información [f]
computing [n]: datos [mp], informática [f]
swefakta [n]: data
Synonyms:
 1. anvisning, beskjed, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, vink
 2. arbeidsstasjon, bærbar, datamaskin, klientmaskin, pc, server, tjener, tjenermaskin, tynnklient
 3. det faktiske forhold, fait accompli, fakta, faktum, kjensgjerning, realia, realitet, virkelighet
Derived terms:analog data, databank, database, databehandling, datamaskin, mikrodatamaskin, personlig datamaskin, stordatamaskin, databehandle, dataføre, datastyre, bærbar datamaskin, dataliste, datasnok, inndata, innen data, stasjonær datamaskin, utdata, utstyre med datamaskin, dataport, datatilkobling, datautgang, dataprogram, datalager, datakraftverk, datasenter, datanettverk, data
Wiki:Data kan referere til: - Alt som har å gjøre med datateknologi, datavitenskap, IKT, informasjonsvitenskap osv. - Rå informasjon Data (opprinnelig betydning). Det vil si en mengde elementer som enda ikke har blitt satt sammen/tolket til informasjon, og som ikke nødvendigvis inneholder informasjon i det hele tatt.
Example:
 1. Barns levekår gir en samlet oversikt over de data som finnes om barns hverdag.
 2. De foreliggende norske data for glyfosatrester i korn og halm synes ikke å gi varsel om uheldig belastning ved bruk av kornprodukter efter sprøyting i moden åker til dyrefor.
 3. Fortune 500 er betegnelsen han bruker, men dette dekker i stor utstrekning brukere av store mengder data som telefonselskaper, flyselskaper og banker.
 4. Halvsju tok for seg data, forskjellig databehandlingsutstyr, hvordan det kan være til glede for noen og til skade for alle om hele samfunnet blir datastyrt.
 5. Mitt poeng er nok en gang at man må basere seg på de data om virkligheten som er tilgjengelig, uansett om man kunne ønske at det var annerledes.
 6. Nå er alle på jakt efter det neste Norsk Data, er en kjent forklaring i aksjemarkedet på at så mange er interessert i å satse på ferske og i mange tilfelle ukjente selskaper.
 7. Solar Max er igjen på plass i verdensrommet og i ferd med å samle inn data om Solens aktivitet.
 8. Analyser av data samlet inn fra satellitter har ført til oppdagelse av ruinene av to gamle mayabyer som har vært skjult av jungelen i det sydlige Mexico, ifølge en rapport fra Earth Satellite Corp.
 9. Alle målingene sendes via dette avanserte utstyret til et data og kontrollsenter i enden av bassenget.
 10. Avtalene er et vesentlig skritt mot et gjennombrudd for oss i Storbritannia, sier ass. direktør Hans Lødrup i Tandberg Data til Aftenposten.
 11. Bakgrunnen er den sterke ekspansjonen i selskapet, sier adm. direktør Rolf Skår i Norsk Data til Aftenposten.
 12. Beslutningen er et ledd i STKs langsiktige strategi for å styrke vår posisjon på feltene data og bedriftsintern kommunikasjon, sier direktør Gunnar Tidemann i konsernets teledivisjon til Aftenposten.
 13. Bildet er forøvrig blitt laget med data fra fire ulike Landsatsatellitter over en tiårs periode, fra 1972 til 1982.
 14. Bioteknologi er et område som kommer til å få samme betydning som elektronikk og data har idag.
 15. Bruk av data har sin berettigelse på sykehusene.
 16. Både hensynet til norske firmaer som utarbeider dataprogrammer og dataselskapet ScanvestRings fremgangsmåte i denne saken er årsaken til at jeg fremmer erstatningskravet på 35 millioner kroner, sier Rolf Hauge i det lille, nystartede firmaet CBA Data A / S. Dagbladet skriver idag at Hauge bestrider et oppkjøp som ScanvestRing i sin tid foretok, og som han mener at han har tapt store beløp på.
 17. Data om hjertets funksjon og hvordan hjertet svarer på pacemakeren kan lagres opptil et halvt år, og det betyr at vi kan skreddersy eller omprogrammere pacemakeren slik at den passer helt til den enkelte pasient.
 18. De ansatte i Norsk Data fikk anledning til å kjøpe et stort antall aksjer i dataselskapet.
 19. Denne registratoren innholder nøyaktig samme data som ferdskriveren, og mer til, sier han.
 20. Dersom det blir vedtatt at TV 2 skal plasseres i et nasjonalt senter, bør Lillehammer kommune arbeide for å få dette senteret til byen, mener utvalget som har tatt for seg data og medieutviklingen i Lillehammerområdet.
 21. Det er første gang at Norsk Data går inn på dette dataområdet, som er i rivende utvikling.
 22. Det er her snakk om å gjøre de helt forberedende undersøkelser for å skaffe frem mest mulig data før konsesjonstildelingene.
 23. Det stemmer at vi har fått en henvendelse fra Digital Research og vi har svart på brevet med henvisning til at vi har benyttet et offentlig tilgjengelig system og at KP / Msystemet er utviklet for oss av et annet norsk firma, sier Jørgensen i Kontiki Data.
 24. Det vesttyske markedet for data og kommunikasjonsutstyr er vel det største i hele VestEuropa.
 25. Dette er en av de største enkeltavtalene Tandberg Data har inngått, og vi regner avtalen som et vesentlig skritt mot et gjennombrudd for salg av terminaler til England, sa Lødrup til Aftenposten under et arrangement for pressefolk i Norge og VestTyskland.
 26. Dette gir interessante perspektiver med hensyn til intern og ekstern utveksling av data, blant annet med Samferdselsdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og andre, skriver NKS.
 27. Dette selskapet har vokst omtrent like raskt som Norsk Data, bortsett fra den lille knekk vekstkurven fikk ifjor.
 28. EBkomponentene inngår i den første digitale hussentralen i Japan som kan overføre både tale og data samtidig, og derfor anser vi dette som et gjennombrudd for systemet, sier markedssjef Gudmundur Einarsson i EBScanword.
 29. Efter at alle data er innsamlet, vil vi vurdere om blokkene er interessante for oss.
Results found in Spanish dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

