logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for fastsette:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfastsette
enggeneral [v]: determine
årsak [v]: identify
betydelse [v]: determine
overenskommelse [v]: fix
sannhet [v]: establish
problem [v]: identify, locate
time [v]: appoint [formal], set, determine, state, specify
spageneral [v]: determinar, constatar, establecer
årsak [v]: identificar
betydelse [v]: determinar
overenskommelse [v]: fijar
sannhet [v]: establecer
problem [v]: identificar, localizar, encontrar
time [v]: fijar, establecer, especificar, declarar, determinar
swegeneral [v]: fastställa
Synonyms:befale, beordre, bestemme, bestille, dekretere, diktere, dirigere, dominere, foreskrive, forlange, forordne, herske, kommandere, kontrollere, pålegge, sjefe, styre
Derived terms:fastsette prisen på, fastsette på forhånd
Anagrams:sette fast
Example:
 1. Disse nektere er villig til å gjøre militærtjeneste, under nærmere bestemte betingelser, som de selv forlanger å fastsette.
 2. Asker er klar over at det er markedsprisen som gjelder idag, men det har ikke vært mulig for oss å komme frem til hvilken fremgangsmåte man skal bruke for å fastsette denne pris, sier rådmannssekretær Per Wangstad i Asker.
 3. Blir det ikke nye forhandlinger, vil det måtte komme på tale å fastsette ensidig norske kvoter for å sikre våre fiskeriinteresser, sier Listau.
 4. Dersom dette ikke skulle gå, vil det bli holdt et forberedende møte for å fastsette en ny dato, sa han.
 5. Det viser seg at disse betenkningene funksjonerer som et viktig grunnlag når det enkelte land skal fastsette administrative normer.
 6. Efter vår oppfatning er det helt unødvendig å regulere bankenes innskuddsrenter ved å fastsette minimumssatser.
 7. En mer forpliktende avtale, slik de har innen fellesmarkedet idag, innebærer nemlig at vi ikke lenger kan fastsette normer og forskrifter nasjonalt.
 8. En vanskelig oppgave å fastsette noen verdier som høyere enn andre ?
 9. Har ikke også bankene et ansvar for å fastsette innskuddsrenter som er rimelige overfor innskyterne ?
 10. I vår samtale med representantene for bensinselskapene igår, pekte vi på at vi ikke kan se noen forskjell i konkurranseforholdet selskaper imellom, efter at selskapene fikk anledning til fritt å fastsette bensinprisen.
 11. Jeg tror vi skal være forsiktige med å fastsette en boks kvaliteter utelukkende utifra vanlige litterære kriterier.
 12. Northwest ber ikke om proteksjonisme, men om frihet til å fastsette priser som tillater selskapet å etablere et konkurransedyktig svar, sier Willis.
 13. OPECs kritikk om at Statoil har ventet med å fastsette oljeprisen for desember, må bygge på en misforståelse.
 14. Omkring 70 kommuner har latt være å fastsette lukkevedtekter, slik de har adgang til efter dagens lov.
 15. Sannsynligvis vil våre forhandlingsmotparter ensidig fastsette nye tilskudds og refusjonssatser, noe vi finner helt uholdbart.
 16. Stortingsmeldingen vil fastsette rederinæringens politiske arbeidsvilkår for flere år fremover.
 17. YSS avviser at Regjeringen på forhånd forsøker å fastsette rammen for lønnsutviklingen, og vi kan ikke akseptere at statsansattes lønninger skal underlegges en konkret kontroll av Staten som arbeidsgiver, mens mulighetene og ansvaret for å kontrollere andre gruppers lønnsutvikling ligger utenfor Regjeringens myndighetsområde, sa han.
 18. Avtalen kom i stand under det tredje møtet de to lederne hadde for å fastsette tidspunktet for valget på ny nasjonalforsamling.
 19. Banken skal heller ikke som hittil, kunne fastsette leien eller andre leievilkår når husbankboliger bortleies.
 20. Bedriftsledelsen skal herefter på egen hånd kunne fastsette lønninger og bonusordninger for sine ansatte med bedriftens økonomiske stilling som basis.
 21. Bensinforhandlerne kjøper sin bensin fra det oljeselskap han har tegnet kontrakt med, og han er nødt til å fastsette sin utsalgspris efter oljeselskapets pris, sa advokat Lorentzen.
 22. Bilorganisajonenes samarbeidsutvalg henstilte torsdag til Regjeringen å fastsette en nasjonal oljepris, slik at bensinprisene her i landet ikke lenger skal svinge med kursen på amerikanske dollar.
 23. Bjørn Erikson uttaler til Arbeidsmiljø at det medisinske grunnlag for å fastsette normer for kjemiske stoffer i arbeidsmiljøet ofte er svært spinkelt.
 24. Bohlin slo til lyd for at Stortinget ikke bør fastsette pensjonistenes inntekter, men at deres levevilkår burde kunne bestemmes gjennom direkte forhandlinger mellom Staten og pensjonistenes egne organisasjoner.
 25. Bolig og sosialrådmennene mener sosialrådmannen må få fullmakt til å fastsette en fordelingsnøkkel for klientgruppene.
 26. Boligformidlingslovens hensikt er å sikre en best mulig utnyttelse av boligmassen og den gir kommunestyrene adgang til å pålegge utleieplikt og å fastsette romnormer.
 27. Byråsjef Roy Kristiansen i Kulturdepartementet sier at det er konsesjonshaverne selv som skal fastsette sendetid.
 28. Både Statoil og det statlige britiske oljeselskapet BNOC har avventet resultatet av dette OPECmøtet før selskapene ville fastsette sine oljepriser for henholdsvis desember og første kvartal neste år.
 29. Centralstyret i N.A.F. skal 2. februar fastsette arbeidsgivernes retningslinjer for gjennomføring av oppgjøret, og alt tyder på at de i sterk grad vil samordne sine interesser.
 30. De priser Statoil vil fastsette for desember vil ikke komme som noen overraskelse på myndighetene.
Similar words:
norfastsatt
swefastsatt
engfalsetto
norfalsett
norfasett
norfastende
norfasthet
Your last searches:
 1. fastsette


