logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for genuint:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgenuint
engautentiskt [o]: authentically, genuinely
spaautentiskt [o]: auténticamente, genuinamente
sweautentiskt [o]: genuint
Example:
 1. Da jeg fikk vite om denne urimelig store ære, ble jeg genuint forbauset, sa biskop John Willem Gran i sin takketale.
 2. Både lærde og ulærde, store begavelser og dumminger ble genuint fascinert av det originale fuglemennesket.
 3. De gir klart uttrykk for at de genuint er glad i presidenten og at de har mye å takke ham for.
 4. De nye formene gir ny betydning, men det skapes ikke noe genuint nytt.
 5. De siste mysterier lar seg ikke utlevere i disse bilder som selv er genuint gåtefulle.
 6. Den realisme, smertelige varme og ydmykhet som radierte fra denne skikkelsen var genuint kristen.
 7. Det er viktig at vi verner om de genuint menneskelige kvaliteter, slike som omsorg og omtanke for de svakere stilte og for lavstatusgruppene i samfunnet.
 8. Efterhvert kunne han vise til stadig flere genuint norske trekk ved talesproget i sørøstNorge.
 9. Et fritt spill mellom frie politiske og kulturelle krefter leder frem til et genuint ønske om fred som får uttrykk i politiske handlinger, langt fra de svulstige frasene uten reelt innhold.
 10. Han behersker kvikkhetens kunst, og er genuint morsom, men så er han også komiker.
 11. Han efterlyser en større evne til å ta vare på det genuint verdifulle blant tradisjonoverleverte verdier.
 12. I de første år spilte Kvalem stort sett alvorlige roller, men efterhånden har han også fått vise at han eier et genuint talent for de komiske rollefag - særlig roller som krever et varsomt understatement.
 13. Jeg er genuint og nærmest uselvisk nysgjerrig efter å få vite hvorfor det gikk som det gikk med Sirenegruppen.De fleste nordiske menn våget ikke engang å ta til gjenmæle når de møtte de mest kampglade av hunnkjønnet,ja mer, og dette passer også på meg selv:Jeg syntes til enhver tid at de kvinnelige frigjørere hadde rett i det vesentlige.
 14. Lett motstrebende aksepteres en slik ikketekstil mellomstilling i det som lenge har fungert som en gråsone mellom genuint vevtekniske og et mer malerisk fritt billedsprog, en gråsone Jan Groth har etablert hinsides enhver delingslinje med sine gobeliner.
 15. Man merker seg Janus Kambans utkast til et streikemonument fra 1981, med en sterk kollektiv blokkvirkning, modellert over en genuint skulptural ide.
 16. Tekkes absolutt alle i en slik grad at det genuint personlige og troverdigheten forsvinner.
 17. Vi glemmer at den levende produksjon av kirkemusikk i de katolske land gjennom hele 1800tallet, og altså i romantisk stil, også er bærer av et genuint religiøst uttrykk.
 18. WestfalLarsen mener at vi i Norge burde ha bedre muligheter enn våre konkurrenter til å utnytte tilgjengelig teknologi og til å utvikle genuint ny skipsteknologi efter behov idet vi i Norge har mange avanserte industribedrifter som leverer enheter, utstyr og systemer for skipsfarten og for offshorevirksomheten.
 19. Vårt overleverte kultursprog har sin rot i det europeiske kulturfellesskap, men er blitt et genuint uttrykk for norsk kultur og livsfølelse...
 20. Adskillig vanskeligere er det å være genuint vittig og elegant.
 21. At charmøren og gjøgleren hadde en levende kraft å tilføre karakterrollenes fag, og at den såkalt brede appell kan være noe edelt, noe genuint.
 22. Det er kort sagt et genuint juridisk stridsspørsmål om det overhodet er mulig å injuriere en mann i Sharons stilling.
 23. Det gir et uimotsigelig vidnesbyrd om i hvor høy grad bokmålet er en rent kunstig blanding av tradisjonelle riksmålsformer og alle mulige folkemålsformer. - Gjennom vår klassiske litteratur er det nedarvede kultursprog blitt et genuint uttrykk for norsk ånd og lynne.
 24. Et genuint maleri omfatter også bevegelse, men av en annen art enn skjermens filmatiske.
 25. For en som i en lengre periode har fått observere hva som på ulike hold er utviklet av innsatsmidler og krefter for å sikre en nødvendig produktivitetskompetanse er det godt å merke at en rekke miljøer her hjemme, genuint involverer seg i produktivitetsforhold.
 26. Gamle storbandkjenninger fremført med genuint ensemblespill og ofte fabelaktige soli fra saxsrekke, brass og piano i tur og orden.
 27. Idag tror jeg de fleste medlemmer av Nordisk Råd er genuint interessert i det arbeide som rådet skal utføre.
 28. Ikke som litterær staffasje, men som et genuint dramaskapende virkemiddel, som kunne spille på det arketypiske i tilskuernes underbevissthet.
 29. Ingen søppeltømmer på planeten har sunget seg til så saftig kontakt med det genuint folkelige som Henki Kolstad i rollen som Doolittle i My Fair Lady.
 30. Jeg har inntrykk av at vi blir betraktet som en genuint humanitær hjelpeorganisasjon, uten andre hensikter enn å hjelpe, sier Ringstad.
Results found in Swedish dictionary
swegenuint
engautentiskt [o]: authentically, genuinely
norautentiskt [o]: genuint
spaautentiskt [o]: auténticamente, genuinamente
Example:för det var ett genuint misstag.|Giftermålet ser genuint ut om ni tar hand om er frus barn.|En genuint gnistrande rubin.
Similar words:
enggenuine
norgenuin
spagenuino
swegenuin
enggenuinly
swegenant
enggelding
Your last searches:
 1. genuintLast searches

# NAL Term
1 Flag romantisera
2 Flag dyig
3 Flag quieto
4 Flag somnolence
5 Flag quedarse fuera de
6 Flag cloud up
7 Flag truisme
8 Flag bredt
9 Flag pondus
10 Flag calibration
11 Flag cheat
12 Flag restitution
13 Flag malvado
14 Flag regenerate
15 Flag sinful
16 Flag mine
17 Flag datafield
18 Flag snäppa

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 844 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 968 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1617 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2936 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8911 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2609 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3197 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6124 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6938 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7518 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2410 - seconds.

mobiltelefon