logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for dynamisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nordynamisk
engperson [a]: energetic, vigorous, active, dynamic
general [o]: dynamically
spaperson [a]: enérgico, activo, emprendedor, dinámico
general [o]: dinámicamente
sweperson [a]: dynamisk
general [o]: dynamiskt
Synonyms:aktiv, barsk, djerv, driftig, dristig, en praktiker, flink med hendene, foretaksom, freidig, ha baller til, handlekraftig, handlende, initiavtivrik, modig, nevenyttig, praktisk, pågående, skapende, tøff, uredd, virkelysten, virksom
Derived terms:aerodynamisk, dynamisk kvinne, dynamisk mann, dynamisk kraft
Example:
 1. I Europaparlamentet i Strasbourg har Mitterrand luftet tanken om et mer dynamisk EF.
 2. Lenge leve moderlandet og Gjør Kina dynamisk.
 3. At Lars Roar Langslet er blitt betegnet som en dynamisk nyskaper, er vår egen skyld.
 4. At Lars Roar Langslet er blitt betegnet som en dynamisk nyskaper, er vår skyld.
 5. British Airways har forandret seg dramatisk i de siste årene, og vi er sikre på at selskapets fremtidige akseeiere vil kreve et lønnsomt, effektivt og dynamisk selskap med et ubegrenset potensial, sa han og viste til ansiktsløftningen som et tegn på selskapets nye giv.
 6. Da vil skattesystemet virke dynamisk, sier Foss.
 7. En rytter som Dag Otto, som er såpass dynamisk og ambisiøs, er et stort aktivum for ethvert lag.
 8. Han virket som en dynamisk konsernsjef efter vestlig mønster, mente Norges Eksportråds styreformann, Oscar A. Munch, som introduserte hver enkelt av de norske direktører for Zhao.
 9. Jeg har en sterk tro på at vi ved å legge opp en dynamisk strategi kan løse det norske arbeidsløshetsproblemet i løpet av 1520 år.
 10. Lønnsoppgjøret iår, som i mange sektorer trolig vil få en ramme på mellom 7 og 11 prosent, viser dessuten at den dynamiske skattepolitikken er langt mer dynamisk i økonomiske teorier enn i det praktiske liv.
 11. Slett ikke, med en så dynamisk bedrift i nærheten, får jeg ikke følelsen av å være utenfor.
 12. Vi skal ha en rigg som både får dynamisk posisjonering og fullt forankringssystem.
 13. Vårt forslag innebærer en virkelig dynamisk skattepolitikk, fastslo Hagen.
 14. Al Pacino som dynamisk og nesten parodisk gangster i en blodig oppdatering av den klassiske Howard Hawksfilmen fra 1932.
 15. Allerede åpningsverket, Johan Sebastian Bachs Preludium og fuge i gmoll fra Das Wohltemperierte Klavier bind 2, viste usedvanlig fine farvedisposisjoner og utsøkt dynamisk nyansering.
 16. Bak mange av disse navnene ligger det også et helt spesielt og dynamisk mønster av nasjonale og kulturelle grenseoverganger som foregår over korte tidsforløp.
 17. Behovet for å samordne alle forbud og påbud i et dynamisk statlig direktorat føles presserende.
 18. Både motivisk, klanglig og dynamisk var den meget oversiktlig satt opp.
 19. DEN private sektor av økonomien må bli enda mer dynamisk og vekstkraftig.
 20. Da først kan man legge forholdene til rette for øket innsats og dynamisk skattepolitikk.
 21. De behandlet de virtuose partiene med stor briljanas og de vartet opp med et betydelig dynamisk spektrum.
 22. De enkelte sangene gir solisten god anledning til å vise dynamisk spennvidde, humør og karakterskildringer.
 23. De hadde ventet en mer dynamisk løsning, og karakteriserer den nye ordningen som defensiv.
 24. Den 41 år gamle Buhari, som fikk sin militære utdannelse delvis i Storbritannia, karakteriseres av vestlige diplomater som tøff, selvsikker, streng og dynamisk.
 25. Den brusende greske Nike fra Samothrake, nå i Louvres sentraltrapp, kan anes som en klassisk dynamisk ide i Et romprosjekt som Sandborg kaller sin gigantskisse i stål.
 26. Den risser dynamisk opp de samme store linjer som finnes i teksten.
 27. Der er driv og dynamisk tempo nok i hans regi til å unngå at det enkle og lette i storyen blir banalt - noe en avbalansert humor også bidrar til.
 28. Dersom man hadde hatt som siktemål å legge opp til en ny og mer dynamisk næringspolitikk, burde man imidlertid denne gang ha benyttet seg av den positive statsfinansielle situasjon til å avvikle investeringsavgiften.
 29. Det er basert på såkalt dynamisk posisjoneringsutstyr, hvilket vil si at det holder seg i posisjon over en oljebrønn uten å være forankret til havbunnen.
 30. Det er behov for et aktivt og dynamisk investeringsselskap som går inn som partner med bedriftene og deres banker i utenlandsetableringer, skriver adm. direktør Trygve Tamburstuen i denne artikkel.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
engdynamism
nordynamikk
nordynamis
swedynamik
swedynamiskt
swedynamism
engdynamic
Your last searches:
 1. dynamiskLast searches

# NAL Term
1 Flag jevnt humør
2 Flag valance
3 Flag interagera
4 Flag fuga
5 Flag amilanarse
6 Flag mililitro
7 Flag indorse
8 Flag ha konkurrerende ånd
9 Flag grov
10 Flag amaryllis
11 Flag immortal
12 Flag gasa
13 Flag inlay
14 Flag ojuste
15 Flag lande
16 Flag i vannbad
17 Flag move into
18 Flag anstalt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 423 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 575 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2475 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7958 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2197 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2786 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5718 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6535 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7041 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2414 - seconds.

mobiltelefon