Fastsette was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) fastsette
Gerundio: fastsettende
Past participle: fastsatt
Indikative
1. Present
 • jeg
  fastsetter
 • du
  fastsetter
 • han
  fastsetter
 • vi
  fastsetter
 • dere
  fastsetter
 • de
  fastsetter
8. Perfect
 • jeg
  har fastsatt
 • du
  har fastsatt
 • han
  har fastsatt
 • vi
  har fastsatt
 • dere
  har fastsatt
 • de
  har fastsatt
2. Imperfect
 • jeg
  fastsatte
 • du
  fastsatte
 • han
  fastsatte
 • vi
  fastsatte
 • dere
  fastsatte
 • de
  fastsatte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde fastsatt
 • du
  hadde fastsatt
 • han
  hadde fastsatt
 • vi
  hadde fastsatt
 • dere
  hadde fastsatt
 • de
  hadde fastsatt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal fastsette
 • du
  vil/skal fastsette
 • han
  vil/skal fastsette
 • vi
  vil/skal fastsette
 • dere
  vil/skal fastsette
 • de
  vil/skal fastsette
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha fastsatt
 • du
  vil/skal ha fastsatt
 • han
  vil/skal ha fastsatt
 • vi
  vil/skal ha fastsatt
 • dere
  vil/skal ha fastsatt
 • de
  vil/skal ha fastsatt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle fastsette
 • du
  ville/skulle fastsette
 • han
  ville/skulle fastsette
 • vi
  ville/skulle fastsette
 • dere
  ville/skulle fastsette
 • de
  ville/skulle fastsette
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha fastsatt
 • du
  ville/skulle ha fastsatt
 • han
  ville/skulle ha fastsatt
 • vi
  ville/skulle ha fastsatt
 • dere
  ville/skulle ha fastsatt
 • de
  ville/skulle ha fastsatt
Imperative
Affirmative
 • du
  fastsett!
 • vi
  La oss fastsette!
 • dere
  fastsett!
Negative
 • du
  ikke fastsett! (fastsett ikke)!
 • dere
  ikke fastsett! (fastsett ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag jugo de tomate
2 Flag nudlar
3 Flag avhengig
4 Flag gyttjebad
5 Flag avaro
6 Flag quinceavo
7 Flag centro musical
8 Flag davit
9 Flag oppdragende
10 Flag egen
11 Flag consultor
12 Flag manchado de sangre
13 Flag tomar
14 Flag awoke
15 Flag clench
16 Flag instruktivt
17 Flag iridium
18 Flag aviations

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 921 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1046 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1693 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2999 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9002 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2677 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3269 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6196 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7010 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7591 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2582 - seconds.

mobiltelefon