spadata
enggeneral [?]: data
norgeneral [?]: data
swegeneral [?]: data
Synonyms:fecha, día, aniversario, plazo, vencimiento, término, momento, época
Example:
 1. La videocasetera data de la década del cincuenta.
 2. La creencia de la vida después de la muerte data de milenios.
 3. La moderna literatura finlandesa data de la publicación del Kálevala.
Results found in Swedish dictionary
swedata
engfakta [n]: data, input, information, material
computing [n]: data, input
norfakta [n]: data
spafakta [n]: datos [mp], información [f]
computing [n]: datos [mp], informática [f]
Synonyms:
 1. information
 2. bestyr
Derived terms:databank, databas, databehandling, datafil, datamaskin, datamuspilen
Example:
 1. Tom verkar inte komma åt sina data.
 2. Tom verkar inte komma åt sin data.
Similar words:
engdate
spadaga
spadama
spadatar
spadato
swedala
swedana
Your last searches:
 1. dataLast searches

# NAL Term
1 Flag aware
2 Flag pint
3 Flag male i stykker
4 Flag bli av med
5 Flag kasta förälskade blickar på
6 Flag estar harto de
7 Flag papisme
8 Flag estación baja
9 Flag innsigelse
10 Flag perfecto
11 Flag høyne
12 Flag kapillar
13 Flag byggeår
14 Flag murmurar
15 Flag poodle
16 Flag salir
17 Flag break off
18 Flag cleric

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 432 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2291 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7637 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2624 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6366 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6870 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2056 - seconds.

mobiltelefon