logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for diameter:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engdiameter
norsize [n]: diameter [u]
geometry [n]: diameter [u], gjennomskjæring [u]
spasize [n]: diámetro [m]
geometry [n]: diámetro [m]
swesize [n]: diameter [u]
geometry [n]: diameter [u], genomskärning [u]
Synonyms:
 1. [n]: diam, length [gt]
 2. [n]: straight line [gt]
Derived terms:semidiameter
Wiki:A diameter of a circle is any straight line segment that passes through the center of the circle and whose endpoints are on the circle. The diameters are the longest chords of the circle. The word ""diameter"" derives from Greek ????????? (diametros), ""diagonal of a circle"", from ???- (dia-), ""across, through"" + ?????? (metron), ""a measure"").
Example:
 1. The pond is 100 meters in diameter.
 2. The diameter of the hole was slightly larger.
 3. It took me about two and a half hours to dig a hole one meter in diameter and two meters in depth.
 4. It is a two level style round burial mound, 23m diameter, 18m.
 5. The lake has a diameter of 3 miles.
 6. Make balls 3 centimeters in diameter and place them on a sheet of buttered aluminum foil.
 7. Is it possible to determine the diameter from the circumference?
 8. Melanomas ABCDE stands for: Asymmetry, irregular borders, changing color, great diameter, and elevation above the skin.
 9. The result of dividing the circumference of a circle by its diameter is equal to pi.
 10. The lake has a diameter of 100 metres.
 11. Atherosclerosis reduces the inner diameter of arteries.
 12. Charon is considered to be a satellite of the planet Pluto. However, because its diameter is more than half as large as that of Pluto itself, it can be considered an equal partner; and Pluto and Charon can be considered a double planet.
 13. Venules and arterioles are small diameter blood vessels that connect capillaries to veins and arteries.
Results found in Norwegian dictionary
nordiameter
engstørelse [n]: diameter
geometri [n]: diameter
spastørelse [n]: diámetro [m]
geometri [n]: diámetro [m]
swestørelse [n]: diameter
Wiki:Diameter er den største avstanden mellom to punkter på en sirkelperiferi. Diameteren går gjennom sirkelsentrum og er dermed det dobbelte av radien.
Example:
 1. Thorshavet ble truffet av den irakske raketten i havflatenivå, og det ble sprengt et hull med en diameter på rundt fem meter i skroget i tank nummer fem.
 2. Disse er fem meter lange og to og en halv meter i diameter.
 3. Et eksempel er merking av husholdningspapir, der hylsene har forskjellig diameter og papiret er mer eller mindre hårdt rullet.
 4. I de nye feltene på Søndre Nordstrand, for eksempel, har ledningene en mindre diameter.
 5. 10kronesedlene vil fortsatt være i omløp i en overgangstid.10kronemynten er 24 millimeter i diameter, det vil si en millimeter mindre enn 1kronemynten.
 6. 20 meter i diameter blir vannspeilet, hvilende i en ring av granitt, det hele forsenket i en egen adskilt plassdannelse tre trinn under det omliggende plan.
 7. 201 meter tunnel med diameter 6,25 meter, som gir 6165 faste kubikkmeter, ble drevet på en uke med 108 arbeidstimer.
 8. Alle medaljene er 39 mm i diameter, men det finnes utgaver i bronse, sølv og gull.
 9. Anbudssummen var på ca. 10 millioner kroner og omfatter foruten selve byggverket i stål og betong også oppgaven med å sprenge en fundamentgrop ca. 10 meter dyp og åtte meter i diameter.
 10. Antall furutrær med over 50 cm i diameter var i 1951 530.
 11. Avtalen innebærer at det skal bygges en rørledning med en diameter på 40 tommer fra Sleipner til St. Fergus i Skottland.
 12. Ballongene får en diameter på 70 meter i luften, og de vil holde seg ca. 40 km oppe i luften.
 13. Bildet er hentet fra et eksperiment på en britisk oljeplattform som ifjor ble utstyrt med en parabolantenne med en diameter på 3,7 meter.
 14. Brennkammeret som samler de ti laserrørene måler 4,5 meter i diameter.
 15. Da snakket man om en ring med diameter på 240 km.
 16. De ti laserstrålene samles i et brennkammer, som nå har form som en stor kule med en diameter på ca. 4,5 meter.
 17. Den bombelignende gjenstanden er 10 centimeter i diameter og ca. 30 centimeter lang.
 18. Den bombelignende gjenstanden er ca. 20 cm i diameter og 30 cm lang.
 19. Den enorme meteoren knuste deler av berggrunnen i en over fire mils stor diameter.
 20. Den er preget i nikkel, og er en riktig stor kladas på 28 g og hele 40,7 mm i diameter.
 21. Den har en diameter på nærmere fire milliarder kilometer.
 22. Den kan samle inn opplysninger om havet i et sirkelformet område som er ca. en kilometer i diameter, sier administrerende direktør Dagfin Brodtkorb i Miros A / S til Aftenposten.
 23. Den nye vedkloen veier 13 kilo og tar stokker fra 3 til 23 cm i diameter.
 24. Den skal ikke ha større diameter enn halvannen meter.
 25. Denne energien vil man skyte på en liten kule med diameter på fire til fem millimeter.
 26. Denne gjennomsiktige massen kan trekkes ut til fibre som bare er en tiendedels millimeter i diameter - og som kan overføre 5000 telefonsamtaler på en gang !
 27. Denne maskin spiser fjell og lager tunnel med en diameter på hele 7,8 meter.
 28. Der eksplosjonen skjedde er det et krater på tre meters dybde og fire meter i diameter.
 29. Dermed kan man forkorte akseleratorens bane så meget at det greier seg med en ring ca. 30 km i diameter.
 30. Det blir bl. a. aktuelt med forsøk på selve feltet med en omfattende betongsylinder med stor diameter som skal plasseres ved hjelp av en spesiell metode utviklet av Shell.
Results found in Swedish dictionary
swediameter
engstorlek [n]: diameter
geometri [n]: diameter
norstorlek [n]: diameter
spastorlek [n]: diámetro [m]
geometri [n]: diámetro [m]
Anagrams:meditera
Wiki:Diameter är den räta linje som går mellan två punkter på en cirkel och passerar genom cirkelns mittpunkt. Diametern är dubbelt så lång som radien. Om ytterdiameter enligt det franska måttsystemet Charrière (Ch), som i engelsk litteratur betecknas 'French gauge', var god se Kateter.
Similar words:
nordiameter
engdiabetes
spadiabetes
swediabetes
spadiamante
spadimitir
engdiabetic
Your last searches:
 1. diameterLast searches

# NAL Term
1 Flag pensjonist
2 Flag rot
3 Flag surname
4 Flag miljø-
5 Flag gena
6 Flag svans-
7 Flag meditere
8 Flag clause
9 Flag estar sin fondos
10 Flag medisinmann
11 Flag pleasing
12 Flag insinuera
13 Flag gi sin hyllest til
14 Flag passiv delägare
15 Flag kragebein
16 Flag dundyne
17 Flag kyss
18 Flag análisis de sistemas

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1548 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1830 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2098 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1771 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2380 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3865 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2419 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2789 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5331 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5124 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1387 - seconds.

mobiltelefon